برای فایل در PHP توابع مختلفی تعریف می شود که برای باز کردن، بستن، خواندن یک فایل استفاده می شود. به اختصار با مهمترین این توابع برای فایل آشنا می شویم.

باز کردن فایل در PHP

تابع fopen

تابع ()fopen برای باز کردن فایل ها در پی اچ پی استفاده می شود. اولین پارامتر این تابع مشخص می کند که تابع با چه نامی باید باز شود و دومین پارامتر مدل فایل را مشخص میکند. در ادامه انواع مدل های این فایل را با ذکر ویژگی توضیح خواهیم داد.فایل در PHPفایل در PHP

یک مثال در مورد تابع ()fopen مشاهده کنید و با ساختار آن آشنا شوید :

<html>
<body>
 
<?php
$file=fopen("welcome.txt"،"r");
?>
 
</body>
</html>

در این مثال welcome.txt نام یک فایل در PHP است و می خواهیم تا باز شود و r مدل این فایل است.

فایل ها ممکن است با یکی از مدل های زیر باز شوند :

توضیح

مدل

تنها می خواند. در ابتدای فایل شروع می شود

r

می خواند/ می نویسد. در ابتدای فایل شروع می شود

r+

تنها می نویسد. یک فایل را باز کرده و متن داخلش را پاک می کند و یا یک فایل جدیدی که وجود ندارد را می سازد

w

می خواند و می نویسد. یک فایل را باز کرده و متن داخلش را پاک می کند و یا یک فایل جدیدی که وجود ندارد را می سازد

w+

اضافه کردن. باز می کند و در انتهای فایل می نویسد یا یک فایل جدید که وجود ندارد را ایجاد می کند

a

می خواند و اضافه می کند. محتویات فایل را با نوشتن آن در آخر فایل حفظ می کند.

a+

تنها می نویسد.یک فایل جدید می سازد. اگر در فایل اشتباه و خطا وجود دارد بر میگرداند.

x

می خواند و می نویسد. یک فایل جدید می سازد. اگر در فایل اشتباه و خطا وجود دارد بر میگرداند

x+

  • نکته : اگر تابع ()fopen نتوانستد فایل مشخصی را باز کند تنها 0 را بر می گرداند.

مثال زیر پیامی را در صورتی که فایل مشخصی را نتواند باز کند را ایجاد می کند.

<html>
<body>
 
<?php
$file=fopen("welcome.txt"،"r")orexit("Unable to open file!");
?>
 
</body>
</html>

در این مثال اگر فایل welcome.txt باز نشود پیام نمی تواند فایلی را باز کند خارج می شود.

بستن فایل در PHP

تابع ()fclose

این تابع برای بستن فایل در PHP استفاده می شود :

<?php
$file=fopen("test.txt"،"r");
 
//some code to be executed
 
fclose($file);
?>

چک کردن انتهای فایل

تابع ()feof اگر انتهای فایل در دسترس باشد ، آن را چک می کند

تابع ()feof برای حلقه هایی که تعداد طول داده های آن مشخص نیست بسیار مناسب است.

نکته : به یاد داشته باشید که شما نمی توانید در این مورد فایل هایی که مدل x ، a ، w هستند را بازکنید.

نحوه نوشتن این فایل به صورت زیر است :

if(feof($file))echo"End of file";

خواندن یک فایل به صورت خط به خط

تابع ()fgets

این تابع برای خواندن تک تک خط ها در یک فایل استفاده می شود.

مثال زیر هر خط فایل خوانده می شود تا زمانی که انتهای فایل دسترسی پیدا کند.

<?php
$file=fopen("welcome.txt"،"r")orexit("Unable to open file!");
//Output a line of the file until the end is reached
while(!feof($file))
{
echofgets($file)."<br>";
}
fclose($file);
?>

ابتدا باید دستور بدهیم که تا انتهای فایل را بخواند تا زمانی که به انتهای فایل برسد تک تک خط ها را نیز بخواند.

خواندن تک تک کاراکترهای یک فایل

تابع ()fgetc

این تابع تک تک کاراکترهای یک فایل را می خواند. به این صورت که پس از خواند فایل اشاره گر آن را به کاراکتر بعدی انتقال می دهد.

مثال زیر تک تک کاراکتر های یک فایل را می خواند تا زمانی که به انتهای فایل دسترسی پیدا کند.

<?php
$file=fopen("welcome.txt"،"r")orexit("Unable to open file!");
while(!feof($file))
{
echofgetc($file);
}
fclose($file);
?>

در این مثال تا زمانی که به انتهای فایل برسد تک تک کاراکتر ها را میخواند.

برای دسترسی به تمام توابع قایل می توانید به سیستم فایل در PHP مراجعه کنید.


منابع : W3schools/Stackoverfollow

این مطلب مفید بود؟
(2 رای)
100%

نوشتن نظرات

توجه : نظرات حاوی الفاظ نامناسب ، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.


تصویر امنیتی

کاربران آنلاین : 16,853