به روز ترین جدول لیست قیمت موبایل و تبلت انواع برندها در بازار امروز با آپدیت لحظه ای را هم اکنون در نم نمک ببینید.

لیست قیمت به روز و آنلاین فروشندگان گوشی موبایل امروز پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰

به روز رسانی در تاریخ : 1400/9/11 - ساعت : 22:30 لیست قیمت موبایل و تبلت انواع برندها در بازار امروزلیست قیمت موبایل و تبلت انواع برندها در بازار امروز

Samsung - سامسونگ
مدل گوشی قیمت ( تومان )
  Samsung Galaxy A01 / 16 ۳,۴۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A01 Core . RAM 1 ۲,۶۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A01 Core . RAM 2 ۲,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M01 32/3 ۲,۸۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M02s 32/3 ۳,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A02 64/3 ۳,۴۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A02 32/3 ۳,۱۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A02s / 32 ۳,۴۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A02s / 64 ۳,۷۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A2 Core ...
  Samsung Galaxy A03s 64/4 ۳,۶۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A03s 32/3 ۳,۳۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M21 2021 128/6 ۵,۶۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M21 64/4 ۴,۶۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M02 32/2 ۳,۱۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M22 128/4 ۵,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M22 128/6 ۵,۶۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M31 128/6 ۶,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M31s 128/8 ۷,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M31s 128/6 ۶,۹۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M32 128/6 ۶,۰۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M32 64/4 ۵,۳۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M51 128/6 ۸,۳۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M51 128/8 ۹,۰۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M52 5G 128/8 ۱۰,۳۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M62 256/8 ۹,۹۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M62 128/8 ۹,۶۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A10S 32/2 ۳,۹۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M11 32/3 ۳,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A11 32/2 ۳,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A11 32/3 ۴,۰۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A12 Nacho 128/4 ۴,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A12 Nacho 64/4 ۴,۱۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A12 128/6 ۵,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A12 128/4 ۴,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A12 64/4 ۴,۱۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A12 32/3 ۳,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M12 128/4 ۴,۴۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M12 64/4 ۴,۰۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A20 32/3 ...
  Samsung Galaxy A20s 32/3 ...
  Samsung Galaxy M21 64/4 ۴,۶۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A21s 32/3 ۵,۳۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A21s 64/4 ۵,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A21s 128/4 ۵,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A22 64/4 ۵,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A22 128/4 ۵,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A22 128/6 ۶,۱۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A22 5G 64/4 ۵,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A22 5G 128/6 ۶,۷۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A22 5G 128/8 ۶,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A30s 64 ۵,۶۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A30s 128 ۵,۹۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A31 64/4 ۶,۰۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A31 128/4 ۶,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A31 128/6 ۶,۶۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A32 5G 128/6 ۷,۲۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A32 5G 128/8 ۷,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A32 128/6 ۷,۱۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A32 128/8 ۷,۶۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A42 5G 128/6 ۸,۹۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A50s ...
  Samsung Galaxy A51 128/6 ۸,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A51 128/8 ۸,۶۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A51 256/8 ۸,۹۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A52 128/4 ۸,۰۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A52 128/6 ۸,۴۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A52 128/8 ۸,۹۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A52 256/8 ۹,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A52 5G 256/8 ۱۱,۴۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A52s 5G 256/8 ۱۰,۶۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A52s 5G 128/8 ۹,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A71 128/8 ۹,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A71 5G ...
  Samsung Galaxy A72 128/8 ۹,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A72 256/8 ۱۱,۳۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S9 Plus 128/8 ۱۲,۴۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S10 Lite 128/6 ۱۱,۹۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S10 Plus 512/8 ۱۶,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Note 10 256/8 ۱۸,۱۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Note10 Lite ...
  Samsung Galaxy Note10 256 ۱۸,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Note10 Plus 256 ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S20 ...
  Samsung Galaxy S20 Plus ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S20 + 5G 128/12 ۱۹,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S20 Plus 5G 512/12 ۲۱,۳۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S20 Ultra 4G 128/12 ۲۲,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 128/12 ۲۲,۶۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S20 FE 256/8 ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S20 FE 4G 128/8 ۱۱,۳۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S20 FE 128/6 ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S20 FE 5G 128/8 ۱۲,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S20 FE 5G 256/8 ۱۵,۶۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Note20 Ultra 4G 128/12 ...
  Samsung Galaxy Note20 Ultra 4G 256/8 ۲۵,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G 256/12 ۲۷,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Note20 5G 256/8 ۲۰,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Note20 256/8 ۱۹,۷۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S21 5G 128/8 ۱۹,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S21 5G 256/8 ۲۱,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 512 ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 256 ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S21 Plus 5G 256/8 ۲۳,۷۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S21 Plus 5G 128/8 ۲۲,۷۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Z Flip . 256 ۱۷,۹۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Z Fold2 4G ۴۰,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Z Fold2 5G 256/12 ۴۳,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Z Fold3 5G 256/12 ۴۴,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Z Flip3 5G 256/8 ۲۴,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Z Flip3 5G 128/8 ۲۳,۵۰۰,۰۰۰
Apple - اپل
مدل گوشی قیمت ( تومان )
  Apple iPhone SE 2020 . 64 ۱۳,۲۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone SE 2020 . 128 ۱۳,۷۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone SE 2020 . 256 ...
  Apple iPhone 11 . 64 ...
  Apple iPhone 11 . 128 ۲۴,۵۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 11 . 256 ۲۶,۲۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 11 Pro . 64 ...
  Apple iPhone 11 Pro . 256 ۲۶,۵۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 11 Pro . 512 ...
  Apple iPhone 11 Pro Max . 64 ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 11 Pro Max . 256 ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 11 Pro Max . 512 ۳۵,۳۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 12 . 64 ...
  Apple iPhone 12 . 128 ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 12 . 256 ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 12 Mini ۲۵,۵۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 12 Pro . 128 ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 12 Pro . 256 ۳۴,۴۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 12 Pro . 512 ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 12 Pro Max . 128 ۳۵,۵۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 12 Pro Max . 256 ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 12 Pro Max . 512 ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 13 mini ۲۶,۵۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 13 . 128 ۲۷,۸۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 13 . 256 ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 13 . 512 ...
  Apple iPhone 13 Pro . 128 ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 13 Pro . 256 ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 13 Pro . 512 ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 13 Pro Max . 128 ۴۱,۳۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 13 Pro Max . 256 ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 13 Pro Max . 512 ۵۱,۰۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 13 Pro Max . 1000 ۵۹,۰۰۰,۰۰۰
Xiaomi - شیائومی
مدل گوشی قیمت ( تومان )
  Xiaomi Redmi 10 128/4 ۵,۸۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 10 128/6 ۵,۹۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi A3 128/4 ۵,۶۰۰,۰۰۰
  Xiaomi POCO C3 64/4 ۳,۹۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 10 64/4 ۵,۳۰۰,۰۰۰
  Xiaomi POCO M3 PRO 5G 128/6 ۶,۲۰۰,۰۰۰
  Xiaomi POCO M3 PRO 5G 64/4 ۵,۳۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 7A 32 ۲,۸۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 8A 64 ۳,۵۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 9 NFC 128/4 ۴,۸۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 9 32 ۳,۹۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 11T 128/8 ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 9 64 ۴,۲۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 9 128 ۴,۵۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 9i 64/4 ۴,۲۰۰,۰۰۰
  Xiaomi 11 lite 5G NE 256/8 ۹,۷۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 9C 32 ۳,۶۵۰,۰۰۰
  Xiaomi 11 lite 5G NE 128/8 ۹,۴۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 9C 64 ۴,۰۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 9A 128/4 ۴,۰۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 9A 64/4 ۳,۵۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 9A 32 ۳,۰۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 9T 128/4 ۵,۲۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 9T 128/6 ۵,۷۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi 9T 64/4 ۴,۹۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 9T 5G 128/4 ۵,۸۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 9T 5G 64/4 ۵,۰۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 10T 5G 128/6 ۹,۸۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 10T 5G 128/8 ...
  Xiaomi Mi 10T Pro 5G 256/8 ۱۵,۵۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 10T Pro 5G 128/8 ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 10T Lite 5G 128/6 ۶,۷۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 10T Lite 5G 256 ...
  Xiaomi Mi 10T Lite 5G 64/4 ۶,۴۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 10 Lite 5G 128/6 ۶,۸۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 10 Lite 5G 256 ۸,۷۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 10 5G 256 ۱۷,۷۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 11 256/8 ۲۰,۵۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 11 Ultra 512 ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 11 Ultra 256 ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 11 Lite 128/6 ۷,۷۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 11 Lite 128/8 ۸,۴۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 11 Lite 5G 128/8 ۱۰,۱۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 11 Lite NFC 128/8 ۸,۱۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 11i 5G 256/8 ۱۴,۹۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi 11X Pro 128/8 ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 8 64 ۴,۴۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 8 128 ۵,۶۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 8 Pro /64 ۶,۱۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 8 Pro 128/6 ۶,۷۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 8 Pro 128/8 ۶,۹۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 9 64/3 ۴,۸۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 9 128/4 ۵,۵۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 9S 64 ۵,۵۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 9S 128 ۶,۹۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 10S 128/6 ۶,۶۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 10S 128/8 ۷,۰۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 9 Pro /64 ۵,۷۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 9 Pro /128 ۶,۸۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Mi Note 10 Lite /128 ۱۰,۳۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 10 128/4 ۶,۵۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 10 128/6 ۶,۹۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 10 64/4 ۵,۸۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max 128/8 ۸,۲۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max 128/6 ۷,۳۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 10 5G 128/4 ۶,۳۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 10 5G 128/6 ۶,۷۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 10 5G 128/8 ۷,۲۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 10 5G 64/4 ۵,۶۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 10 Pro 64/4 ۷,۱۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 10 Pro 64/6 ۷,۴۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128/6 ۸,۲۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128/8 ۸,۹۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Black Shark 3 LTE 128/8 ۱۹,۹۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Black Shark 3 5G 256 ...
  Xiaomi Black Shark 4 128/12 ...
  Xiaomi Black Shark 4 256/12 ۲۴,۱۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Black Shark 4 128/8 ۲۰,۱۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Poco X3 128/6 ۶,۸۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Poco X3 GT 256/8 ۷,۹۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Poco X3 GT 128/8 ۷,۲۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Poco X3 64/6 ۵,۸۰۰,۰۰۰
  Xiaomi Poco F2 Pro -128/6 ۱۶,۹۰۰,۰۰۰
  Xiaomi POCO M3 64/4 ۴,۸۰۰,۰۰۰
  Xiaomi POCO M3 128/4 ۵,۲۰۰,۰۰۰
  Xiaomi POCO M3 128/6 ۵,۳۰۰,۰۰۰
  Xiaomi POCO F3 5G 256/8 ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  Xiaomi POCO F3 5G 128 ۸,۲۰۰,۰۰۰
  Xiaomi POCO X3 NFC 64/6 ۵,۹۰۰,۰۰۰
  Xiaomi POCO X3 PRO 128/6 ۶,۱۰۰,۰۰۰
  Xiaomi POCO X3 PRO 256/8 ۶,۸۰۰,۰۰۰
  Xiaomi REDMI 9AT ۳,۰۰۰,۰۰۰
برچسب
قیمت موبایل,قیمت گوشی موبایل,قیمت روز موبایل ,قیمت تلفن همراه ,قیمت نوکیا ,قیمت سونی ,قیمت اپل ,قیمت اچ تی سی ,قیمت هواوی ,قیمت ال جی ,قیمت جی ال ایکس ,قیمت دیمو,قیمت سونی اریکسون,قیمت گوشی,,قیمت گوشی سامسونگ,موبايل,تلفن همراه,گوشی,مرجع موبايل,مرجع موبایل ایران,mobile,phone,گوشی موبایل,سيمكارت,قیمت سيم كارت,مقايسه موبایل,مشخصات موبایل,فروشگاه موبایل,گارانتی موبایل,سیم کارت همراه اول,سیم کارت ايرانسل,سیم کارت تاليا,قیمت گوشی اپل,قیمت گوشی هواوی,قیمت گوشی سونی,قیمت گوشی ال جی,قیمت گوشی اچ تی سی,قیمت گوشی های هواوی,قیمت موبایل سونی,قیمت موبایل سامسونگ,قیمت موبایل اپل,قیمت موبایل هواوی,قیمت موبایل ال جی,قیمت موبایل htc,قیمت موبایل اچ تی سیcellphone,smartphone,irancell,taliya,gsm,Nokia,Samsung,Sony Ericsson,LG,HTC,iPhone,Motorola,BlackBerry,mobile price,Palm

این مطلب مفید بود؟
(24 رای)
85.8%

نوشتن نظرات

توجه : نظرات حاوی الفاظ نامناسب ، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.