به روز ترین جدول قیمت و لیست قیمت به روز گوسفند زنده ، مرغ زنده ، گاو زنده و قیمت نهاده های دامی و کشاورزی در بازار با آپدیت لحظه ای را هم اکنون در نم نمک ببینید.

لیست قیمت به روز گوسفند زنده ، گاو زنده و قیمت نهاده های دامی و کشاورزی امروز جمعه ۴ فروردین ۱۴۰۲

به روز رسانی در تاریخ : 1402/1/4 قیمت لحظه ای دام کشتار امروز [گوسفند ، گوساله ، مرغ و گاو زنده]قیمت لحظه ای دام کشتار امروز [گوسفند ، گوساله ، مرغ و گاو زنده]

قیمت نهاده های دامی و کشاورزی
نام محصول میانگین قیمت ( ریال ) تغییر
جوجه یکروزه گوشتی ۱۷۶,۶۴۶ (۰.۰۰%)۰
جوجه یکروزه تخمگذار ۱۳۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
تخم مرغ ۳۵۲,۷۸۶ (۰.۰۰%)۰
مرغ زنده ۴۵۸,۱۷۹ (۰.۰۰%)۰
مرغ کشتار ۶۳۹,۵۵۴ (۰.۰۰%)۰
گوشت مرغ مادر ۴۵۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
جوجه یکروزه بوقلمون ۶۹۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
بوقلمون زنده ۶۶۳,۱۲۵ (۰.۰۰%)۰
بوقلمون کشتار ۸۲۳,۷۵۰ (۰.۰۰%)۰
دام کشتار ۲,۸۰۱,۸۸۱ (۰.۰۰%)۰
گوشت منجمد ۳۴۱,۶۶۷ ( ۱۰.۲۲%‏) ۳۱,۶۶۷
ذرت ۱۱۳,۰۵۰ (۰.۰۰%)۰
کنجاله آفتابگردان ۵۷,۲۵۰ (۰.۰۰%)۰
کنجاله سویا ۱۹۸,۱۴۲ (۰.۰۰%)۰
کنجاله کلزا ۱۷۰,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰
سبوس برنج ۱۴,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
متیونین ۱,۲۲۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ترئونین ۱,۱۹۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
لیزین ۷۴۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کولین ۵۷۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کاه ۲۱,۶۶۷ (۰.۰۰%)۰
فسفات ۳۱۰,۷۵۰ (۰.۰۰%)۰
باگاس ۳,۷۵۰ ( ۱۱۴.۲۹%‏) ۲,۰۰۰
گندم ۱۲۹,۶۶۷ (۰.۰۰%)۰
پودر ماهی ۵۳۱,۶۶۷ (۰.۰۰%)۰
جو ۱۲۱,۴۱۷ (۰.۰۰%)۰
یونجه ۷۶,۰۸۳ (۰.۰۰%)۰
کنجاله تخم پنبه ۷۶,۰۵۰ (۰.۰۰%)۰
کربنات کلسیم ۳,۲۵۰ ( ۴۰۰.۰۰%‏) ۲,۶۰۰
جوش شیرین ۸۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پودر چربی ۵۵۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
سبوس گندم ۷۲,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
دام زنده (گوسفند)
نام محصول میانگین قیمت ( ریال ) تغییر
تهران ۱,۷۱۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
اصفهان ۱,۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
یزد ۱,۶۱۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
اردبیل ۱,۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
خراسان رضوی ۱,۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
فارس ۱,۴۱۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کردستان ۱,۲۴۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
همدان ۱,۴۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
قم ۱,۵۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
آذربايجان شرقي --- (۰.۰۰%)۰
مرکزي ۱,۵۱۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چهارمحال بختياري ۱,۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دام زنده (گوساله)
نام محصول میانگین قیمت ( ریال ) تغییر
تهران ۱,۱۴۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
اصفهان ۱,۱۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
یزد ۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
اردبیل ۱,۲۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
خراسان رضوی ۱,۱۱۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
فارس ۱,۰۱۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کردستان --- (۰.۰۰%)۰
همدان ۱,۰۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
قم ۱,۰۸۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
آذربايجان شرقي --- (۰.۰۰%)۰
مرکزي ۱,۱۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چهارمحال بختياري ۱,۰۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
توضيحات
با همکاری شبکه خبری I.T.P
برچسب ها: قیمت ,قیمت جوجه یکروزه گوشتی, قیمت جوجه یکروزه تخمگذار, قیمت تخم مرغ ,قیمت مرغ زنده, قیمت مرغ کشتار, قیمت گوشت مرغ مادر, قیمت ذرت, قیمت کنجاله آفتابگردان ,قیمت کنجاله سویا, قیمت کنجاله کلزا, قیمت سبوس برنج, قیمت متیونین, قیمت لیزین, قیمت کاه, قیمت فسفات, قیمت باگاس, قیمت گندم, قیمت پودر ماهی, قیمت متیونین دامی, قیمت جو, قیمت یونجه, قیمت کنجاله تخم پنبه, قیمت کربنات کلسیم, قیمت جوش شیرین, قیمت پودر چربی, قیمت سبوس گندم

این مطلب مفید بود؟
(60 رای)
78.6%