به روز ترین جدول قیمت و لیست قیمت به روز گوسفند زنده ، مرغ زنده ، گاو زنده و قیمت نهاده های دامی و کشاورزی در بازار با آپدیت لحظه ای را هم اکنون در نم نمک ببینید.

لیست قیمت به روز گوسفند زنده ، گاو زنده و قیمت نهاده های دامی و کشاورزی امروز سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱

به روز رسانی در تاریخ : 1401/3/3 قیمت لحظه ای دام کشتار امروز [گوسفند ، گوساله ، مرغ و گاو زنده]قیمت لحظه ای دام کشتار امروز [گوسفند ، گوساله ، مرغ و گاو زنده]

قیمت نهاده های دامی و کشاورزی
نام محصول میانگین قیمت ( ریال ) تغییر
جوجه یکروزه گوشتی ۳۹,۲۳۲ (‎-۲۷.۹۸%‏)-۱۵,۲۴۴
جوجه یکروزه تخمگذار ۲۰۵,۰۰۰ (‎۲۴.۲۴%‏)۴۰,۰۰۰
تخم مرغ ۲۶۵,۹۵۷ (‎۱۸.۶۳%‏)۴۱,۷۷۱
مرغ زنده ۲۹۵,۵۶۹ (‎۰.۵۹%‏)۱,۷۳۱
مرغ کشتار ۴۲۳,۴۷۶ (‎۰.۷۸%‏)۳,۲۶۲
گوشت مرغ مادر ۳۱۰,۹۲۹ (۰.۰۰%)۰
جوجه یکروزه بوقلمون ۱۲۵,۰۰۰ (‎-۶۴.۲۹%‏)-۲۲۵,۰۰۰
بوقلمون زنده ۳۰۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
بوقلمون کشتار ۴۰۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دام کشتار ۱,۶۰۴,۵۴۵ (۰.۰۰%)۰
گوشت منجمد ۳۴۱,۶۶۷ (‎۱۰.۲۲%‏)۳۱,۶۶۷
ذرت ۶۶,۰۵۰ (‎۲۴۳.۱۲%‏)۴۶,۸۰۰
کنجاله آفتابگردان ۵۷,۲۵۰ (۰.۰۰%)۰
کنجاله سویا ۱۶۹,۱۷۲ (‎۳۲۱.۱۲%‏)۱۲۹,۰۰۰
کنجاله کلزا ۱۴۱,۴۳۳ (۰.۰۰%)۰
سبوس برنج ۴۰,۰۰۰ (‎۱۷.۶۵%‏)۶,۰۰۰
متیونین ۹۹۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
ترئونین ۵۴۷,۵۰۰ (‎۱.۸۶%‏)۱۰,۰۰۰
لیزین ۱,۰۱۷,۵۰۰ (‎۰.۹۹%‏)۱۰,۰۰۰
کولین ۷۷۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کاه ۴۲,۲۵۰ (‎-۱۱.۹۸%‏)-۵,۷۵۰
فسفات ۲۲۰,۰۰۰ (‎۱۹.۵۷%‏)۳۶,۰۰۰
باگاس ۴,۵۰۰ (‎۱۵۷.۱۴%‏)۲,۷۵۰
گندم ۱۱۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پودر ماهی ۲۵۰,۰۰۰ (‎۱۴.۲۹%‏)۳۱,۲۵۰
جو ۱۱۲,۵۵۶ (۰.۰۰%)۰
یونجه ۶۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کنجاله تخم پنبه ۷۶,۰۵۰ (۰.۰۰%)۰
کربنات کلسیم ۲,۱۰۰ (‎۲۲۳.۰۸%‏)۱,۴۵۰
جوش شیرین ۸۵,۰۰۰ (‎۶۳.۱۵%‏)۳۲,۹۰۰
پودر چربی ۶۰۶,۵۰۰ (‎۷۲.۰۶%‏)۲۵۴,۰۰۰
سبوس گندم ۷۴,۵۰۰ (‎۱۰.۷۸%‏)۷,۲۵۰
دام زنده (گوسفند)
نام محصول میانگین قیمت ( ریال ) تغییر
تهران ۹۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
اصفهان ۷۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
یزد ۸۱۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
اردبیل ۷۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
خراسان رضوی ۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
فارس ۷۴۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کردستان ۸۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
همدان ۷۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دام زنده (گوساله)
نام محصول میانگین قیمت ( ریال ) تغییر
تهران ۹۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
اصفهان ۷۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
یزد ۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
اردبیل ۷۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
خراسان رضوی ۷۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
فارس ۷۴۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کردستان ۸۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
همدان ۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
توضيحات
با همکاری شبکه خبری I.T.P
برچسب ها: قیمت ,قیمت جوجه یکروزه گوشتی, قیمت جوجه یکروزه تخمگذار, قیمت تخم مرغ ,قیمت مرغ زنده, قیمت مرغ کشتار, قیمت گوشت مرغ مادر, قیمت ذرت, قیمت کنجاله آفتابگردان ,قیمت کنجاله سویا, قیمت کنجاله کلزا, قیمت سبوس برنج, قیمت متیونین, قیمت لیزین, قیمت کاه, قیمت فسفات, قیمت باگاس, قیمت گندم, قیمت پودر ماهی, قیمت متیونین دامی, قیمت جو, قیمت یونجه, قیمت کنجاله تخم پنبه, قیمت کربنات کلسیم, قیمت جوش شیرین, قیمت پودر چربی, قیمت سبوس گندم

این مطلب مفید بود؟
(40 رای)
78%