ثبت بیوگرافی در گوگل
ثبت بیوگرافی در ویکی پدیا
تبلیغات

بانک مرکزی دستور العمل اجرایی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج ، مبتنی بر قانون بودجه سال 1402 کل کشور را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

شرایط پرداخت وام 180 میلیونی ازدواج اعلام شد

این دستورالعمل که در یازدهم اردیبهشت ماه سال جاری صادر شده ، پیرو بخشنامه پنجم فروردین ماه 1402 است که به شبکه بانکی ارسال شده بود.نحوه ثبت نام وام 180 میلیونی ازدواج + شرایط پرداختنحوه ثبت نام وام 180 میلیونی ازدواج + شرایط پرداخت

در این دستورالعمل تاکید شده است ، در راستای جزء (1) بند (الف) تبصره (16) قانون بودجه سال 1402 کل کشور موضوع پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج ، دستور العمل اجرایی مربوطه ارسال می شود.

لازم به ذکر است ، حسب بند (ب) احکام تنظیمی تبصره مذکور مقرر شده است : "بانک مرکزی مکلف است به صورت فصلی گزارش عملکرد بند «الف» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند."

بر این اساس ، بانک ها موظف هستند نسبت به اعلام عملکرد بند مذکور به صورت سه ماهه جهت ارسال به مراجع مربوطه اقدام نمایند.

در این بخشنامه به بانک ها تاکید شده است ترتیبی اتخاذ شود تا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه و به قید فوریت موضوع به واحدهای اجرایی ذیربط در سراسر کشور ابلاغ و یک نسخه از ابلاغیه مربوطه به بانک مرکزی ارسال شود.

"آئین نامه (دستورالعمل) اجرایی جزء (1) بند «الف» تبصره (16) قانون بودجه سال 1402 کل کشور" (تسهیلات قرض الحسنه ازدواج)

الف - شرایط عمومی متقاضیان تسهیلات ازدواج

1-دارا بودن تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.

2-به هر یک از زوجین مبلغ 180 میلیون تومان تسهیلات ازدواج تعلق می گیرد.

تبصره 1 : حسب بند قانونی یاد شده ، به هر یک از زوجین مبلغ 180 میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تعلق می گیرد.

تبصره 2 : حسب بند قانونی یاد شده ، به متقاضیانی که سن ازدواج آنها در زوج ها زیر 25 سال و در زوجه ها زیر 23 سال می باشد ، مبلغ 220 میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تعلق می گیرد.

تبصره 3 : کلیه شهروندان ایرانی خارج از کشور که گواهی ازدواج آنها توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور صادر شده ، قادر به ثبت نام بوده و گواهی ازدواج آنها که ممهور به مهر کنسولگری ایران در کشور مذکور می باشد به عنوان سند ازدواج تلقی می گردد.

تبصره 4 : اقرارنامه ازدواج یا هر مدرک مشابه که در سایر ادیان رسمی توسط مراکز اقلیت های دینی در داخل کشور مورد تایید قرار گیرد معادل عقدنامه تلقی گردیده و این متقاضیان نیز قادر به ثبت نام خواهند بود.

3- دارا بودن کارت ملی (موقت یا دایم) و کد پستی محل سکونت متقاضی.

4- با توجه به امکان اعطای تسهیلات ازدواج به هر ایرانی ، چنانچه متقاضی وام ازدواج قبلا از تسهیلات موصوف استفاده نکرده باشد ، (علیرغم ازدواج دوم یا بیشتر) می تواند از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بهره مند گردد. (توجه : به هر یک از متقاضیان صرفا یک مرتبه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تعلق می گیرد)

5- : به استناد بند قانونی یاد شده تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به زوج هایی که تاریخ عقد آنها بعد از 01‏/01‏/1398 است تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده اند ، پرداخت می گردد.

ب - مدارک مورد نیاز

1- اصل سند ازدواج

2- اصل شناسنامه های ضامنین

3- اصل کارت ملی (موقت یا دایم) زوجین

4- اصل کارت ملی (موقت یا دایم) ضامن

5- کد پستی ده رقمی و آدرس کامل محل سکونت زوجین

6- کد رهگیری ده رقمی دریافتی از سایت پس از مرحله ثبت نام

ج- شرایط ضامنین

تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هریک از زوج ها ، مبلغ یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) تومان با دوره بازپرداخت 10ساله ، پس از اعتبار سنجی متقاضیان تسهیلات مزبور و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها به منظور تامین رکن ضامن بانکها موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر دارایی های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.

د- روش ثبت نام

کلیه متقاضیان وام ازدواج که واجد شرایط فوق هستند ، ابتدا باید از طریق سایت ve.cbi.ir ثبت نام کرده و فرم مربوطه را تکمیل نمایند که در صورت موفقیت آمیز بودن مراحل ثبت نام ، یک کد رهگیری 10 رقمی که کاملا محرمانه بوده و مربوط به متقاضی است به شخص ثبت نام کننده داده می شود .

متقاضیان موظف هستند جهت اطلاع از وضعیت ثبت نام خود و همچنین نام شعبه مربوطه جهت مراجعه برای اخذ وام ازدواج ، به سایت ve.cbi.ir مراجعه کرده و در صورتیکه شعبه عامل اعطای وام برای متقاضی تعیین شده باشد باید با در دست داشتن مدارک مورد نیاز ، ظرف مدت زمانی که از طرف سایت اعلام می گردد ، به شعبه مربوطه مراجعه و نسبت به اتمام مراحل اخذ وام اقدام نمایند . بدیهی است در صورت عدم مراجعه متقاضیان در زمان تعیین شده ، ثبت نام آنها کان لم یکن تلقی می گردد .

ه- مدت بازپرداخت تسهیلات و کارمزد

- مدت بازپرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج 10 ساله و نرخ کارمزد چهار درصد است.

- اقساط مربوطه 120 ماهه بوده و سررسید اولین قسط و کارمزد آن ، یک ماه پس از پرداخت تسهیلات مزبور است.

و- دستور العمل اجرایی پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج ایثارگران

ماده 1- تسهیلات موضوع این دستور العمل از محل منابع قرض الحسنه بانکهای عامل و به میزان دو برابر تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای افراد عادی پرداخت می شود.

تبصره 1 : به هر یک از زوجین که مشمول ماده (50) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران باشند ، مبلغ 360 میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تعلق می گیرد.

تبصره 2 : متقاضیانی که سن ازدواج آنها در زوج ها زیر 25 سال و در زوجه ها زیر 23 سال می باشد و مشمول ماده (50) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران باشند ، مبلغ 440 میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تعلق می گیرد.

ماده 2- متقاضی ایثارگری می تواند در سامانه ازدواج ثبت نام نماید که همانند سایر متقاضیان ازدواج ، قبلا از تسهیلات موصوف استفاده نکرده باشد.

ماده 3- افراد ایثارگر مشمول ، صرفا شامل خود جانبازان ، آزادگان و فرزندان آنان و فرزندان شاهد است.

ماده 4- مدت بازپرداخت تسهیلات موصوف ، همانند سایر متقاضیان حداکثر 10 سال (120 ماه) است.

ماده 5- پرداخت تسهیلات موضوع این دستورالعمل از زمان ابلاغ مصوبه قابل اجراست.

ماده 6- رعایت سایر شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای این تسهیلات الزامی است.

ماده 7- در راستای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ، اعطای وام ازدواج به واجدین شرایط بر اساس مشمولین مندرج در بندهای (ز) ، (ح) و (ط) ماده 1 دستورالعمل قانون یاد شده تعیین می شود. درصورتی که استعلام وضعیت مشمولین مذکور در سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج جهت بهره مندی آنان از تسهیلات موصوف از طریق وب سرویس میان این بانک و بنیاد شهید مثبت درج گردد ، مورد اقدام قرار می گیرد.

لازم به توضیح است تسهیلات مذکور برای ازدواج دوم و در صورتیکه متقاضی در ازدواج قبلی از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بهره مند نگردیده باشدک مورد بررسی و اقدام قرار خواهد گرفت.

حسب قانون مذکور مشمولین شامل افراد ذیل است :

  • ز) خانواده شاهد : خانواده های معظمی که در راه اعتلای اهداف عالیه انقلاب اسلامی و مبارزه با دشمنان انقلاب یکی از اعضای خانواده شان (پدر ، مادر ، همسر ، فرزند) شهید یا مفقودالاثر یا اسیر شده باشد.
  • ح) خانواده ایثارگران : خانواده های جانبازان و آزادگان که شامل همسر ، فرزند و والدین آنها می شود.
  • ط) در صورت فوت جانبازان و آزادگان مشمول این قانون ، خدمات و امتیازات مربوط ، به خانواده تحت تکفل آنان تعلق می گیرد.
  • تاریخ: چهارشنبه, 13 ارديبهشت 1402
  • برگرفته از: ایسنا

این مطلب مفید بود؟
(3 رای)
100%

نظر دادن