ثبت بیوگرافی در گوگل
ثبت بیوگرافی در ویکی پدیا
تبلیغات

در این مطلب جدید در سال 1402 و سال 2023 ، متن انگلیسی قطعنامه 598 و متن قطعنامه 598 و قطعنامه 598 در چه تاریخی توسط ایران پذیرفته شد و دو خواسته ایران در قطعنامه 598 تاریخ یازدهم و چرا ایران قطعنامه 598 را پذیرفت و قطعنامه 598 در کدام عملیات تصویب شد و بند 6 و 7 قطعنامه 598 و شرایط پذیرش قطعنامه 598 و ویژگی های قطعنامه 598 در نم نمک.

متن انگلیسی قطعنامه 598 با ترجمه فارسی

در ادامه متن انگلیسی قطعنامه 598 با ترجمه فارسی را در نم نمک ببینید.متن انگلیسی قطعنامه 598 [ترجمه فارسی]متن انگلیسی قطعنامه 598 [ترجمه فارسی]

متن انگلیسی قطعنامه 598 با ترجمه فارسی

Reaffirming its resolution 582 (1986)

Deeply concerned that ، despite its calls for a cease-fire ، the conflict between Iran and Iraq continues unabated ، with further heavy loss of human life and material destruction ،

Deploring the initiation and continuation of the conflict ،

Deploring also the bombing of purely civilian population centers ، attacks on neutral shipping or civilian aircraft ، the violation of international humanitarian law and other laws of armed conflict ، and ، in particular ، the use of chemical weapons contrary to obligations under the 1925 Geneva Protocol ، Deeply concerned that further escalation and widening of the conflict may take place ،

Determined to bring to an end all military actions between Iran and Iraq ،

Convinced that a comprehensive ، just ، honourable and durable settlement should be achieved between Iran and Iraq ،

Recalling the provisions of the Charter of the United Nations and in particular the obligation of all member states to settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security and justice are not endangered ،

Determining that there exists a breach of the peace as regards the conflict between Iran and Iraq ، Acting under Articles 39 and 40 of the Charter of the United Nations ،

 1. Demands that ، as a first step towards a negotiated settlement ، Iran and Iraq observe an immediate cease-fire ، discontinue all military actions on land ، at sea and in the air ، and withdraw all forces to the internationally recognized boundaries without delay;

 2. Requests the Secretary-General to dispatch a team of United Nations Observers to verify ، confirm and supervise the cease-fire and withdrawal and further requests the Secretary-General to make the necessary arrangements in consultation with the Parties and to submit a report thereon to the Security Council;

 3. Urges that prisoners of war be released and repatriated without delay after the cessation of active hostilities in accordance with the Third Geneva Convention of 12 August 1949;

 4. Calls upon Iran and Iraq to cooperate with the Secretary- General in implementing this resolution and in mediation efforts to achieve a comprehensive ، just and honourable settlement ، acceptable to both sides ، of all outstanding issues in accordance with the principles contained in the Charter of the United Nations;

 5. Calls upon all other States to exercise the utmost restraint and to refrain from any act which may lead to further escalation and widening of the conflict and thus to facilitate the implementation of the present resolution;

 6. Requests the Secretary-General to explore ، in consultation with Iran and Iraq ، the question of entrusting an impartial body with inquiring into responsibility for the conflict and to report to the Security Council as soon as possible;

 7. Recognizes the magnitude of the damage inflicted during the conflict and the need for reconstruction efforts ، with appropriate international assistance ، once the conflict is ended and ، in this regard ، requests the Secretary-General to assign a team of experts to study the question of reconstruction and to report to the Security Council;

 8. Further requests the Secretary-General to examine in consultation with Iran and Iraq and with other states of the region measures to enhance the security and stability of the region;

 9. Requests the Secretary-General to keep the Security Council informed on the implementation of this resolution;

 10. Decides to meet again as necessary to consider further steps to insure compliance with this resolution.

متن انگلیسی قطعنامه 598 با ترجمه فارسی

متن قطعنامه به فارسی

مفاد قطعنامه 598 شورای امنیت که در تاریخ 20ژوئیه 1987 بیان شد به شرح زیر است :

در 20 ژوئیه 1987، با ابراز نگرانی عمیق از اینکه با وجود درخواستهایش برای آتش بس منازعه بین جمهوری اسلامی ایران و عراق ، با تلفات سنگین تر انسانی و ویرانی های بیشتر همچنان ادامه دارد ، با ابراز تاسف از آغاز و ادامه این منازعه ، همچنین با ابراز تاسف از بمباران مراکز کاملاً مسکونی غیرنظامی ، حمله به کشتی های بی طرف و هواپیمایی مسافربری ، نقض حقوق بین المللی درباره بشر دوستی و سایر حقوق مربوط به درگیری های مسلحانه ، و به ویژه به کار بردن سلاح های شیمیایی که بر خلاف تعهدات مذکور در پروتکل 1925 ژنو می باشد ، با ابراز نگرانی عمیق از اینکه تشدید و گسترش بیشتر منازعه ممکن است وقوع یابد با اتخاذ تصمیم پایان دادن به کلیه عملیات نظامی بین ایران و عراق و با اعتقاد به اینکه منازعه بین ایران و عراق باید به نحو جامع ، عادلانه ، شرافتمندانه و پایدار حل شود ، با یادآوری مجدد مقررات منشور ملل متحد ، و به ویژه تعهد کلیه کشورهای عضو که اختلافات بین المللی خود را از راه های مسالمت آمیز و به گونه ای که صلح و امنیت بین المللی و عدالت دچار مخاطره نگردد ، حل نمایند. با احراز این که نقض صلح در مورد منازعه بین ایران و عراق وجود دارد ، با اقدام بر اساس مواد 39 و 40 منشور ملل متحد؛

 1. آمرانه می خواهد که ایران و عراق به عنوان نخستین گام در حل اختلاف از طریق مذاکره ، آتش بس فوری را رعایت کنند ، کلیه عملیات نظامی را در زمین ، دریا و هوا قطع کنند و نیروها را بدون درنگ به مرزهای شناخته شده بین المللی بازگردانند.
 2. از دبیرکل درخواست می کند که گروهی از ناظران سازمان ملل را برای تأیید ، تحکیم و نظارت بر آتش بس و عقب نشینی اعزام دارد و همچنین درخواست می کند که دبیرکل ترتیبات لازم را با مشورت با طرفین فراهم آورد و گزارش آن را به شورای امنیت تسلیم دارد.
 3. مصراً می خواهد که اسیران جنگی پس از قطع عملیات خصمانه ، بر طبق کنوانسیون سوم ژنو ، در اوت 1949 بدون درنگ آزاد شوند و به کشورهای خود برگردند.
 4. از ایران و عراق می خواهد که در اجرای این قطعنامه و کوشش های میانجیگری برای دستیابی به یک راه حل جامع ، عادلانه و شرافتمندانه مورد قبول دو طرف ، درباره کلیه مسائل مهم ، بر طبق اصول مندرج منشور ملل متحد با دبیرکل همکاری کند.
 5. از کلیه کشورهای دیگر می خواهد که نهایت خویشتن داری را به عمل آورند و از هر اقدامی که ممکن است منجر به تشدید و گسترش بیشتر منازعه گردد ، خودداری کنند و به این ترتیب ، اجرای قطعنامه حاضر را تسهیل کنند.
 6. از دبیرکل درخواست می کند تا مشورت با ایران و عراق ، مسئله ارجاع تحقیق درباره مسئولیت منازعه به هیئت بی طرفی را بررسی کنند و هرچه زودتر به شورای امنیت گزارش دهد.
 7. با تصدیق ابعاد عظیم خساراتی که در طول منازعه داده شده و ضرورت تلاش های بازسازی با کمک های مناسب بین المللی پس از خاتمه منازعه ، از دبیرکل درخواست می کند که گروهی از کارشناسان را برای بررسی مسئله بازسازی تعیین و به شورای امنیت گزارش کند.
 8. همچنین از دبیرکل درخواست می کند از طریق مشورت با ایران و عراق و سایر کشورهای منطقه ، راه های افزایش امنیت و ثبات منطقه را بررسی کند.
 9. از دبیرکل درخواست می کند ، که شورای امنیت را در مورد اجرای این قطعنامه آگاه سازد.
 10. تصمیم می گیرد که در صورت لزوم برای بررسی اقدامات دیگر به منظور تضمین اجرای این قطعنامه تشکیل جلسه دهد.

بیوگرافی

این مطلب مفید بود؟
(1 رای)
100%

نظر دادن