آخرین وضعیت قیمت زنده خودرو و انواع ماشین داخلی و خارجی در بازار امروز و اتومبیل ایرانی و خارجی را در نم نمک ببینید.

قیمت زنده خودرو و قیمت روز انواع ماشین امروز پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰

به روز رسانی در تاریخ : 1400/9/11 - ساعت : 22:45 قیمت زنده خودرو و انواع ماشین داخلی و خارجی در بازار امروزقیمت زنده خودرو و انواع ماشین داخلی و خارجی در بازار امروز

ایران خودرو
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  وانت آریسان ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  سمند LX ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۲,۴۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  سمند EF7 ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۲,۷۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۳۷%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
  سمند EF7 دوگانه سوز ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹,۵۶۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  سورن پلاس ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۴,۲۵۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  دنا ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۲,۹۵۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  دنا پلاس ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۱,۵۳۴,۰۰۰ (‎-۰.۲۶%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس توربو ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۵,۳۹۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  دنا پلاس توربو اتوماتیک ۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۲۱%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  پژو GLX 405 ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پژو GLX 405 دوگانه سوز ناموجود ۱۴۵,۴۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو SLX 405 ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۰.۶۹%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس ۲۷۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱۴۰,۲۷۳,۰۰۰ (‎۰.۳۶%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس دوگانه سوز ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۵,۶۳۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو پارس LX ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۵,۷۹۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو پارس اتوماتیک ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پژو 207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک) ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۵,۵۶۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو 207 دنده‌ای (فرمان برقی) ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۱,۱۷۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو 207 . دنده‌ای (پانوراما) ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۶,۲۶۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو 207 اتوماتیک TU5 P به زودی به زودی (۰.۰۰%)۰
  پژو 207 . اتوماتیک (پانوراما) ۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
  پژو 207 صندوقدار --- توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پژو 206 . تیپ 2 ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۷,۱۲۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو 206 . تیپ 5 ۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پژو 206 صندوقدار ۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پژو 2008 ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  رانا پلاس ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۳۹۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  رانا پلاس TU5+ (پانوراما) ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۳,۴۲۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هایما اس 5 توربو ( S5 ) ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس --- ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هایما اس 7 توربو ( S7 ) ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی --- ۹۲۰,۶۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل --- ۹۶۰,۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  تارا دستی ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۰,۴۷۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  تارا اتوماتیک --- ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
سایپا
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  سایپا 111 ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  سایپا 131 ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  سایپا 151 ۱۶۷,۵۰۰,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  سایپا 151 (آپشنال) ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۶,۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  تیبا ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۶۳۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  تیبا (آپشنال) ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
  تیبا 2 ۱۷۶,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰۶,۵۱۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  تیبا2 (آپشنال) ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
  ساینا ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۴,۶۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ساینا پلاس ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
  ساینا S ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۲,۵۳۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کوییک ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۱,۰۶۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کوییک R ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۵۲%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  کوییک S ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۴,۹۹۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کوییک پلاس اتوماتیک ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۵,۶۲۰,۰۰۰ (‎۰.۳۷%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  وانت زامیاد --- به زودی (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد (آپشنال) ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۱,۸۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد گازسوز (ساده) --- به زودی (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۷,۸۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) --- ۲۶۰,۶۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد دیزل . یورو 5 ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۸,۸۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت پادرا (پلاس) ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  شاهین ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۱,۸۷۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پارس خودرو
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  برلیانس H220 دنده‌ای ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  برلیانس H230 دنده‌ای ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  برلیانس H320 . اتوماتیک ۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  برلیانس H330 ۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  برلیانس H330 . اتوماتیک ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  برلیانس کراس ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رنو ساندرو - اتوماتیک ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رنو ساندرو استپ‌وی - دنده‌ای --- توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رنو ساندرو استپ‌وی - اتوماتیک ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پیکاپ دوکابین ریچ ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
مدیران خودرو
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  MVM 315 هاچ‌بک (پلاس) ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) --- ۳۹۰,۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) --- ۴۷۹,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 (جدید) --- ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X33 --- ۵۶۲,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X33 (جدید) ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X55 (اکسلنت) --- ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت) ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری آریزو 5 (دنده‌ای) --- ۵۰۴,۴۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری آریزو 5 (Turbo) ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۵,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری آریزو 5 (Turbo) جدید --- ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری آریزو 6 (Turbo) ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۷۲,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 5 ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵۰,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 5 (Turbo) به زودی ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 7 ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹۱,۷۱۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 7 (Sport) --- ۱,۰۱۴,۷۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 8 پرو --- به زودی (۰.۰۰%)۰
کرمان موتور
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  لیفان X70 ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۷۸%‏)۵,۰۰۰,۰۰۰
  جک J4 ۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۲۶%‏)۵,۰۰۰,۰۰۰
  جک S3 ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۷۴%‏)۴,۰۰۰,۰۰۰
  جک S5 ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۲۹%‏)۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  جک S5 جدید ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎۲.۵۲%‏)۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  کی‌ام‌سی K7 ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۶۳%‏)۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  کی‌ام‌سی T8 ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۵۴%‏)-۵,۰۰۰,۰۰۰
گروه بهمن
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  وانت کارا - تک کابین ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت کارا - دو کابین ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت کاپرا ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۶۰,۸۶۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  فیدلیتی (5 نفره) ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۵۰%‏)۵,۰۰۰,۰۰۰
  فیدلیتی (7 نفره) ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۴۸%‏)۵,۰۰۰,۰۰۰
  دیگنیتی ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۸۷%‏)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  مزدا3 ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۰.۸۹%‏)۱۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت خودرو های وارداتی
توضيحات
قيمت هاي بازار در تاريخ بروز رساني با همکاري 14 نمايشگاه اتومبيل در شهر تهران در سايت ثبت مي شود.قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل موجود در بازار درج شده اند.بهاي فروش شامل هزينه هاي ماليات ( بر مبناي 9% ) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاري و بيمه شخص ثالث ( 640 ميليون ) و حق گارانتي است.قیمت های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می باشد و ممکن است خرید وفروش با قیمت های متفاوتی انجام شود.

این مطلب مفید بود؟
(18 رای)
78.8%

نظرات کاربران بروز رسانی

015
به نظر من تحریم بهانه اس ....میخواستن قیمتا رو ببرن بالا ....عجب بهونه ای افتاد دستشون ....پراید و این قیمت مرررررسی داری والا!
1397-07-22 13:20
پاسخ دادن

نوشتن نظرات

توجه : نظرات حاوی الفاظ نامناسب ، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.