ثبت بیوگرافی در گوگل
ثبت بیوگرافی در ویکی پدیا
تبلیغات

در این مطلب جدید در سال 1403 و سال 2024 ، همان طور که در بخش آرایه ها در سطح ابتدایی بیان کردیم، آرایه چند بعدی می تواند درون خود آرایه داشته باشد یعنی عناصر یک آرایه، خود یک آرایه است.

آرایه دو بعدی در PHP

همان طور که در بخش آرایه ها در سطح ابتدایی بیان کردیم ، آرایه چند بعدی می تواند درون خود آرایه داشته باشد یعنی عناصر یک آرایه ، خود یک آرایه است. در این راستا ما می توانیم آرایه دو بعدی و یا سه بعدی داشته باشیم. مثال زیر یک آرایه دو بعدی در PHP است.آرایه چند بعدی در PHPآرایه چند بعدی در PHP

<!DOCTYPEhtml>
<html>
<body>
 
<?php
// A two-dimensional array
$cars=array
(
array("Volvo"،100،96)،
array("BMW"،60،59)،
array("Toyota"،110،100)
);
 
echo$cars[0][0]." : Ordered : ".$cars[0][1].". Sold : ".$cars[0][2]."<br>";
echo$cars[1][0]." : Ordered : ".$cars[1][1].". Sold : ".$cars[1][2]."<br>";
echo$cars[2][0]." : Ordered : ".$cars[2][1].". Sold : ".$cars[2][2]."<br>";
?>
 
</body>

در این مثال درون آرایه ، آرایه ای دیگر تعریف شده است. این آرایه جزو آرایه های دو بعدی است. شاید بگویید چرا آرایه دو بعدی است؟ تنها کافی است ، آرایه نوشته شده را به صورت یک ماتریس تصور کنید. متوجه می شوید که این آرایه را می تواند مانند یک ماتریس دو در دو نوشت. خروجی این دستور به صورت زیر است :

Volvo :  Ordered :  100. Sold :  96
BMW : Ordered : 60. Sold : 59
Toyota : Ordered : 110. Sold : 100

باید توجه داشت که آرایه چند بعدی می تواند تلفیقی از آرایه عددی و آرایه انجمنی است. در این مثال از روش بیان آرایه عددی در بخش دستور echo استفاده شده است.

آرایه چند بعدی در PHP

یک آرایه چند بعدی ، می تواند خود شامل آرایه باشد و هر یک از آرایه خود شامل چندین آرایه است. به مثال زیر دقت کنید :

$families=array
(
"Griffin"=>array
(
"Peter"،
"Lois"،
"Megan"
)،
"Quagmire"=>array
(
"Glenn"
)،
"Brown"=>array
(
"Cleveland"،
"Loretta"،
"Junior"
)
);

این مثال یک آرایه چند بعدی در PHP را نشان می دهد که خود شامل چندین آرایه است.
آرایه هایی شبیه به مثال قبل خروجی هایی شبیه به خروجی زیر را دارا هستند :

Array
(
[Griffin] => Array
(
[0] => Peter
[1] => Lois
[2] => Megan
)
[Quagmire] => Array
(
[0] => Glenn
)
[Brown] => Array
(
[0] => Cleveland
[1] => Loretta
[2] => Junior
)
)

یک مثال دیگر در ادامه مثال قبل مشاهده کنید و تنها یک آرایه از آن را می خواهیم به چاپ برسانیم :

echo"Is ".$families['Griffin'][2].
" a part of the Griffin family?";

خروجی این مثال به صورت زیر نمایش داده می شود :

Is Megan a part of the Griffin family?

منابع : W3schools/Stackoverfollow

 

بیوگرافی

پیج اینستاگرام نم نمک

این مطلب مفید بود؟
(3 رای)
80%

نظر دادن