ثبت بیوگرافی در گوگل
ثبت بیوگرافی در ویکی پدیا
تبلیغات

در پی ابلاغ بخشنامه جدید قیمت غذای دانشجویان سنواتی در سال تحصیلی جدید از سوی صندوق رفاه دانشجویان ، رئیس صندوق رفاه با تاکید بر اینکه ابلاغ این بخشنامه کاملا به نفع دانشجویان است ، گفت : در گذشته دانشگاه ها در خصوص توزیع غذا بین دانشجویان سنواتی ، سلیقه ای عمل می کردند اما با تصمیم جدید تمامی دانشجویان می توانند از تغدیه با دو برابر قیمت استفاده کنند.

افزایش دوبرابری قیمت غذای دانشجویان سنواتی و توضیح صندوق رفاه دانشجویان

دکتر مسعود گنجی در گفت و گو با ایسنا ، ضمن بیان این مطلب در خصوص ابلاغ بخشنامه جدید غذای دانشجویان سنواتی دانشگاه ها تاکید کرد : در گذشته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی برای توزیع غذا بین دانشجویان سنواتی به صورت سلیقه ای عمل می کردند بر این اساس برخی دانشگاه ها به دانشجویان غذا می دادند اما برخی دانشجویان سنواتی از غذای دانشجویی محروم بودند ، بر این اساس ما با ابلاغ بخشنامه ای در این زمینه تکلیف دانشگاه ها را روشن کردیم و از این پس تمامی دانشجویان سنواتی می توانند از غذای دانشجویی استفاده کنند. هزینه خوابگاه و غذای دانشگاه دولتی سال 1402هزینه خوابگاه و غذای دانشگاه دولتی سال 1402

وی در ادامه تصریح کرد : دانشجویان دوره کارشناسی و دکتری 4 سال یا 8 ترم و دانشجویان دوره کارشناسی ارشد در 4 ترم مجاز هستند تحصیل خود را به اتمام برسانند ، اما اگر این مدت زمان یک یا دو ترم افزایش یافت در صورت بررسی و موافقت کمیسیون موارد خاص دانشجویان یک یا دو ترم می توانند سنوات بگیرند. هدف ما این بود که دانشجویان سنواتی هم از امکانات رفاهی بهره بگیرند بنابراین تصمیم جدید صندوق یک لطفی در حق دانشجویان بود که متاسفانه برخی به انتقاد از آن پرداختند.

رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تاکید کرد : دانشجویان سنواتی با پرداخت دو برابر قیمت غذا نسبت به سایر دانشجویان می توانند از غذای دانشجویی استفاده کنند مثلا اگر قیمت یک پرس غذا برای دانشجویان عادی 10 هزار تومان است دانشجویان سنواتی با پرداخت 20 هزار تومان می توانند از غذای دانشگاه استفاده کنند.

دکتر گنجی تاکید کرد : در گذشته تکلیف غذای دانشجویان سنواتی مشخص نبود فقط در دوره شیوع کرونا به جهت مراعات حال دانشجویان به طور موقت تصویب کردیم دانشجویان سنواتی بتوانند همانند سایرین از غذای دانشجویی استفاده کنند البته این بخشنامه مخصوص دوره کرونا بود.

به گزارش نم نمک ، صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم اخیرا با ابلاغ بخشنامه ای به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نرخ جدید استفاده از غذا و خوابگاه دانشجویان سنواتی ها را اعلام کرد که بر این اساس دانشجویان دارای اضافه سنوات با دو برابر قیمت از سایر دانشجویان می توانند از غذا و خوابگاه استفاده کنند.

بر این اساس سهم دانشجو از تأمین هزینه غذا درطی سنوات عادی مجاز تحصیل (کاردانی چهار نیمسال ، کارشناسی هشت نیمسال ، کارشناسی ارشد چهارنیمسال ، دکتری حرفه ای و دکترای مستقیم دوازده نیمسال ، دکتری تخصصی ودکتری دستیاری هشت نیمسال ، دکتری پیوسته شانزده نیمسال وپسادکتری برای هر دوره دو نیمسال) ، به تفکیک قیمت غذای پرهزینه ، متوسط هزینه و کم هزینه به ترتیب ده هزار تومان ، هشت هزار تومان و پنج هزار تومان تعیین می شود.

سهم دانشجو از تأمین هزینه غذای دانشجویی برای نیمسال های اول ودوم سنوات اضافه مجاز ، دو برابر ، برای نیمسال های سوم وچهارم سنوات اضافه مجاز ، پنج برابر و برای نیمسال های سنوات اضافه مجاز بیش ازچهار نیمسال ، هفت برابرسهم دانشجوی سنوات عادی مجاز از تأمین غذای دانشجویی درطول سال تحصیلی است.

قیمت های تعیین شده غذای دانشجویی در این دستورالعمل ، صرفًا برای نیمسال های اول و دوم سالتحصیلی است وشامل ترم تابستانی نمی شود. تعیین میزان کمک دانشگاه ها برای تأمین هزینه غذای دانشجویی در غذاخوری های مکمل ، برعهده خود دانشگاه ها بوده و مستثنی از مفاد این دستورالعمل است.

در ادامه بخشنامه آمده است؛ درخصوص دانشجویان بورسیه بین الملل و یا فرصت های مطالعاتی ، بر اساس شرایط مندرج درحکم آنها اقدام می شود.

سنوات عادی مجاز برای استفاده دانشجویان واجد شرایط از خوابگاه های ملکی (درصورت وجود ظرفیت خوابگاه ملکی در دانشگاه) حداکثر ، برای دوره های ، کاردانی چهار نیمسال ، کارشناسی هشت نیمسال ، کارشناسی ارشد چهار نیمسال ، دکترای حرفه ای و دکترای مستقیم دوازده نیمسال ، دکتری تخصصی ناپیوسته و دکترای دستیاری هشت نیمسال ، دکترای پیوسته شانزده نیمسال ، و پسادکتری برای هر دوره دو نیمسال تعیین شد و مقررشد اجاره بهای خوابگاه دانشجویان واجد شرایط درسنوات عادی مجاز بر اساس نرخ تعیین شده ازسوی صندوق رفاه دانشجویان محاسبه و به حساب صندوق رفاه دانشجویان واریزشود.

همچنین هزینه اجاره بهای خوابگاه های دانشجویان واجد شرایط درسنوات اضافه مجاز نیز در صورت وجود ظرفیت خالی در خوابگاه ها و استفاده از آن ، دو برابر اجاره بهای خوابگاه دانشجویان درسنوات عادی مجاز محاسبه و به حساب صندوق رفاه دانشجویان واریزشود.

در خصوص دانشجویان غیر بورسیه بین الملل ، دانشگاه ها براساس مصوبه هیأت امنای خود ، اجاره بهای خوابگاه ها را از دانشجویان غیربورسیه بین الملل اخذ کنند ، ولی براساس میزان اجاره بهای خوابگاه دانشجویان داخلی نوبت دوم که همه ساله ازسوی صندوق رفاه دانشجویان تعیین و ابلاغ می گردد اجاره بهای خوابگاه های آنان را محاسبه و به حساب صندوق رفاه دانشجویان واریز کنند.

پرداخت اجاره بهای خوابگاه های دانشجویی (دانشجویان داخل و یا بین الملل) توسط دانشجو و یا دانشگاه ، فارغ از این که درچه مقطع زمانی ازخوابگاه استفاده کرده باشند در زمان واریز اجاره بها ، براساس آخرین نرخ اجاره بهای تعیین شده خوابگاه های دانشجویان داخل توسط صندوق رفاه دانشجویان ، محاسبه و به حساب صندوق رفاه دانشجویان واریز می شود.

  • تاریخ: چهارشنبه, 05 مهر 1402
  • برگرفته از: ایسنا

بیوگرافی

این مطلب مفید بود؟
(1 رای)
100%

نظر دادن