اشتباهات شایع حرکات ورزشی و ورزش اشتباه و نحوه صحیح حرکت اسکات و عوارض حرکت پل و حرکات اشتباه در دراز نشست را ذکر کنید و ورزش پل و حرکات خطرناک بدنسازی و ورزش اصولی و حرکت ورزشی پله و عوارض حرکات ورزشی اشتباه و شیوه درست انجام حرکت ورزشی در نم نمک.

حرکات ورزشی که احتمالا اشتباه انجام می دهید

اگر می خواهید به نتایج خوبی در باشگاه ورزشی تان برسید ، وزن کم کنید و ماهیچه بگیرید ، انجام تمرینات اولیه مهم است ، اما ما اغلب آن ها را اشتباه انجام می دهیم که به سلامتی مان آسیب می رساند و تلاش های ما را هدر می دهد. ما در ورزش و تناسب اندام نم نمک توصیه هایی در مورد چگونگی آموزش درست ، موثر بودن و بدون ئر خطر قرار دادن سلامتی شما ایجاد کرده ایم.شایع ترین حرکات ورزشی اشتباه و عوارض آن + شیوه درستشایع ترین حرکات ورزشی اشتباه و عوارض آن + شیوه درست

15 اشتباه در انجام برخی حرکات ورزشی که می توانند برای سلامتی شما خطرناک باشند

15. پل باسن :

اشتباه : اگر به هنگام انجام این تمرین کمرتان را خم کنید ، به جای باسنتان ، بر روی پایین کمرتان فشار می آورید.

درست : زانوهایتان را خم کنید تا یک زاویه قائم با زمین شکل دهندف لگن خود را بالا ببرید و مطمئن شوید که بدنتان یک خط صاف از شانه ها به زانوهای شما شکل می دهد - این مهم است ، در بالا ، باسن را تا جایی که می توانید فشار دهید تا ماهیچه های شکم خود را منقبض کنید.

حرکات اشتباه ورزشی

اشتباهات تازه کارها در انجام حرکات ورزشی

اشتباهات رایج در بدنسازی و حرکات ورزشی

14. لانگ جانبی متناوب :

اشتباه : اگر خیلی به جلو خم شوید و زانوهایتان را در یک زاویه حاد خم کنید ، بر روی ستون فقرات و زانوهای شما فشار بیش از حدی وارد می شود.

درست : کمر خود را صاف نگه دارید و لگن تان را بلند نکنید ، دقت کنید که زانوی شما در هنگام اسکات زدن در زاویه حدود 90 درجه خم شده باشد.

تصاویر حرکات بدنسازی

حرکات ورزشی و اشتباهات انجام دادن آن ها

حرکات ورزشی که غالبا اشتباه انجام می شوند

13. پلانک :

اشتباه : اگر کمرتان به هنگام انجام کار صاف نیست ، این تمرین اثر خود را از دست می دهد و بی فایده خواهد بود.

درست : بدن خود را در یک خط صاف از بالای سر خود تا پاشنه پا نگه دارید ، بازوهایتان را در زاویه 90 درجه نگه دارید و گردن تان را خم نکنید.

بانک حرکات ورزشی

اشتباهات حرکات ورزشی که به شما آسیب می زند

12. اسکات پشت :

اشتباه : اگر زانوهای شما از انگشتان پا فراتر رود ، کمرتان را خم کنید و هالتر را روی گردن خود قرار دهید و وزن را به انگشتان خود منتقل کنید ، با این روش شما می توانید به شدت به گردنتان آسیب برسانید و پایین بیفتید.

درست : دقت کنید که وزن هالتر در یک خط با وسط پای شما باشد ، کمرتان را خم کنید و پاشنه تان را از روی زمین بلند نکنید ، ران خود را به موازات زمین نگه دارید و بیش از حد پایین نروید.

 آشنایی با تمرینات بدنسازی

اشتباهات حرکات ورزشی و اصول درست آن

حرکات ورزشی بدنسازی و اشتباهات آن

11. درست هالتر گرفتن :

اشتباه : اگر هالتر روی گردن شما باشد ، به شدت آسیب زننده است.

درست : آرنج خود را عقب بکشید و تیغه های شانه هایتان را با هم فشار دهید تا یک "قفسه" از انقباض ماهیچه های شما ظاهر شود ، هالتر را تا جایی که ممکن است پایین بیاورید ، به شرطی که بتوانید به طور پیوسته آن را نگه دارید.

حرکات بادی بیلدینگ

آشنایی با اشتباهاتی در حرکات ورزشی

10. اسکات با یک صفحه یا دمبل :

اشتباه : اگر شانه های شما به جلو باشند ، در نتیجه پشت شما هم گرد می شود ، خم شدن بیش از حد بر روی زمین به شما یک بار اضافی می دهد.

درست : شانه های خود را عقب بکشید و تیغه ها را با هم فشار دهید کمر خود را صاف نگاه دارید ، کمی خمیدگی را به پایین کمرتان بدهید و در هنگام اسکات زدن ، ران شما باید موازی با زمین باشد .

روش صحیح بدنسازی

اشتباهات پرضرر در حرکات ورزشی

شما هم حرکات ورزشیتان را اشتباه می زنید

9. ددلیفت :

اشتباه : پا ها و بازوها عمودی نیستند و شما را در معرض خطر افتادن و مجروح شدن مفاصل تان قرار می دهند.

درست : زانوهایتان را خم کنید ، سینه تان را جلو بیاورید ، پایین کمر خود را کم خم کنید و لگن تان را به عقب بکشید ، همچنین بازوها و پاهایتان را عمود بر زمین نگاه دارید.

قواعد بدنسازی

اشتباهات حرکات ورزشی و قواعد آن

اشتباهات حرکات ورزشی در بادی بیلدینگ

8. گذاشتن پا بر روی یک سکو :

اشتباه : دور ایستادن از سکو ، بار بیشتری را به جای اینکه به ماهیچه های پا بدهد ، روی زانوی ما قرار می دهد.

درست : کمر خود را صاف کنید و تیغه های شانه تان را با هم فشار دهید ، کمی به پشت خود قوس دهید و به نیمکت یا سکوی ورزش نزدیک شوید ، زانوی شما باید با کف پای شما در یک خط باشد.

7. پرس سینه :

اشتباه : زانوهایتان با زاویه خیلی حاد خم می شوند ، کمر شما صاف است و هالتر به سمت جلو حرکت می کند ، بنابراین بار ناهموار است و ورزش بی اثر خواهد شد.

درست : هالتر باید تقریباً با شانه های شما هماهنگ باشد ، به پایین کمر خود قوس دهید ، زانوهایتان را خم کنید و کف پاهای خود را کمی به سمت باسن تان خم کنید.

بدنسازی تازه کار

اشتباهات حرکات ورزشی و آموزش نحوه انجام صحیح آن ها

6. لانگ دمبل :

اشتباه : زانوی شما کج و پیچ خورده است که بی اثر و آسیب زننده می شود.

درست : زانوی شما باید با کف پای تان در یک خط باشد و در زاویه 90 درجه خم شده باشد.

حرکات صحیح بدنسازی با تصویر

اشتباهات حرکات ورزشی مهم و پایه در بدنسازی

5. اسکات یک پا :

اشتباه : شانه های شما به جلو گرد شده اند ، بنابراین پشت شما هم گرد شده است ، اسکان به اندازه کافی کوتاه نیست.

درست : شانه های خود را به عقب بکشید و صاف بایستید ، آنقدر پایین بیایید تا ران شما موازی با زمین باشد.

چگونه اسکات بزنیم؟

اشتباهات پر تکرار در حرکات ورزشی

4. دمبل تک بازو :

اشتباه : در این تمرین سر شما بالا می رود ، بنابراین کمر تان قوس دارد.

درست : مهم است که بدن شما یک خط صاف از بالای سرتان به باسنتان ایجاد کند.

نحوه صحیح حرکات ورزشی

نحوه صحیح انجام حرکات ورزشی در بدنسازی

حرکات ورزشی را بدون اشتباه انجام دهید

3. دمبل بالای سه سر :

اشتباه : اگر شما دمبل را از وسط دسته اش بگیرید ، روی مفاصل شما به جای ماهیچه هایتان فشار خواهند آورد.

درست : دمبل را در هر دو دست خود با کف دست هایتان به بالا نگاه دارید ، شانه های خود را بی حرکت نگه دارید و تا جای ممکن آرنج تان را نزدیک سر خود فشار دهید ، دمبل را بالا ببرید و سپس به آرامی آن را پایین بیاورید.

2. بالا بردن ایستاده ساق :

اشتباه : پا های شما در وسط یا تقریباً به طور کامل بر روی سکو قرار دارند ، و آن ها با شانه های شما تراز نشده اند.

درست : با 1 / 3 از پاهای خود روی سکو بایستید تا آن ها با شانه های شما در یک راستا باشند ، پاشنه تان را تا جایی که ممکن است بلند کنید ، چند ثانیه صبر کنید ، سپس کف پاشنه های خود را پایین بیاورید تا زیر سکو قرار بگیرند.

اصول ساق پا زدن

شایع ترین اشتباهات در حرکات ورزشی

1. هایپراکستنشن :

اشتباه : بدن شما یک خط مستقیم تشکیل نمی دهد و کمرتان به شدت قوس پیدا می کند.

درست : از گرد کردن و یا خم کردن کمرتان خودداری کنید ، تنه خود را به سطح باسن بلند کنید و زمانی که خم می شوید کمر تان را گرد و رو به پایین نکنید.

این مطلب مفید بود؟
(0 رای)
0%

نوشتن نظرات

توجه : نظرات حاوی الفاظ نامناسب ، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.


تصویر امنیتی