جنس سیاره ها و جنس سیاره های منظومه شمسی و سیاره بهرام و سیاره نپتون چه ترکیب شیمیایی دارند و جنس سیاره عطارد و جنس سیاره مریخ و جنس سیاره زهره و جنس سیاره مشتری و جنس سیاره پلوتون و جنس سیاره کیهان و سیاره بهرام و مریخ در جدول و تحقیق درباره سیاره مریخ کلاس چهارم و سیاره مریخ برای کودکان در نم نمک.

جنس و ترکیب شیمیایی سیاره های منظومه شمسی چیست؟

سیاره های مریخ (بهرام) ، زهره (ناهید) و تیر (عطارد) و زمین از سنگ و خاک تشکیل شده اند و بقیه سیاره ها تز گاز تشکیل شده اند.جنس سیاره های منظومه شمسی چیست؟ [ترکیب شیمیایی]جنس سیاره های منظومه شمسی چیست؟ [ترکیب شیمیایی]

سیارات زمینی چه هستند؟

سیارات زمینی ، سیاراتی هستند که سطح آن ها از یک سطح سخت و سنگی تشکیل شده است. سیارات زمینی منظومه شمسی شامل عطارد ، زهره ، زمین و مریخ هستند.

جنس و ترکیب شیمیایی سیاره های منظومه شمسی

سیاره عطارد یا سیاره تیر

نزدیکترین فاصله به خورشید را دارد و دومین سیاره کوچک در منظومه شمسی است. دوره حرکت عطارد به دور خورشید فقط 88 روز است. سطح این سیاره به دلیل نزدیکی با غول آسمانی یعنی خورشید در روز به دمایی در حدود 448 درجه سانتی گراد و شب ها صدها درجه زیر نقطه انجماد می رسد. به دلیل نوسانات شدید دما در این سیاره جو وجود ندارد و سطح این سیاره با نشانه هایی از برخورد و چاله های آتشفشان مانندِ ناشی از برخورد شهاب سنگ پوشیده شده است.

جنس و ترکیب شیمیایی سیاره های منظومه شمسی

سطح سیاره عطارد یا تیر

سیاره ونوس یا سیاره زهره (ناهید)

این سیاره سمی متشکل از دی اکسید کربن در ردیف بعدی فاصله از خورشید قرار دارد و حاوی نیروی فشاری است که هر جسمی که بر روی سطح آن فرود آید را خرد می کند. ونوس گرچه از خورشید و عطارد فاصله دارد ولی داغترین سیاره منظومه شمسی است و از روی زمین با چشم غیر مسلح دیده می شود. به علاوه ابر غلیظی که سیاره را پوشانده برخلاف درخشندگی نسبتاً بالای این سیاره دیدن سطح آن را دشوار می کند.

جنس و ترکیب شیمیایی سیاره های منظومه شمسی

تصویر سیاره زهره یا ونوس

سیاره زمین

سیاره ای است که ما روی آن زندگی می کنیم و سومین سیاره نسبت به خورشید است. زمین همچنین به عنوان «ترا» (Land-Territory) نیز شناخته می شود و تنها سیاره ای در منظومه شمسی است که قادر به حفظ اشکال پیشرفته حیات مانند انسان می باشد. چرخش زمین به دور خورشید تقریباً 365 روز است و اعتقاد بر این است که عمر زمین تقریباً در حدود چهار هزار میلیون سال است.

جنس و ترکیب شیمیایی سیاره های منظومه شمسی

سیاره زمین

سیاره مریخ

چهارمین سیاره نسبت به خورشید است و سیاره سرخ نام دارد. دلیل این نامگذاری رنگ مایل به قرمز آن به دلیل محتوای آهن زیاد در خاک است. 686 روز طول می کشد تا مریخ دور خورشید چرخش انجام دهد. جو نازک مریخ متشکل از دی اکسیدکربن است که آن را برای حفظ زندگی نامناسب می کند. با این حال اعتقاد بر این است که این سیاره زمانی توانایی حفظ زندگی را داشته و ممکن است در آینده نیز بتواند مکانی برای زندگی موجودات باشد.

جنس و ترکیب شیمیایی سیاره های منظومه شمسی

سیاره مریخ

غول های گازی

غول های گازی سیارات عظیمی هستند که سطح آن ها از یک مخلوط گازی به جای یک سطح جامد تشکیل شده است ، در ادامه به معرفی این سیارات می پردازیم.

سیاره مشتری یا سیاره ژوپیتر

بزرگترین سیاره در سیستم منظومه شمسی است. اسرار و پیچیدگی های مشتری قرن ها منجمان و ستاره شناسان را مجذوب خود کرده بود. در این سیاره گازهای سمی سطح آن را به طور کامل می پوشانند و آنچه را که در سیاره قرار گرفته پنهان می کنند ، همچنین طوفان های شدید از فرود کاوشگرها یا گرفتن تصویر از این سیاره غول پیکر جلوگیری می کند. مشخص شده است که جو مشتری مانند جو خورشید حاوی عناصر هیدروژن و هلیوم است.

جنس و ترکیب شیمیایی سیاره های منظومه شمسی

سیاره مشتری

سیاره زحل یا سیاره کیوان

این سیاره اولین بار در سال 1610 از طریق تلسکوپ توسط گالیله مشاهده شد و ششمین سیاره منظومه شمسی از خورشید است. جو زحل نیز مانند مشتری عمدتاً از هلیوم و هیدروژن تشکیل شده است. زحل تاکنون تنها سیاره کشف شده است که چگالی آب کمتری نسبت به سیارات دیگر دارد ، چگالی آب در زحل 30% از سیارات دیگر کمتر است. این مجموعه با 9 حلقه کامل و 3 حلقه شکسته احاطه شده است که این حلقه ها عمدتاً از یخ ، سنگ و گرد و غبار فضایی تشکیل شده اند.

جنس و ترکیب شیمیایی سیاره های منظومه شمسی

سیاره زحل

غول های یخی

سیارات عظیمی هستند که سطح آن ها از یخ جامد تشکیل شده است. در ادامه به بررسی ویژگی های این سیارات در منظومه شمسی می پردازیم.

سیاره اورانوس

که به دلیل محور چرخش عجیب آن به عنوان «سیاره کناری» (Sideways Planet) نیز شناخته می شود. این سیاره هفتمین سیاره منظومه شمسی ما از خورشید است. قطب های شمالی و جنوبی آن با توجه به چرخش عجیب و فصول طولانی 20 ساله آن در مکان هایی قرار دارد که برای سایر سیارات خطوط استوا است. سطح گازهای متان در جو سبب ایجاد رنگ آبی اش می شود ، اما عناصر اصلی جو اورانوس هلیوم و هیدروژن هستند.

جنس و ترکیب شیمیایی سیاره های منظومه شمسی

سیاره اورانوس

سیاره نپتون

به عنوان سیاره ای با بیشترین میزان باد در منظومه شمسی و هشتمین سیاره از خورشید شناخته می شود. دوره چرخش این سیاره به دور خورشید 165 سال زمینی است. نپتون مانند اورانوس در اتمسفر خود مقدار زیادی گاز متان دارد که باعث ایجاد رنگ آبی آن می شود. اعتقاد بر این است که عنصر ناشناخته دیگری غیر از متان وجود دارد که آن را بسیار روشن تر از اورانوس می کند.

جنس و ترکیب شیمیایی سیاره های منظومه شمسی

سیاره نپتون

سیارات کوتوله

سیاره های کوتوله جرم کمتری نسبت به برادران بزرگتر خود یعنی سیارات دارند اما برخی ویژگی های آن ها سبب می شود که آن ها را به عنوان سیارات و نه فقط اجرام آسمانی مانند سیارک ها و شهاب سنگ ها در نظر بگیرند. در حال حاضر در منظومه شمسی 4 جسم در این دسته قرار می گیرند که مکان همه آن ها در کمربند کویپر است. این سیارات شامل پلوتو ، اریس ، هائومیا و ماکه ماکه هستند. در ادامه ویژگی های سیارات کوتوله منظومه شمسی را بررسی می کنیم.

پلوتو

پلوتو برای مدتی به عنوان سیاره نهم در منظومه شمسی شناخته می شد. اینک به دلیل تعاریف جدید در نجوم پلوتو دیگر یک سیاره محسوب نمی شود و اکنون یک سیاره کوتوله است. پلوتو بعد از کمربند نپتون در کمربند کویپر قرار دارد و از ماه کوچکتر است و دمای آن به −387 درجه فارنهایت (−233 درجه سانتیگراد) می رسد.

جنس و ترکیب شیمیایی سیاره های منظومه شمسی

سیاره کوتوله پلوتو

هائومیا

غیر از شکل عجیب و کشیده این سیارک و اندازه آن که با پلوتو یکسان است ، به دلیل فاصله زیاد با هائومیا اطلاعات کمی در مورد آن در دست است. مسیر چرخش این سیارک به دور خورشید 285 سال زمینی طول می کشد و سطح آن از سنگ با پوشش یخ تشکیل شده است. این پوشش سبب می شود که این سیاره کوتوله همانند تابش نور خورشید بر روی سطح برفی روی زمین درخشان به نظر برسد.

جنس و ترکیب شیمیایی سیاره های منظومه شمسی

سیاره کوتوله هائومیا

ماکه ماکه

سیاره کوتوله ای که در مارس 2005 کشف شد و در کمربند کویپر واقع شده است. این سیاره کمی کوچکتر از پلوتو است و سطح آن عمدتاً از نیتروژن جامد ، اتان و متان تشکیل شده است. مدت زمان چرخش ماکه ماکه به دور خورشید تقریباً 310 سال زمینی است.

جنس و ترکیب شیمیایی سیاره های منظومه شمسی

سیاره ماکه ماکه

اریس

سیاره کوتوله بعدی که در کمربند کویپر قرار دارد اریس نام داشته و دارای بزرگترین مسیر مداری است که تا خارج از منظومه شمسی گسترش می یابد. اعتقاد بر این است که دمای سطح اریس از −359 درجه فارنهایت (−217 درجه سانتیگراد) تا −405 درجه فارنهایت (−243 درجه سانتیگراد) متغیر است. سطح این سیارک پوشیده از یخ است اما هرچه به خورشید نزدیکتر شده و یخ ذوب می شود سطح آن شبیه به سطح پلوتو می شود.

جنس و ترکیب شیمیایی سیاره های منظومه شمسی

سیاره کوتوله اریس

این مطلب مفید بود؟
(0 رای)
0%

نوشتن نظرات

توجه : نظرات حاوی الفاظ نامناسب ، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.