در ادامه با نحوه محاسبه قیمت کالا با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و فرمول محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده امسال و در سال جدید را در نم نمک ببینید.

نحوه محاسبه قیمت کالا با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

ارزش افزوده که امروزه همه جا راجع به آن صحبت زیاد است ؛ در واقع عبارت است از ثروت اضافه ای که توسط شرکت از طریق فرآیند تولید و یا ارایه خدمات ایجاد می شود که با کسر نهاده های واسطه (مثل هزینه خریدها) ازعایدی ها به دست می آید برای مثال نهاده هایی نظیر کابل ، مراکزسوئیچ ، نیروی انسانی متخصص در طی یک فرآیند ، یک ارزش جدیدی (ارایه خدمت به مشترکین) تولید می کنند که در واقع به ارزش نهاده های ما افزوده می شود.نحوه محاسبه قیمت کالا با احتساب مالیات بر ارزش افزودهنحوه محاسبه قیمت کالا با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

محاسبه ارزش افزوده به منظور پرهیز از احتساب مضاعف صورت می گیرد. به این معنی که ارزش کالاها و خدماتی که به عنوان داده های واسطه یک فعالیت به کار گرفته می شود به نوبه خود ستانده یک فرآیند تولید بوده و لازم است از ستانده این فعالیت کسر شود تا ارزش افزوده آن به دست آید.

ارزش ستانده - ارزش مصرف واسطه = ارزش افزوده ناخالص

ارزش افزوده ناخالص - مصرف سرمایه ثابت = ارزش افزوده خالص

ارزش افزوده ایجاد شده در شرکت بین افرادی که درایجاد آن سهیم بوده اند توزیع می شود به عبارت دیگر ارزش افزوده به صورت دستمزد برای کارکنان ، استهلاک برای سرمایه گذاری مجدد تجهیزات ، سود برای شرکت ، مالیات به دولت و... تسهیم می شود .

*روش های محاسبه ارزش افزوده

ارزش افزوده درهریک از سطوح واحد اقتصادی ، طبقه (متشکل ازچند واحد اقتصادی دارای فعالیت مشابه) ، گروه(متشکل ازچند طبقه) ، بخش(متشکل ازچند گروه) ، قسمت (متشکل از چند بخش) وبالاخره کل اقتصاد (شامل کلیه قسمت های اقتصادی) قابل محاسبه است . برای محاسبه ارزش افزوده 3 روش مختلف به شرح زیر وجود دارد :

الف) روش تولید یا تفریق

ب) روش توزیع یا جمع

ج) روش مصرف (هزینه)

شایان ذکر است که روش های تولید و توزیع در سطوح مختلف ، از واحد اقتصادی تا کل اقتصاد قابل محاسبه می باشد ولیکن روش مصرف تنها در سطح اقتصاد کلان قابل اندازه گیری می باشد. نحوه محاسبه ارزش افزوده در هر یک از روش ها به صورت تفضیلی در زیر ارایه شده است :

الف) محاسبه ی ارزش افزوده به روش تولید یا تفریق

مجموع مصارف واسطه بکاررفته درجریان تولید کالاها وخدمات - ارزش ستانده موسسه = ارزش افزوده (درطول یک دوره مالی)

به عبارت روشن تر :

ارزش مصارف واسطه - ارزش ستانده = ارزش افزوده

روش ب)محاسبه ارزش افزوده به روش جمع یا توزیع روش متداول در موسسات

محاسبه ارزش افزوده ازطریق توزیع آن به عوامل تولید است در این روش ارزش افزوده از تجمع هزینه جبران خدمات ، هزینه استهلاک ، مالیات و مازاد عملیاتی به دست می آید. در مواردی که موسسه علاوه برمالیات مستقیم درارتباط با واحد کالای تولید شده یا خدمت ارایه شده مالیات غیرمستقیم پرداخت می کند و یا اینکه برای پایین نگهداشتن سطح قیمت ها ازدولت یارانه ای دریافت می کند ما به التفاوت مالیات های غیرمستقیم منهای یارانه باید به چهار عنصر فوق اضافه شود.

روش ج)محاسبه ی ارزش افزوده به روش هزینه (مصرف)

روش هزینه برای برآورد تولید ناخالص داخلی به تفکیک نوع مصرف نهایی و نه به تفکیک نوع فعالیت اقتصادی تولیدکنندگان به کار برده می شود.این متضمن انجام برآوردهای مستقلی از مصرف نهایی خانوارها ، خدمات دولتی ، خدمات خصوصی غیرانتقاعی به خانوارها و افزایش موجودی ها ، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و واردات و صادرات می باشد.

ارزش افزوده را به دو طریق می توان محاسبه کرد

الف) روش تفاضلی :

خدمات و مواد خریداری شده - کل فروش = ارزش افزوده

ب) روش تجمعی :

سایر هزینه های توزیع شده + هزینه نیروی انسانی + سود + استهلاک = ارزش افزوده

محاسبه ی ارزش افزوده به روش توزیع (تجمعی) :

در این روش برای محابه ارزش افزوده چهار عنصر تشکیل دهنده آن یعنی جبران خدمت کارکنان ، مصرف سرمایه ثابت (استهلاک) ، سود (زیان) حاصل از عملیات و خالص مالیات با هم جمع می شود.

خالص مالیات ها + سود (زیان) حاصل از عملیات + استهلاک + جبران خدمات کارکنان = ارزش افزوده

مالیات + سایر هزینه های توزیع شده + هزینه نیروی انسانی + استهلاک + سود = ارزش افزوده

189.444 + 16 + 39395 + 122.911 + 541.268 = 893.034 (میلیون ریال)

پس از اندازه گیری ستاده نوبت به اندازه گیری نهاده می رسد ، نهاده ها عبارتند از عوامل تولید مانند نیروی انسانی و سرمایه.

اگر نگاهی کلی و گذرا بر کتب اقتصاد کلان داشته باشیم و بخواهیم که ارزش افزوده را به زبان ساده بیان کنیم و از ورود به مباحث پیچیده مربوط به آن پرهیز کنیم ، خواهیم دید که اقتصاددانان ارزش افزوده را چنین تعریف می کنند : افزوده عبارت است از ما به التفاوت ستانده و داده.

به عبارت ساده تر و در عمل ارزش افزوده یعنی : فروش منهای خرید

برای مثال : یک کارگاه کفاشی را در نظر بگیرید که اقدام به تولید کفش می کند. این کارگاه برای تولید یک جفت کفش احتیاج به مواد اولیه به شرح زیر دارد که هر کدام را به قیمت هائی که در فهرست زیر تهیه آمده است ، خریداری می‎نماید :

1 - چرم رویه : 35000 ریال

2 - کفی کفش : 25000 ریال

3 - میخ کفاشی : 1000 ریال

4 - چسب کفاشی : 800 ریال

5 - نخ کفاشی : 500 ریال

بنابراین مجموع خرید این کارگاه کفاشی برای تولید یک جفت کفش 62.300 ریال است . بعد ازانجام یک سری عملیات بر روی مواد اولیه خریداری شده ، یک جفت کفش تولید می شود . تولید کننده کفش ، یک جفت کفش را به قیمت 120.000 ریال می فروشد .

با توجه به تعریف مالیات بر ارزش افزود ، ارزش افزوده ایجاد شده توسط تولید کننده کفش عبارت خواهد بود از :

خرید - فروش = ارزش افزوده = 62300 - 120000 = 57700

این مطلب مفید بود؟
(1 رای)
100%

نوشتن نظرات

توجه : نظرات حاوی الفاظ نامناسب ، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.


تصویر امنیتی