آخرین وضعیت قیمت زنده خودرو و انواع ماشین داخلی و خارجی در بازار امروز و اتومبیل ایرانی و خارجی را در نم نمک ببینید.

قیمت زنده خودرو و قیمت روز انواع ماشین امروز یکشنبه ۴ مهر ۱۴۰۰

به روز رسانی در تاریخ : 1400/7/4 - ساعت : 11:00 قیمت زنده خودرو و انواع ماشین داخلی و خارجی در بازار امروزقیمت زنده خودرو و انواع ماشین داخلی و خارجی در بازار امروز

ایران خودرو
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  وانت آریسان ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ (‎۲.۱۶%‏)۴,۰۰۰,۰۰۰
  سمند LX ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۲,۴۵۰,۰۰۰ (‎۱.۷۰%‏)۴,۰۰۰,۰۰۰
  سمند EF7 ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۲,۷۰۰,۰۰۰ (‎۰.۷۵%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  سمند EF7 دوگانه سوز ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹,۵۶۶,۰۰۰ (‎۰.۷۳%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  سورن پلاس ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۴,۲۵۷,۰۰۰ (‎۱.۴۶%‏)۴,۰۰۰,۰۰۰
  دنا ۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۲,۹۵۸,۰۰۰ (‎۱.۶۱%‏)۵,۰۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۱,۵۳۴,۰۰۰ (‎۱.۴۱%‏)۵,۰۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس توربو ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۵,۳۹۹,۰۰۰ (‎۰.۷۴%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس توربو اتوماتیک ۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۸۸%‏)۴,۰۰۰,۰۰۰
  پژو GLX 405 ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۱.۳۵%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
  پژو GLX 405 دوگانه سوز ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۸۹%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  پژو SLX 405 ۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۸,۹۳۶,۰۰۰ (‎۲.۴۰%‏)۶,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰,۲۷۳,۰۰۰ (‎۱.۴۸%‏)۴,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس دوگانه سوز ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۵,۶۳۰,۰۰۰ (‎۱.۰۵%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس LX ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۵,۷۹۵,۰۰۰ (‎۱.۰۰%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس اتوماتیک ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۸,۱۷۸,۰۰۰ (‎۱.۶۴%‏)۶,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک) ۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۵,۵۶۰,۰۰۰ (‎۲.۳۰%‏)۷,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 207 دنده‌ای (فرمان برقی) ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۱,۱۷۳,۰۰۰ (‎۱.۲۷%‏)۴,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 207 . دنده‌ای (پانوراما) ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۶,۲۶۰,۰۰۰ (‎۱.۸۵%‏)۶,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 207 . اتوماتیک ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (‎۰.۴۸%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 207 . اتوماتیک (پانوراما) ۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۸,۷۳۳,۰۰۰ (‎۰.۹۴%‏)۴,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 207 صندوقدار --- توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پژو 206 . تیپ 2 ۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۷,۱۲۰,۰۰۰ (‎۱.۶۷%‏)۴,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 206 . تیپ 5 ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پژو 206 صندوقدار ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۱,۷۴۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو 2008 ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  رانا ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رانا پلاس ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۳۹۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  رانا پلاس TU5+ (پانوراما) --- ۱۹۳,۴۲۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هایما اس 5 توربو ( S5 ) ۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس --- ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هایما اس 7 توربو ( S7 ) ۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۱.۰۸%‏)۸,۰۰۰,۰۰۰
  هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۲۷%‏)۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی --- ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل --- ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  تارا دستی ۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۰,۴۷۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  تارا اتوماتیک --- به زودی (۰.۰۰%)۰
سایپا
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  سایپا 111 (سفید) ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۰.۶۶%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  سایپا 131 (سفید) ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  سایپا 151 ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۵,۱۴۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  تیبا ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۶۳۰,۰۰۰ (‎۲.۱۳%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
  تیبا (آپشنال) ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
  تیبا 2 (سفید) ۱۵۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰۶,۵۱۸,۰۰۰ (‎۱.۳۱%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  تیبا2 پلاس ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (‎۱.۱۹%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  ساینا ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۴,۶۴۰,۰۰۰ (‎۱.۳۱%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  ساینا پلاس ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
  ساینا S ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۲,۵۳۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کوییک ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۱,۰۶۱,۰۰۰ (‎۰.۶۰%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  کوییک R ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۹,۴۱۵,۰۰۰ (‎۱.۱۹%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  کوییک S --- ۱۵۴,۹۹۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کوییک پلاس اتوماتیک ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۲,۶۷۲,۰۰۰ (‎۱.۳۳%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
  وانت زامیاد --- ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد (رادیال) --- به زودی (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد (آپشنال) ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد گازسوز (ساده) --- ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد دیزل . یورو 5 ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت پادرا (پلاس) ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  شاهین ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۱,۸۷۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پارس خودرو
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  برلیانس H220 دنده‌ای ۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  برلیانس H230 دنده‌ای ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  برلیانس H320 . اتوماتیک ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  برلیانس H330 . اتوماتیک ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  برلیانس کراس ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رنو ساندرو - اتوماتیک ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رنو ساندرو استپ‌وی - دنده‌ای --- توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رنو ساندرو استپ‌وی - اتوماتیک ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پیکاپ دوکابین ریچ --- ۵۵۰,۰۶۶,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰
مدیران خودرو
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  MVM 315 هاچ‌بک (پلاس) ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) --- ۳۹۰,۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX ۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۰,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) --- ۴۷۹,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X33 --- ۵۶۲,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X33 (جدید) ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X55 (اکسلنت) --- ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت) ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری آریزو 5 (دنده‌ای) --- ۵۰۴,۴۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری آریزو 5 (Turbo) ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۵,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری آریزو 5 (Turbo) جدید --- به زودی (۰.۰۰%)۰
  چری آریزو 6 (Turbo) ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۷۲,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 5 ۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵۰,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 5 (Turbo) به زودی ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 7 ۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹۰,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 8 پرو --- به زودی (۰.۰۰%)۰
کرمان موتور
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  لیفان X70 ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۳۳%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  جک J4 ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  جک S3 ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  جک S5 ۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۱۴%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  جک S5 جدید --- ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کی‌ام‌سی K7 ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎۳.۶۷%‏)۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  کی‌ام‌سی T8 ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۶۵%‏)۱۵,۰۰۰,۰۰۰
گروه بهمن
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  وانت کارا - تک کابین ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۷۴%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  وانت کارا - دو کابین ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۷۰%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  وانت کاپرا ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۶۰,۸۶۸,۰۰۰ (‎۱.۳۴%‏)۸,۰۰۰,۰۰۰
  دیگنیتی ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۴۹,۵۰۰,۰۰۰ (‎۰.۹۵%‏)۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  فیدلیتی (5 نفره) ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۶۰%‏)۱۵,۰۰۰,۰۰۰
  فیدلیتی (7 نفره) ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۰۳%‏)۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  مزدا3 ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۲.۵۱%‏)۲۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو های وارداتی
توضيحات
قيمت هاي بازار در تاريخ بروز رساني با همکاري 14 نمايشگاه اتومبيل در شهر تهران در سايت ثبت مي شود.قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل موجود در بازار درج شده اند.بهاي فروش شامل هزينه هاي ماليات ( بر مبناي 9% ) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاري و بيمه شخص ثالث ( 640 ميليون ) و حق گارانتي است.قیمت های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می باشد و ممکن است خرید وفروش با قیمت های متفاوتی انجام شود.

این مطلب مفید بود؟
(17 رای)
77.6%

نظرات کاربران بروز رسانی

013
به نظر من تحریم بهانه اس ....میخواستن قیمتا رو ببرن بالا ....عجب بهونه ای افتاد دستشون ....پراید و این قیمت مرررررسی داری والا!
1397-07-22 13:20
پاسخ دادن

نوشتن نظرات

توجه : نظرات حاوی الفاظ نامناسب ، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.