حواشی ، زندگی شخصی و عکسهای اینستاگرام کریستوفر هیراتا

باهوش ترین انسان و باهوش ترین کشورهای جهان و نابغه ترین افراد و نوابغ جهان و باهوش ترین انسان های دنیا و باهوش ترین انسان های ایران و پاول آلن و کریستوفر لانگان و شهریار افشار را در نم نمک بخوانید.

در این مطلب شما را با ۱۰ فرد از سراسر جهان که می توان به هر کدام لقب باهوش ترین انسان روی زمین داد آشنا می کنیم.