اعدام و تاریخچه اعدام و طناب اعدام و چه جرمی حکم اعدام دارد و ادرار هنگام اعدام و قوانین اعدام در ایران و حکم چند بار اعدام یعنی چه و مدت زمان اعدام و علت اعدام در صبح زود و وسایل اعدام در قدیم و اعدام های زجرآور و اعدام چیست و قوانین اعدام و احکام اعدام و شرایط لغو اعدام و اعدام در محرم و اعدام در ماه های حرام در نم نمک.

تاریخچه انواع روشهای اعدام کردن و قوانین و شرایط اعدام در اسلام

اِعدام نوعی کیفر و مجازات و به عبارتی دیگر اشد مجازات برای محکوم است. این کیفر یکی از موارد پیش بینی شده در قانون برخی کشورهاست که در آن به حکم قانون و بر اساس حکم دادگاه -عمومی ، جنایی ، نظامی و غیره- زندگی یک انسان سلب می شود.روش های اعدام کردن و قوانین و شرایط اعدام در اسلامروش های اعدام کردن و قوانین و شرایط اعدام در اسلام

اعدام چیست؟

اعدام چیست؟

اعدام به خودی خود نوعی از مجازات و کیفر خواست است که برای برخی از محکومان در نظر گرفته می شود. این مجازات از جمله مواردی است که در قانون بسیاری از کشورها وجود دارد که در آن به حکم قانون و بر اساس حکم دادگاه اجرایی می شود.

انواع روشهای اعدام کردن از گذشته تابحال

فهرست زیر شامل روش های معمول اعدام در زمان های گذشته یا حال حاضر است :

جانوران

  • اعدام با فیل
  • دریده شدن (همانند پرتاب کردن محکوم جلوی حیوانات وحشی)
  • گزش توسط مار ، عقرب ، عنکبوت و غیره
  • چهارپاره شدن توسط اسب
  • کردن آلت سگ در باسن او
  • لگدمال شدن توسط اسب

کمرشکن : شکست کمر محکوم بدون ریخته شدن خون

بستن به توپ : بستن محکوم به دهانه توپ و شلیک آن

مرگ با جوشش : انداختن قربانی به درون دیگ بزرگ آب ، روغن ، پیه ، قیر و حتی سرب مذاب

چرخ کاترین : چرخاندن محکوم تا حد مرگ بر روی چرخ

زنده به گوری : مجازات مرسوم برای باکره های وستالی که عهد خود را شکستند.

سوزاندن در آتش : مجازات مرسوم برای ملحدان و جادوگران در قرون وسطی.

پختن با گاو برنزی : گاو برنزی ، گاو برنجی یا گاو سیسیلیایی ، وسیله ای طراحی شده در یونان باستان برای شکنجه و اعدام محکومان بود.طراح این وسیله فلزکاری به نام پریلوس آتنی بود که آن را به عنوان وسیله ای تازه برای اعدام مجرمان برای فالاریس ، جبار آکراگاس در سیسیل ساخت.این گاو توخالی و تماماً از برنز ساخته شده بود و دری در پهلویش داشت.محکوم را در داخل این گاو می انداختند و در زیر آن آتش می افروختند تا فلز آن کاملاً داغ و گداخته شود. در نتیجه این کار محکوم در داخل این وسیله برشته شده و می مرد.

پختن با گاو برنزی

روش اعدام پختن با گاو برنزی

تصلیب : میخ کوبی کردن دست و پای محکوم به صلیب یا درخت و رها کردن وی تا زمان مرگ.

خرد کردن : قرار دادن شی سنگین بر روی محکوم به طور ناگهانی یا به طور کند در جهت زجرکش کردن قربانی.

سر بریدن : همچنین به عنوان گردن زدن نیز شناخته می شود. معروفترین کاربرد این روش در گیوتین است.

پاره کردن شکم : بیشتر به صورت هاراکیری رایج بوده است.

مثله کردن : بیشتر به صورت کشیدن با اسب و چهارپاره کردن قربانی رواج داشته است.

رسامی و چهارپاره کردن :

صندلی الکتریکی : نحوه کار این صندلی به گونه ای است که با عبور جریان برق از بدن محکوم و آسیب به اندام های حیاتی مهم می میرد.

پرتاب از ارتفاع : پرتاب قربانی از ارتفاع به پایین یا پرتاب به درون چاه.

بستن شریان : در این روش شریان گردن فرد بسته می شود تا خون به مغز نرسیده و فرد خفه شود.

اتاق گاز : قربانی در یک اتاق خاص قرار گرفته و از دریچه هایی گاز شیمیایی وارد اتاق کرده تا قربانی مسموم و میمیرد

به دار آویختن : قربانی دستانش از پشت بسته می شود و معمولاً صورتش با پارچه تیره رنگی پوشانده می شود و به وسیله طنابی که دور گردن اوست به بالا کشیده می شود و یا زیر پایش خالی میگردد

ایمورمنت :

چهارمیل کردن :

کیل هالینگ :

سم : مانند مرگ سقراط و هم دوره ای های وی در یونان باستان که با دادن زهرهایی مانند سیاه نور و... جان قذبانی گرفته میشد

آویختن :

اره کرده : شخص قربانی از پا آویزان شده و دو نفر در طرفین قرار می گیرد و شروع به اره کردن از وسط پاهایش میکنن وقتی اره به شکم رسید بیشترین درد رو می توان تماشا کرد

اسکافیزم :

تیراندازی :

برش آرام : این دست از مجازات ها در قرون وسطی مرسوم بوده است در دادگاه های تفتیش عقاید و جان ملیون ها انسان بی گناه را گرفته است.

دهیدراسیون : ایمورمنت

سنگسار : قربانی تا گردن در خاک دفع شده و فقط سر و گردن بیرون از خاک باقی میماند و کیسه ای در سر فرد قرار می گیرد واهالی منطقه شروع به پرتاب سنگ می کنند

خفه کردن :

 

روش اعدام با خفه کردن

روش اعدام با خفه کردن


شرایط و ضوابط و قوانین اجرای حکم اعدام

اجرای حکم اعدام در قانون بر اساس شرایط و ضوابط مختلفی انجام می گیرد :

ماده 1 ـ در هر مورد که حکم اعدام ، رجم و یا صلب ، توسط دادگاه صادرکننده حکم ، قطعی تشخیص داده شود ، رئیس دادگاه ، رونوشتی از حکم صادره را برای اجرا با تصریحات لازمه به دادستان حوزه مربوطه ابلاغ می کند. هرگاه اطلاعات مصرحه در حکم کافی نباشد ، فتوکپی از صورت مجالس رسیدگی و محاکمه را نیز به ضمیمه آن ارسال می کند.

ماده 2 ـ دادستان هر محل پس از وصول حکم قطعی و صدور دستور اجرای آن توسط دادگاه صادرکننده حکم با رعایت مفاد تبصره های فوق مکلف به اجرای حکم بوده و درباره نحوه اجرای آن دستورات لازم را داده و در صحت اجرا ، عدم تعویق و تعطیل آن نظارت خواهد کرد.

ماده 3 ـ هرگاه محکوم زن حامله بوده یا تازه وضع حمل کرده باشد ، اجرای حکم تا سه ماه بعد از وضع حمل به تعویق می افتد.

ماده 4 ـ در مورد محکوم علیه مریض ، چنانچه طبق نظر و تجویز پزشک و تایید قاضی صادرکننده حکم یا دادستان کل ، مرض وی مانع از اجرای مجازات باشد اجرای حکم تا رفع مانع به تاخیر می افتد.

ماده 5 ـ دادستان مجری حکم ، حداقل 48 ساعت قبل از زمان اجرای حکم ، مراتب را به مراجع و اشخاص ذیل اطلاع می دهد

الف ـ رئیس نیروهای انتظامی محل یا نماینده وی برای برقراری و حفظ نظم در محل اجرای حکم (در صورتی که محل اجرای حکم خارج از محوطه زندان باشد.)

ب ـ رئیس اداره زندان برای تهیه مقدمات اجرای حکم و حفظ نظم در داخل محوطه زندان .

ج ـ پزشک قانونی یا پزشک معتمد (اگر در محل ، پزشک قانونی نباشد) برای معاینه محکوم و اعلام نظر راجع به وضعیت جسمانی وی .

د ـ یکی از روحانیون برای انجام تشریفات دینی و مذهبی ، اگر محکوم پیرو یکی از ادیان رسمی شناخته شده باشد ، روحانی همان دین چنانچه در محل موجود باشد ، دعوت می شود.

ه ـ منشی دادگاه ، برای قرائت حکم قبل از اجرا.

و ـ وکیل محکوم علیه و اولیای دم مقتول .

ز ـ پلیس قضایی یا مسوول اجرای احکام دادگاه برای اعزام ماموران برای همکاری در تهیه مقدمات اجرای حکم .

اعدام چیست؟

احکام و قوانین اعدام

ماده 6 ـ قبل از اجرای حکم ، دادستان و پزشک قانونی (یا پزشک معتمد) به محبس محکوم رفته وپزشک او را معاینه و اعلام نظر می کند. در صورتی که از نظر جسمی مانعی برای اجرای حکم نباشد ، دادستان به محکوم اطلاع می دهد چنانچه تقاضای ملاقات اشخاصی را دارد ، اظهار کند و در صورت تقاضای ملاقات ، دستور احضار آنان را می دهد مشروط بر اینکه قبول تقاضا موجب تاخیر اجرای حکم نشود.

ماده 7 ـ پس از حضور فرد یا افراد مورد تقاضا ، رئیس زندان یا نماینده وی ترتیب ملاقات محکوم با آنان را می دهد. محکوم حق دارد هرگونه مطلبی را در حضور دادستان یا بدون حضور وی به ملاقات کنندگان کتبا یا شفاها اظهار کند. فقط رئیس زندان یا نماینده وی باید در حین بیان اظهارات حاضر باشد. در صورت ضرورت از یک نفر مترجم نیز استفاده خواهد شد.

ماده 8 ـ ماموران انتظامی یا زندان ، مکتوبات و وصایای محکوم را پس از ملاحظه دادستان و اعلام بلامانع بودن آن ، بدون تاخیر به مقصدی که محکوم تعیین کرده است ، می رسانند.

ماده 9 ـ قبل از خروج محکوم از زندان آداب مذهبی لازم بر طبق مقررات دین و مذهب محکوم به عمل خواهدآمد.

ماده 10 ـ اجرای حکم با حضور دادستان ، رئیس زندان ، رئیس نیروهای انتظامی یا نماینده او و منشی دادگاه و سایر افرادی که حق حضور دارند ، در محل مخصوص در زندان و یا محل دیگری که در حکم معین شده ، به عمل می آید.

ماده 11 ـ در مواردی که محکوم را برای اجرای حکم از زندان خارج می کنند ، صورت مجلس تهیه وبه امضای دادستان ، رئیس زندان ، پزشک حاضر در محل ، منشی دادگاه و رئیس نیروهای انتظامی یانماینده وی می رسد. رئیس زندان هویت زندانی را از حیث تطبیق مشخصات وی با آنچه در حکم دادگاه آمده تایید و ذیل آن را امضا خواهد کرد.

ماده 12 ـ قبل از اجرای حکم ، اگر محکوم خوردنی یا آشامیدنی تقاضا کند ، ماموران مکلفند برای او تهیه کنند ، مگر اینکه تقاضای مشارالیه فقط برای تاخیر اجرای حکم باشد (تشخیص این امر با دادستان است ).

ماده 13 ـ موقع اجرای حکم ، اول طلوع آفتاب خواهد بود مگر این که دادگاه دستور خاصی را صادرکرده باشد.

ماده 14 ـ تأمین امنیت محل اجرای حکم در خارج از محوطه زندان به عهده نیروهای انتظامی است .

ماده 15 ـ قبل از اجرای حکم اعدام یا صلب ، باید چوبه دار یا صلیب و طناب و سایر آلات و ادوات اجرا معاینه و از صحت استحکام آنها اطمینان حاصل شده و در مورد اجرای حکم رجم ، توجه شود که مقدمات اجرای حکم بر طبق ضوابط شرعی و قانونی فراهم شده باشد.

ماده 16 ـ پس از انجام تشریفات فوق ، زندانی تحت الحفظ به پای چوبه دار یا صلیب یا محل اجرای حد رجم آورده می شود. سپس با اجازه دادستان ، منشی دادگاه حکم را با صدای بلند قرائت می کند وپس از آن بلافاصله به دستور دادستان ، حکم طبق مفاد رای و توسط ماموران اجرا می شود.

ماده 17 ـ کلیه عملیات اجرایی باید با کمال آرامش و بدون خشونت انجام شود.

ماده 18 ـ محکوم به اعدام چنانچه در حکم ترتیب خاصی مقرر نشده باشد ، به دار کشیده می شود وبه مدت یک ساعت در بالای دار می ماند مگر این که اطمینان به مرگ وی حاصل شود. سپس از دار به پایین آورده می شود.

ماده 19 ـ پس از معاینه جسد و اطمینان از مرگ چنانچه کسان محکوم جسد را مطالبه نمایند به تشخیص و دستور دادستان ، تسلیم آنان می شود والاّ بر طبق مراسم معموله دفن خواهد شد. در این صورت کلیه مخارج ، به عهده دولت خواهد بود.

ماده 20 ـ از اجرای حکم ، صورت مجلس تهیه شده و به امضای افراد مذکور در ماده 10 می رسد ودر پرونده مربوطه ضبط می شود.

ماده 21 ـ از مراسم اجرای حکم توسط مسوولین زندان یا مامورین انتظامی (حسب مورد)عکس برداری شده و عکسها در پرونده محکوم بایگانی می شود. خبر اجرای حکم با ذکر نوع جرم و خلاصه رای دادگاه در روزنامه ها منتشر می گردد. در موارد استثنایی که به تشخیص ریاست قوه قضاییه مصالحی ایجاب کند عکس محکوم در حال اجرای حکم توسط رسانه های گروهی برای اطلاع عمومی انتشار می یابد.

ماده 22 ـ در صورتی که بنا به جهاتی حضور تماشاچی یا طبقات و افراد خاصی در محل اجرای حکم به مصلحت نباشد ، به دستور دادستان مامورین انتظامی از ورود آنان به محل جلوگیری می کنند.

ماده 23 ـ قبل از اجرای حکم رجم ، به محکوم دستور داده می شود تا با آب سدر و کافور خالص ، به ترتیب غسل نماید سپس به همان کیفیت و با رعایت سایر شرایط شرعی و قانونی ، اجرای حد می شود.

ماده 24 ـ پس از اجرای حکم رجم و مرگ محکوم ، جسد را از چاله خارج کرده ، مراسم نماز میت را به جا می آورند و بدون غسل مجدد با همان کفن ، دفن می کنند و چنانچه محکوم قبل از اجرای حد غسل نکرده باشد ، با انجام تشریفات غسل ، کفن و دفن می شود.

ماده 25 ـ در اجرای حد صلب ، محکوم را به چوبه دار که شبیه صلیب تهیه شده است در حالتی که پشت به صلیب و روی به قبله بوده و پاهایش مقداری از زمین فاصله داشته باشد آویزان کرده دستهای وی را به دو چوب افقی و پاهایش را عمودی می بندند و به مدت سه روز به همان حال رها می کنند.

ماده 26 ـ پس از انقضای سه روز او را از چوبه دار پایین می آورند و اگر فوت کرده باشد پس از انجام مراسم مذهبی دفن والا رها می کنند.

احکام و قوانین اسلامی اعدام

احکام و قوانین اسلامی اعدام

علت اعدام در صبح زود

به گفته یک حقوق دان این امر ریشه در تاریخ دارد و پیش از اسلام نیز مجازات اعدام قبل از طلوع خورشید صورت می گرفت. یکی از دلایلی که محکوم به اعدام پیش از طلوع آفتاب مجازات می شود به دلیل این است که اعدامی صبح روز بعد را نباید ببیند چون در غیر این صورت چنانچه اعدامی محکوم به حبس نیز باشد ، در اجرای حکم تاخیر می افتد.

اعدام در ماه های حرام و ماه رمضان

با آن که منع شرعی ندارد ، اما احکام اعدام معمولاً در محرم و رمضان اجرا نمی شوند. مخصوصاً محرم که ماه حرام است.

حکم چند بار اعدام یعنی چه؟

در مواردی که حکم چندبار اعدام در نظر گرفته می شود باید گفت که با اجرایی شدن یک حکم اجرای بقیه احکام نیز خود به خود منتفی می شود ، چرا که انسان فوت شده را دوباره نمی توان اعدام کرد.

آثار حکم مذکور این است که اگر تمامی اولیای دم از حق قصاص قاتل گذشتند ، "حق شخصی" برای قصاص منتفی می شود و جنبه عمومی جرم باقی می ماند.

ولی حتی اگر اولیای دم یک مقتول هم تقاضای قصاص داشته باشد ، اجرای حکم به قوت خود باقی خواهد بود.

اگر به هر دلیلی طناب دار پاره شود ، حکم قصاص دوباره باید اجرا شود.

قانون مشخص کرده است اگر بنا به هر دلیلی حکم قصاص اجرا شد و فرد محکوم در پایین دار هنوز جان در بدن داشت می توان دوباره او را قصاص کرد.

حکم حبس ، شلاق و قصاص با هم چگونه اجرا می شود؟

در خصوص فردی که حکم حبس ، شلاق و قصاص داشته باشد ، احکامی که قابلیت اجرا دارند انجام می شوند ، اما اجرای برخی احکام به گونه ای است که با اجرایی شدن آنها موضوع اجرای احکام بعدی منتفی خواهد شد ، مثلا وقتی اعدام انجام شود حکم حبس خود به خود منتفی می شود.

قانونگذار می گوید وقتی یک نفر جرمی را انجام دهد و فوت کند ، اجرای حکم وی متوقف می شود. یکی از مواردی که موجب سقوط مجازات های بعدی می شود فوت محکوم علیه بنا به هر دلیلی است. در این مواقع طبیعی است که مجازات های بدنی دیگر خود به خود متوقف می شوند.

حقوق اسلامی در خصوص اعدام چه می گوید؟

در سال های اخیر موج اعتراضات فراوانی بر ضد مسلمانان به خصوص ایرانیان در غرب مبنی بر قصی القلب بودن ایرانیان و اجرای حکم افراد بی گناه به راه افتاده است اما قابل ذکر است که اجرای این حکم در قاون ایران با اما و اگرهای فروانی همراه است و البته اجازه قصاص قاتل نیز به خانواده مقتول داده شده است تا در صورت رضایت حکم وی تعلیق شود.

انواع اعدام از نظر حقوق کیفری اسلام

از نظر حقوق کیفری اسلام ، اعدام به سه بخش تقسیم می شود

1) اعدام قصاصی

این اعدام در موارد قتل عمد اجرا می شود و دارای شرایط خاصی است. حضور شاکی خصوصی در آن ، به اندازه ای پررنگ است که آن را از قلمرو قواعد آمره خارج می کند. اجازه ولی فقیه و دیگر عوامل نیز در آن موثر است.

2) اعدام حدی

با توجه به تعاریف فقها از حد اعدام حدی را می توان چنین تعریف کرد : «مجازات مرگی است که از طرف شارع مقدس معین شده و نمی توان آن را به کمتر از مرگ تقلیل داد.» اعدام حدی این گونه تقسیم می شود

الف) جرایم جنسی که شامل زنا (زنای محصنه یا زنای با محارم یا تجاوز به عنف یا زنای غیر مسلمان با زن مسلمان) و لواط است.

ب) جرایم علیه دین و امنیت اجتماعی که شامل محاربه و ارتداد است .

ج) جرایم تکرار جرم ، همچون اجرای سه حد زنا و تکرار برای بار چهارم که در بار چهارم اعدام می شود.

3) اعدام تعزیری

مجازات مرگی که از طرف حاکم معین می شود». بیشتر فقهای شیعه اعتقاد دارند که اصل در تعزیر ما دون حد است؛ ولی برای عدول از این اصل و اجرای مجازات بالاتر از حد می توان به یکی از سه علل زیر استناد کرده ، اعدام تعزیری را جایز شمرد. این علل عبارت است از : مصلحت فرد و جامعه؛ قیام در مقابل افساد فی الارض و نهی از منکر. در میان فقهای اهل سنت نیز اختلاف هست؛ اما در برخی موارد ، اعدام تعزیری را پذیرفته اند.

حکم اعدام در چه مواردی منتفی می شود؟

بر اساس قوانین کیفری در برخی موارد قاضی مجاز است حکم صادره اعدام را منتفی و از اجرای آن جلوگیری کند.

توبه متهم ازجله این موارد است که امکان دارد حکم اعدامش انجام نشود.

بر اساس ماده 13 این قانون ، تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی شود ، مگر در موارد زیر :

الف - فوت متهم یا محکومٌ علیه

ب - گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت

پ - شمول عفو

ت - نسخ مجازات قانونی

ث - شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون

ج - توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون

چ - اعتبار امر مختوم

بر اساس تبصره یک این ماده درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می گردد.

همچنین تبصره 2 عنوان می کند : هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود ، تا زمان افاقه ، تعقیب و دادرسی متوقف می شود. مگر آنکه ادله اثبات جرم به نحوی باشد که فرد در حالت افاقه نیز نمی توانست از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم وی ابلاغ می شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام کند. درصورت عدم معرفی ، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد.

این مطلب مفید بود؟
(2 رای)
60%

نوشتن نظرات

توجه : نظرات حاوی الفاظ نامناسب ، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.


تصویر امنیتی