آیا می دانید باد چیست و چگونه بوجود می آید؟ و طوفان چگونه بوجود می اید و باد چگونه به وجود می آید علوم کلاس اول و باد چگونه بوجود میاد کلاس اول و باد چگونه تشکیل میشود کلاس هفتم و از جابجایی هوای گرم و سرد چه به وجود می آید و جهت وزش باد چگونه است و باد چیست و چگونگی تشکیل باد برای کودکان در نم نمک.

باد چیست و چگونه تشکیل می شود؟

در ادامه خواهیم گفت باد چیست و چگونه بوجود می آید؟ و طوفان چگونه بوجود می اید و باد چگونه به وجود می آید علوم کلاس اول و باد چگونه بوجود میاد کلاس اول و باد چگونه تشکیل میشود کلاس هفتم و از جابجایی هوای گرم و سرد چه به وجود می آید و جهت وزش باد چگونه است و باد چیست و چگونگی تشکیل باد برای کودکان را در نم نمک توضیح خواهیم داد.باد چیست و چگونه بوجود می آید؟ + نحوه تشکیلباد چیست و چگونه بوجود می آید؟ + نحوه تشکیل

همه چیز درباره باد و نحوه تشکیل آن

چگونگی تشکیل باد به زبان ساده برای کودکان

اگر در زمستان به سمت روبرو نفس بکشید ، متوجه می شوید که هوایی که از دهانتان خارج می کنید ، گرم است و به سمت بالا حرکت می کند. وقتی خورشید به زمین می تابد ، هوای سطح زمین را گرم می کند ، هوای گرم شده تمایل دارد به بالا حرکت کند و جای خود را با هوای سرد عوض کند ، بنابراین هوای سرد رو به پایین می آید و هوای گرم روبه بالا به این عمل همرفت می گویند که باعث بوجود آمدن باد در سطح زمین می شود.

همه چیز درباره باد و نحوه تشکیل آن

پاسخ به سوالات کودکان و بچه ها درباره باد

از باد چه استفاده هایی می کنیم؟

برای خشک کردن لباس ها ، حرکت قایق بادبانی ، جابه جایی ابرها و دانه ها ، پاکیزه و خنک کردن هوا ، تولید برق و…

فرق طوفان و نسیم چیست؟

به باد شدید طوفان و به باد ملایم نسیم می گویند.

باد نما چیست؟

وسیله ی اندازه گیری جهت وزش باد است.

باد سنج چیست؟

وسیله ی اندازه گیری سرعت و قدرت باد است.

ضرر های باد شدید را بگویید؟

بلند کردن گرد و غبار ، شکستن درب و پنجره ها ، جابه جایی اجسام سبک ، ریختن آشغال ها و برگ ها درخیابان ها ، شکستن شاخه های درختان و…

باد چه تغییراتی در زمین ایجاد می کند؟

تپه های شنی و ماسه ای ایجاد می کنند.پراکنده کردن ذرات گرد و غبار.

همه چیز درباره باد و نحوه تشکیل آن

دلایل علمی بوجود آمدن باد

باد در سطحی ترین حالت ممکن به دلیل تغییرات دما ایجاد می شود که علت این تغییرات دما ، گرمای حاصل از خورشید روی سیاره است . باد در اتمسفر و جو های مختلف از نیتروژن ، اکسیژن و بخار آب تشکیل شده است که الگوهای متفاوتی از مولکول ها را روی زمین ایجاد می کند . باد به دلیل حرکت و جریان هوا از مناطقی با فشار بالا تا مناطقی با فشار کم ایجاد می گردد . فشار هوا نیرویی است که می تواند عامل جابجایی هوا گردد و باد را ایجاد کند.

زمانی که توده بزرگی از هوا توسط گرمای خورشید گرم می شود ، گسترش پیدا می کند و سبک می شود و بالا می رود و در نتیجه پخش می گردد بنابراین فشار کمتری روی زمین ایجاد می شود ؛ مخصوصاً در نواحی نزدیک به سیاره.

علت ایجاد باد

اگر هوایی که بالا می رود ، به طور کامل از بخار آب تشکیل شده باشد ، می تواند عاملی برای ایجاد ابرها ، طوفان ها و آب و هوای شدید گردد و در نتیجه حرکت جریان هوا می تواند خودش را متعادل کند و بر اساس فشارهای مختلف ، وضعیت خود را تعیین کند و فرایند باد را تشکیل دهد.

نیروهای حاکم بر باد

سه نیرو سبب حرکت باد می شوند ، نیروی گرادیان فشار (PGF) که نیروی ناشی از اختلاف فشار است و باعث می شود هوا از بالا به فشار پایین جریان یابد.

نیروی دوم ، نیروی کوریولیس است که باعث می شود اشیاء در نیمکره شمالی به نوبه خود به سمت راست و اشیاء در نیمکره جنوبی به نوبه خود به سمت چپ حرکت کنند.

نیروی سوم به نام اصطکاک است که باعث می شود که جریان باد به صورت منحنی و مارپیچی درآید.

نیروهای حاکم بر باد


انواع باد

1 ، بادهای آلیزه تجارتی

این بادها در نیمکره های شمالی و جنوبی به ترتیب از شمال شرقی به جنوب غربی و از جنوب شرقی به شمال غربی در حال وزشند . بادهای تجارتی در زبان های اسپانیولی ـ ایتالیایی و فرانسوی به ترتیب Alisios و Alisei و Alizes در زبانهای آلمانی تحت عنوان Passat می نامند. تمام این اسامی فاقد منشاء شناخته شده ایی هستند.

این بادها در بین منطقه پرفشار جنب حاره و همگرایی میان حاره ایی در بخش اعظمی از این مناطق در تمام طول سال می وزد و با ثبات ترین بادهای کره زمین هستند.

در نیمکره جنوبی به علت مداومت فشار زیاد جنب حاره ، بادهای تجارتی به طور منظم وزیده و طوقه ایی را تشکیل می دهند. از این رو تجارتی های سطحی در نیمکره شمالی حالات منظم تر و قویتری دارنده وسعت نفوذ کمربند تجارتی ها در نیمکره شمالی در حدود 2500 کیلومتر و در نیمکره جنوبی در حدود 3000 کیلومتر است.

در سطح فوقانی کمربند حاره در حدود 10 کیلومتری از سطح زمین ، بادهایی با جهت مخالف تجارتی ها می خورند ، که آنها را آنتی ترید (ضد تجارتی) می گویند.

منشا باد

2 ، بادهای موسمی

کلمه موسم دارای ریشه عربی است و به معنی فصل است. به بادهایی که در فصول متضاد سال با جهات مخالف می وزند موسمی ها گفته می شود.

این بادها در زمستان ، به صورت جریان سردی از خشکی به دریا و در تابستان به صورت جریان هوای مرطوب و گرمی از دریا به خشکی می وزند.

در تابستان ها ، قاره آسیا گرم شده و به علت تشکیل کم فشارهای حرارتی گسترده در خلیج فارس و آسیای مرکز و دشت راجستان هند ، از اقیانوس هند و آرام بادهایی به جهت این مراکز کشیده می شوند این شرایط همزمان با استرالیا و توأم با تشکیل یک آنتی سیلکون در روی آن می باشد که بادهای خروجی از آن ، ضمن عبور از استوا با جهت جنوب غربی به جهت آسیا کشیده می شوند و موسمی های تابستانی در آسیا را بوجود می آورند.

همه چیز درباره باد و نحوه تشکیل آن

3 ، بادهای غربی

در گستره جهانی اغلب در عرض های میانه و بین حدود 35 تا 65 درجه عرض جغرافیایی و یا به عبارت دیگر از پر فشار جنب حاره به مناطق کم فشار جنب قطب شیوع دارند.

این بادها از نظر جهت و استمرار دارای خصوصیات متغیرند در سرعت و جهت حرکت آنها جریانات موجی بویژه سیلکون های سیار و آنتی سیلکون هایی که در منطقه نفوذ این بادها از غرب به شرق حرکت می کنند اثر عمده ای دارند از اینرو ممکن است بادهای مذکور ضمن وزش از غرب به شرق خصوصیات طوفانی هم داشته باشند در زمستان های نیمکره شمالی توسعه آنتی سیلکون های قاره ایی و بعضاً حتی سیکلون ها از توسعه بارز بادهای غربی ممانعت به عمل آورده و بدین جهت بادهای مزبور به نحو بارزی بر روی اقیانوس ها توسعه می یابند ولی چون در عرض های میانه نیمکره جنوبی ، شرایط قاره ایی تقریباً حاکمیتی ندارد. بادهای غربی هم تقریباً حالت کمربند جهانی بخود گرفته اند.

انواع باد ها

4 ، بادهای محلی

این بادها منطقه کوچکی را در برگرفته و معمولاً منحصر به لایه های بسیار پایین اتمسفر است.

5 ، نسیم دریا و خشکی

این بادها حاصل تفاوت روزانه درجه حرارت بین دریاها و خشکی ها است. به هنگام روز ، میزان فشار هوای دریاها در مقایسه با خشکی های همجوار به علت پایین بودن نسبی درجه حرارت بیشتر است از این رو جریان هوایی از طرف دریا به طرف خشکی برقرار می شود و شب هنگام خشکی ها سرد شده و به علت افزایش فشار هوای سطوح آنها جریان بادی از خشکی به سوی دریا می وزد.

همه چیز درباره باد و نحوه تشکیل آن

6 ، بادهای کوه و دره

این بادها در اتمسفر آزاد ، در نتیجه تفاوت گرمای حاصله بین دره ها و دشت ها که منجر به اختلاف فشار بین نواحی یاد شده می شود ، بوجود می آیند.

7 ، فون (Foehn) :

باد گرم و خشکی است که در سمت پشت به باد یک پشته کوهستانی بروز می کند و این نام منشاء خود را از آلپ گرفته است.

زمانی که هوای نسبتاً مرطوبی بر پشته کوهی صعود می کند سرد شده ، تراکم حاصل از این امر به صورت بارندگی در جهت رو به باد ظاهر می شود و چنانچه در ارتفاعات ذخیره ایی از هوای سرد انباشته نباشد جریان هوا ضمن گذر از پشته کوهستانی به تدریج در شرایط بی در رو ، در داخله پشت به باد گرم و خشک می شود به طور کلی ، در زمان جریان این باد ، میزان نم نسبی به طور ناگهانی پایین می آید بارندگی قطع می شود

در زمان حداکثر شدت باد ، درجه حرارت به حداکثر خود می رسد و عموماً از میزان فشار هوا کاسته می شود. ذوب برف های زمستانی ، خشکی و سوزاندن مزارع و ایجاد شرایط مساعد برای حریق جنگل ها از دیگر نشانه های بروز بادهایی با خصوصیات باد «فون» است.

این مطلب مفید بود؟
(8 رای)
80%

نوشتن نظرات

توجه : نظرات حاوی الفاظ نامناسب ، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.


تصویر امنیتی