حکم افطاری دادن در شب عید فطر و اگر فطریه ندهیم چه می شود و فطریه چه کسانی را باید داد خامنه ای و احکام فطریه رهبری و فطریه مهمان شب عید فطر مکارم و دادن فطریه قبل از عید فطر و فطریه مهمان از نظر مکارم شیرازی و فطریه مهمان سیستانی و زمان پرداخت زکات فطره و فطریه مهمان شب عید فطر از نظر مراجع تقلید و امام خمینی در نم نمک.

حکم افطاری دادن در شب عید فطر

میهمان شب عید فطر ، فطریه ندارد : فطریه کسی که اول مغرب شب عید (نه غروب) نان خور کسی محسوب شود ، بر او واجب است. صرف اینکه نان او را در شب عید بخورد کافی نیست؛ بلکه باید نان خور او حساب شود. بنابراین مهمانی که فقط افطار کسی را می خورد و نان خور او محسوب نمی شود ، فطریه او بر میزبان واجب نمی شود.حکم افطاری دادن در شب عید فطر + نظر مراجعحکم افطاری دادن در شب عید فطر + نظر مراجع

افطاری دادن شب عید فطر

فطریه مهمان شب عید فطر از نظر مراجع تقلید

آیت الله خامنه ای :

میهمان اگر نان خور صاحب خانه محسوب شود ، کفاره او به عهده میزبان است مگر اینکه _میهمان_فطریه را به وکالت از طرف او پرداخت نماید. توجه داشته باشید میهمان با یک شب نان خور محسوب نمی شود و فطریه به عهده خودش می باشد.

فطریه میهمان بر عهده صاحبخانه نیست ، مگر اینکه برای چند شب میهمان او باشد ، به طوری که نان خور او محسوب شود.

آیت الله العظمی سیستانی

کسی که تنها برای افطار شب عید دعوت شده نان خور به حساب نمی آید و فطره اش بر صاحبخانه نیست.

چنانچه میهمان قبل از غروب وارد بر صاحبخانه شود و آن شب نان خور وی باشد ، زکات فطره اش بر عهدۀ میزبان است.

آیت الله العظمی صافی گلپایگانی

در هر دو فرض بر عهده صاحب خانه است.

آیت الله هادوی تهرانی

مهمانی که قبل از غروب آفتاب شب عید فطر وارد منزل انسان می شود ، اگر بنا دارد مدتی مهمان بوده؛ به گونه‏ ای که «نان‏ خور» به شمار می آید ، زکات فطره وی بر صاحب خانه واجب است ، ولی اگر تنها همان شب را مهمان است زکات فطره او بر صاحب خانه واجب نیست. هر چند احتیاط مستحب آن است که زکات فطره او را هم بدهد و اگر در طول ماه رمضان نان‏ خور انسان باشد ، زکات فطره وی بر انسان واجب است.

در مواردی که به طور مسلم نمی توان زکات را به گردن مهمان یا صاحبخانه دانست ، چنانچه یکی از آن دو با اجازه دیگری زکات فطره را به نیت کسی که واقعا زکات فطره به گردن او است بدهد ، کافی است و بر دیگری پرداخت مجدد زکات فطره لازم نیست.

این مطلب مفید بود؟
(1 رای)
100%

نظر دادن