حواشی ، زندگی شخصی و عکسهای اینستاگرام مجید انتظامی

در این بخش از نم نمک می پردازیم به به معرفی برخی از بازیگران و هنرمندان و سینماگران که به واسطه حضور پدرشان در سینما وارد حرفه شان شده اند که بسیاری از آنها با موفقیت در کارشان هویت مستقلی پیدا کرده اند.

کاربران آنلاین : 3,980