ثبت بیوگرافی در گوگل
ثبت بیوگرافی در ویکی پدیا
تبلیغات
بازدید 8855 بار

کلاس ها در PHP

در این مطلب جدید در سال 1403 و سال 2024 ، همان طور که در معرفی برنامه نویسی شی گرا توضیح دادم کلاس یک راه بسیار ساده برای استفاده از اشیا در برنامه نویسی شی گرا است.

کلاس ها یک بسته بندی مشخص از اشیا با تمامی ویژگی ها و روش ها هستند. برای تاکید میگویم ، کلاس ها با اشیا فرق دارند.کلاس ها در PHPکلاس ها در PHP

 

کلاس ها در PHP

برای تعریف یک کلاس ها در PHP از کلمه class استفاده میکنیم. این کلاس میتواند شامل خصوصیات مختلف عمومی یا خصوصی باشد. به نحوه معرفی کلاس ها در PHP دقت کنید :

<?php
classperson{
 
}
?>

در این نمونه برای class نامی انتخاب کردیم. همیشه کلاس ها با یک نام مشخص میشوند که بیان کننده هدف ما از طراحی است. در زمان نام گذاری یک کلاس دقت داشته باشید که نام یک کلاس نمی تواند عدد باشد.

پس از معرفی کلاس ها به معرفی خصوصیات می پردازیم. خاصیت ها در واقع متغیرهایی هستند که درون کلاس تعریف میشوند. خصوصیات در کلاس ها را با استفاده از مثال زیر توضیح خواهم داد.

<?php
classEmailer{
private$sender;
private$recipients;
private$subject;
private$body;
publicfunction__construct($sender){
$this->sender=$sender;
$this->recipients=array();
}
publicfunctionAddRecipients($recipient){
array_push($this->recipients،$recipient);
}
publicfunctionSetSubject($subject){
$this->subject=$subject;
}
publicfunctionSetBody($body){
$this->body=$body;
}
publicfunctionSendEmail(){
foreach($this->recipients as$recipient){
$result=mail($recipient،$this->subject،$this->body،"From : {$this->sender}\r\n");
if($result){
echo"Mail successfully sent to {$recipient}<br/>".PHP_EOL;
}
}
}
}
?>

نام این کلاس Emailer است. همان طور که مشاهده می کنید خصوصیات درون کلاس ها به صورت private مشخص شده اند. private بودن خواص یعنی تنها میتوانید درون کلاس از آن ها استفاده کنید بنابراین باعث افزایش امنیت در برنامه نویسی تعریف اشیا میشود. در برخی کتاب ها یا منبع های دیگر شاید خاصیت ها را با نام “فیلد” نیز مشاهده کنید. در این مثال sender ، $recipients ، $subject و body خصوصیات کلاس Emailer هستند.

عنصر بعدی که با آن در کلاس های PHP مواجه میشوید ، متد ها هستند. متد ها نیز چیز جدیدی نیستند ، متد ها همان توابعی هستند که درون کلاس ها در PHP تعریف میشوند. در این مثال 5 متد داریم. همان طور که مشاهده میکنید متد ها را به صورت public یا عمومی تعریف کرده ایم. یعنی هرگاه در برنامه یک شی ایجاد کنیم ، متد ها از طریق شی های مرتبط میتوانند فراخوانی شوند. به عبارت دیگر در صورتی که خصوصی با private باشد تنها درون کلا در دسترس است و از طریق اشیا نمی توانیم به آن متد دسترسی داشته باشیم.

 

نام گذاری عناصر درون کلاس

برای نام گذاری عناصر درون کلاس ها یک قرار داد جهانی وجود دارد. همان طور که گفتم این تنها قرار داد است نه قانون.

  • حرف اول عناصر Private کوچک و حروف اول دیگر کلمات درون این عنصر بزرگ باشد مانند : myFirstValue
  • حرف اول تمامی کلمات عناصر public بزرگ و بقیه حروف به صورت کوچک باشد مانند : MyFirstValue

منابع : W3schools/Stackoverfollow

بیوگرافی

پیج اینستاگرام نم نمک

این مطلب مفید بود؟
(2 رای)
100%

نظر دادن