تابع ()chop و تابع رشته ای ()chop و آموزش تابع ()chop و تابع ()chop در پی اچ پی و تابع ()chop در php و کاربرد تابع ()chop و تفسیر تابع ()chop و نحوه استفاده از تابع ()chop در نم نمک.

کاربرد دستور ()chop در پی اچ پی و نکات این تابع

در این بخش میخواهیم تابع رشته ای ()chop را معرفی کنیم. تابع رشته ای ()chop فضاهای خالی و کاراکترهای مشخص شده را از سمت راست کارکترهای رشته ای حذف میکند.کاربرد دستور ()chop در پی اچ پی و نکات این تابعکاربرد دستور ()chop در پی اچ پی و نکات این تابع

این تابع برای PHP4 به بالا قابل استفاده است. این تابع به صورت زیر نوشته میشود :

chop(string،charlist)

نوشتن بخش string مهم و ضروری است اما مشخص کردن کارکتر مورد نظر به صورت دلخواه است. اگر کاراکتر خاصی را انتخاب نکنید تنها فضاهای خالی حذف خواهد شد. در جدول زیر با لیست کاراکترهایی که به صورت خودکار توسط این تابع حذف میشود ، آشنا خواهید شد.

کاراکتر توضیحات
“\0” - NULL تنها کاراکتر آن شمارش میشود اما ارزشی برایش قرار نمی دهد و نشان داده نمی شود
“\t” - tab به اندازه 4 کاراکتر فضای خالی ایجاد میکند
“\n” - new line خط جدید اضافه میکند
“\x0B” - vertical tab به صورت عمودی 4 کاراکتر اضافه میکند
” ” - ordinary white space یک فضای خالی ایجاد میکند

یک مثال مشاهده کنید :

<?php
$str="Hello World!\n\n";
echo$str;
echochop($str);
?>

اگر این دستور را بدون در نظر گرفتن تابع رشته ای ()chop در نظر بگیرید خروجی به صورت زیر خواهد بود :

Hello World!

Hello World!

در این مثال کارکتر n/ باعث شده است که این دو جمله با فاصله دو خط از هم چاپ شوند.

با در نظر گرفتن تابع رشته ای ()chop خروجی به صورت زیر است :

Hello World! Hello World!

یک مثال دیگر مشاهده کنید :

<!DOCTYPEhtml>
<html>
<body>
<?php
$str="Hello World!";
echo$str."<br>";
echochop($str،"World!");
?>
class="crayon-line crayon-striped-line"></html>

خروجی این مثال به صورت زیر است :

Hello World!
Hello

همان طور که مشاهده میکنید با استفاده از تابع رشته ای ()chop کاراکتر !world از جمله دوم حذف شده است.


منابع : W3schools/Stackoverfollow

این مطلب مفید بود؟
(1 رای)
100%

نوشتن نظرات

توجه : نظرات حاوی الفاظ نامناسب ، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.


تصویر امنیتی

کاربران آنلاین : 18,431