در ادامه آموزش پی اچ پی با آموزش داده ها و تقسیم بندی آنها و مثالهای کاربردی با شما در نم نمک همراهیم

آموزش کامل داده ها در پی اچ پی

داده ها در php به انواع مختلف تقسیم می شوند :آموزش کامل داده ها در PHP + مثال کاربردیآموزش کامل داده ها در PHP + مثال کاربردی

1- رشته ای ، String

2- اعداد صحیح ، Integer

3- اعداد ممیز شناور ، Floating point number

4-بولین ، Boolean

5- آرایه ، Array

6- شی ، Object

7- تهی ، Null

حال به بررسی تک تک این داده ها می پردازیم.


داده های String در PHP

یک رشته ، یک سری کاراکتر است. یک استرینگ می تواند هر نوع متنی باشد.

مانند : “!Hello World”

یک مثال در PHP مشاهده کنید.

<?php
$x="Hello world!";
echo$x;
echo"<br>";
$x='Hello world!';
echo$x;
?>  

خروجی

Hello world!
Hello world!

داده های Integer در PHP

تمام اعداد به غیر از اعداد اعشاری شامل اعداد صحیح می شوند.

در مثال زیر مدل های مختلف اعداد صحیح را مشاهده می کنیم. که برای نمایش نوع داده در خروجی از دستور ($)var_dump استفاده می کنیم.

<?php
$x=5985;
var_dump($x);
echo"<br>";
$x=-345;// negative number
var_dump($x);
echo"<br>";
$x=0x8C;// hexadecimal number
var_dump($x);
echo"<br>";
$x=047;// octal number
var_dump($x);
?>  

خروجی

int(5985)
int(-345)
int(140)
int(39)

در این خروجی دستور( )var_dump باعث نمایش int که نوع داده است و همچنین عدد مقابل آن را نمایش می دهد.


داده های Floating Point Number در PHP

عدد با ممیز شناور می تواند به صورت اعشاری  یا نمایی نوشته شود.

در نوشتن این داده ها در PHP از ( )var_dump  استفاده می شود.

مثال زیر را برای اعداد با ممیز شناور مشاهده کنید :

<?php
$x=10.365;
var_dump($x);
echo"<br>";
$x=2.4e3;
var_dump($x);
echo"<br>";
$x=8E-5;
var_dump($x)
?>  

خروجی

float(10.365)
float(2400)
float(8.0E-5)

داده های Boolean در PHP

بولین یک دستور منطقی است که تنها درست یا غلط بودن داده ها در PHP نشان می دهد.

دستور بولین در بیشتر مواقع ، شرایط را بررسی می کند که در درس های آتی بیشتر در مورد آن توضیح می دهیم.

<?php
varx=true;
vary=false;
?>  

داده های Array در PHP

آرایه ها چند مقدار را در یک متغیر نمایش می دهند. هنگامی که مقادیر ما بسیار زیاد است ، استفاده از آرایه بهترین کزینه است.

در مثال زیر یک آرایه ایجاد کردیم و با استفاده از ( )var_dump نوع  و مقدار داده ها را نمایش می دهیم.

<?php
$cars=array("Volvo"،"BMW"،"Toyota");
var_dump($cars);
?>  

خروجی

array(3) { [0]=> string(5) “Volvo” [1]=> string(3) “BMW” [2]=> string(6) “Toyota” }

اگر به خروجی دقت کنید ، مشاهده می کنید ابتدا دستور var_dump نوع داده ها در  PHP مشخص  و سپس دستور آرایه ، تعداد آن را بیان کرده است ، در ادامه نوع و تعداد داده های استفاده شده در آرایه  یعنی Volvo ، BMW ، Toyota را نیز بیان می کند.

تنها یک سوال باقی می ماند ، اعداد واقع شده در علامت های [ ] بیان کننده چه هستند؟

در آرایه ها جایگاه عناصر از 0 شمارش می شود ، به همین دلیل درعلامت های [ ] اعداد صفر و سپس 1 و 2 را چاپ نموده است.

در اینجا تنها اشاره کوچکی به قوانین آرایه ها کردیم تا در بخش های آتی بیشتر راجع به آرایه ها توضیح دهیم.


داده های Object در PHP

یک شی نوعی داده است که اطلاعاتی را درباره چگونگی پردازش داده ها ذخیره می کند.

 در پی اچ پی ، شی باید به صورت واضح بیان شده باشد. ابتدا ما باید یک کلاس برای یک شی اعلام کنیم ، که با کلمه کلیدی class بیان می شود که شامل خواص ، ویژگی ها و روش ها است. سپس با معرفی نوع داده در کلاس شی به استفاده از آن در مواقعی که می خواهیم ، می پردازیم. در ادامه تدریس با مدل نوشتن class و Obj (آبجکت) بیشتر آشنا می شویم.

<?php
classCar
{
  var$color;
  functionCar($color="green")
  {
    $this->color=$color;
  }
  functionwhat_color()
  {
    return$this->color;
  }
}
?>  

داده های NULL درPHP

تهی نشان دهنده این است که  آن داده ها درPHP ارزش ندارد و NULL تنها روش نشان دادن این است که آن مقدار ارزشی برابر با تهی دارد. این دستور برای تمایز بین رشته‎ هایی که خالی هستند و ارزش های پوچ در پایگاه داده استفاده می شود.

تنها var_dump  نوع داده ها در PHP را بیان می کند ولی برای آن هیچ ارزشی قائل نمی شود

<?php
$x="Hello world!";
$x=null;
var_dump($x);
?>  

خروجی

NULL

این مطلب مفید بود؟
(1 رای)
100%

نوشتن نظرات

توجه : نظرات حاوی الفاظ نامناسب ، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.


تصویر امنیتی