لیست داروهای ضد تشنج و داروهای ضد تشنج کودکان و جدیدترین داروی ضد تشنج و قویترین داروی ضد صرع و عوارض داروهای ضد تشنج و قطع داروهای ضد تشنج و مکانیسم اثر داروهای ضد تشنج و داروهای ضد صرع جدید در نم نمک.

لیست داروهای ضد تشنج و صرع برای کودکان و بزرگسالان

در ادامه لیست داروهای ضد تشنج جدید برای کودکان و بزرگسالان را در نم نمک ببینید.لیست داروهای ضد تشنج و صرع جدید [کودکان و بزرگسالان]لیست داروهای ضد تشنج و صرع جدید [کودکان و بزرگسالان]

لیست داروهای ضد صرع

ردیف نام ژنریک (فارسی) نام ژنریک (انگلیسی)
1 بنزوباربیتال Benzobarbital
2 کاربامازپین Carbamazepine
3 کلوبازام Clobazam
4 کلونازپام Clonazepam
5 اتوسوکسیمید Ethosuximide
6 فلبامات Felbamate
7 فوسفنی توئین Fosphenytoin
8 گاباپنتین Gabapentin
9 لاموتریژین Lamotrigine
10 لوتیراستام Levetiracetam
11 متیل فنوباربیتال Methylphenobarbital
12 اکس کاربازپین Oxcarbazepine
13 فنوباربیتال Phenobarbital
14 فنی توئین Phenytoin
15 پرگابالین Pregabalin
16 پیریمیدون Primidone
17 روفینامید Rufinamide
18 تیاگابین Tiagabine
19 توپیرامات Topiramate
20 سدیم والپروات Sodium Valproate
21 ویگاباترین Vigabatrin
22 زونیساماید Zonisamide
23 پیراستام Piracetam
24 لاکوزامید Lacosamide
25 فنی توئین کامپاند Phenytoin Compound
26 انزالوتامید Enzalutamide

لیست داروهای ضد صرع

این مطلب مفید بود؟
(0 رای)
0%

نوشتن نظرات

توجه : نظرات حاوی الفاظ نامناسب ، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.