همان طور که در درس های گذشته توضیح داده شد، از تابع ()mysqli_query برای اجرا شدن PHP استفاده میکنیم. این تابع query یا کامنت ها به پایگاه داده ارسال میکند.

دستور select در مای اس کیو ال

در دو درس قبل ، یک پایگاه داده ساختیم در آن یک جدول ایجاد کردیم و روش اضافه کردن اطلاعات به این جدول که به نام “person” بود را توضیح دادیم. حال در این بخش میخواهیم بررسی کنیم چگونه میتوان این اطلاعات را از جدول انتخاب کرد. برای این منظور از دستور select استفاده میکنیم. روش نوشتن این دستور به صورت زیر است :دستور select در مای اس کیو الدستور select در مای اس کیو ال

SELECT column_name(s)
FROM table_name

در مثال زیر میخواهیم داده های ذخیره شده را انتخاب کنبم. با استفاده از کاراکتر * و دستور select میتوان تمام داده های موجود در جدول را انتخاب کرد.

<?php
$con=mysqli_connect("example.com"،"peter"،"abc123"،"my_db");
// Check connection
if(mysqli_connect_errno())
{
echo"Failed to connect to MySQL : ".mysqli_connect_error();
}
 
$result=mysqli_query($con،"SELECT * FROM Persons");
 
while($row=mysqli_fetch_array($result))
{
echo$row['FirstName']." ".$row['LastName'];
echo"<br>";
}
 
mysqli_close($con);
?>

در این مثال داده های ذخیره شده در متغیر result$ توسط تابع ()mysqli_query بازگردانی میشوند فقط باید توجه داشت که در این مثال فقط اطلاعات را استخراج میکند اما ترتیبی برای آن ندارد و مرتب نمایش نمیدهد. خروجی این مثال :

Peter Griffin
Glenn Quagmire

در مثال بعدی با استفاده از تابع ()mysqli_fetch_array میتوان ردیف اول اطلاعات ذخیره شده را انتخاب کرد. هر چه در این تابع فراخوان شود به ترتیب ردیف نمایش داده میشود. تابع ()mysqli_fetch_array به صورت یک حلقه عمل میکند. تا زمانی که ردیفی برای نمایش دادن وجود داشته باشد این تابع نمایش میدهد. برای نمابش داده های هر ردیف از متغیر row$ در PHP استفاده میکنیم. داده های استخراجی در یک جدول نمایش داده میشوند.

<?php
$con=mysqli_connect("example.com"،"peter"،"abc123"،"my_db");
// Check connection
if(mysqli_connect_errno())
{
echo"Failed to connect to MySQL : ".mysqli_connect_error();
}
 
$result=mysqli_query($con،"SELECT * FROM Persons");
 
echo"<table border='1'>
<tr>
<th>Firstname</th>
<th>Lastname</th>
</tr>";
 
while($row=mysqli_fetch_array($result))
{
echo"<tr>";
echo"<td>".$row['FirstName']."</td>";
echo"<td>".$row['LastName']."</td>";
echo"</tr>";
}
echo"</table>";
 
mysqli_close($con);
?>

خروجی این دستور به صورت زیر است :

Lastname

Firstname

Quagmire

Glenn

Griffin

Peter


منابع : W3schools/Stackoverfollow

این مطلب مفید بود؟
(2 رای)
100%

نوشتن نظرات

توجه : نظرات حاوی الفاظ نامناسب ، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.


تصویر امنیتی

کاربران آنلاین : 13,526