ثبت بیوگرافی در گوگل
ثبت بیوگرافی در ویکی پدیا
تبلیغات

در این مطلب جدید در سال 1403 و سال 2024 ، حکم موسیقی در اسلام و موسیقی و رقص در قرآن و موسیقی از نظر رهبری و در هیچ جای قران موسیقی حرام نشده است و تحقیق درباره موسیقی در اسلام و علت ضرر داشتن موسیقی در دین اسلام چیست تفکر هفتم و موسیقی حلال در اسلام و آیا موسیقی از نظر اسلام حرام است در نم نمک.

فواید موسیقی از دیدگاه اسلام و تفسیر دکتر بهشتی

دکتر بهشتی : قبل از اینکه نظر اسلام را درباره موسیقی توضیح بدهم ؛ لازم این است این نکته را یادآوری کنم که در آیات قرآن کریم و همچنین در روایات ، کلمه موسیقی یا موزیک یا معادل آن از کلمات عربی سراغ ندارم در قرآن کریم که نیست و در روایات هم تا آنجا که به خاطر دارم سراغ ندارم. فقهای ما وقتی خواستند درباره حکم موسیقی در اسلام صحبت کنند ، مطلب را تحت عنوان حکم "غنا" در اسلام از یک طرف و همچنین حکم آلات لهو از طرف دیگر مطرح کردند. در کتاب های فقهی ، یک جا بحث درباره غنا و در کنار آن بحث درباره آلات لهو دیده می شود.فواید موسیقی از دیدگاه اسلام و تفسیر دکتر بهشتیفواید موسیقی از دیدگاه اسلام و تفسیر دکتر بهشتی

مزایای موسیقی از دیدگاه اسلام

کلمه لهو در قرآن کریم در چند جا آمده است. در سوره جمعه حتما آیه را شنیده اید :

«و اذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا الیها و ترکوک»

از روش گروهی از مسلمان های سست ایمان که به هنگام نماز جمعه و در موقعی که پیغمبر (ص) مشغول خطبه بود ، اگر صدای ساز و نوا در بیرون مسجد ، بلند می شد یا صدای طبل کاروان تجارتی که از بیرون مکه رسیده بود به گوششان می رسید ، برای تماشای بساط طربی که آنجا بود یا برای معامله با کاروان قبل از اینکه دیگران به این قافله و کاروان تجارتی برسند از پای خطبه پیغمبر(ص) که در نمازجمعه ایراد می کرد پا می شدند می رفتند ، در این آیه انتقاد شده :

قل ما عندالله خیر من اللهو و من التجاره والله خیر الرازقین

شما نباید به عنوان تجارت ، کارهای تجارتی یا بعنوان تفریح و سرگرمی از پای خطبه پیغمبر در نماز جمعه بلند شوید ، بروید چون سودی خدا در سنت های خود برای مردم با ایمان و درست کار مقدر و مقرر کرده به مراتب از سودی که شما از حضور در مراسم شادی و طرب و یا لهو و سرگرمی یا پیش دستی در تجارت یا کاروان تازه رسید نصیبتان می شود بیشتر است.

غالبا در اینجا اینطور گفته اند که منظور از لهو در اینجا همان صدای شیپور و نقاره و طبل و این قبیل چیزهایی بوده که کاروان های تجارتی معمولا وقتی از بیرون وارد شهر می شدند ، می زدند تا مردم خبر بشوند که این قافله تجارتی وارد شهر شده و بیایند با قافله معامله کنند. عداه ای از مردم که برای تماشا و سرگرمی می رفتند این خود این سازها و علاوه بر این اصلا دیدن و تماشای قافله سرگرمی بود. عده ای هم برای تجارت و معامله می رفتند. این همان چیزی است که حتی امروز هم هست می دانید که هنوز هم در جاهای کوچک چیزهای کهنه بخرند زنگ می زنند که نشان بدهد که اینها برای خرید آمده اند . اما از این آیه نمی شود برای حرام بودن موسیقی و حرام بودن لهو استفاده کرد. حتی می شود گفت که آیه در صدد اینست که بگوید چرا اینان نماز پیغمبر را ترک کردند و رفتند ، همینطور که با استفاده از این آیه نمی شود گفت که تجارت حرام است.

در چند آیه دیگر از قرآن کلمه "اللغو" آمده و بعضی از فقها "لغو" را هم بهمان "لهو" معنی کردند و در آن آیات هم از لغو نکوهش ده اما باز حرام بودن لهو استفاده نمی شود.

در سوره مومنون در آیه سوم در صفات مومنان گفته می شود : « والذین هم عن اللغو معرضون» آنهاییکه از لغو یعنی از لهو اعراض می کنند « لغو یعنی بیهوده ، لهو یعنی سرگرمی» در آیه 72 از سوره فرقان باز در صفات بندگان پاک گفته می شود « والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما» (2) آنها که به باطل شهادت نمی دهند و یا درمجالس باطل شرکت نمی کنند و وقتی که از کنار لغو می گذرند با بزرگواری از کنار آن می گذرند.

«و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه» وقتی که لغو به گوش آنها می خورد ، اعراض می کنند و روی می گردانند. این آیات هم خواه لغو به معنی لهو باشد خواه لغو اصلا معنی مستقلی داشته باشد ، بیهوده ، ظاهر مطلب این است که از این آیات هم اثبات حرمت موسیقی استفاده نمی توان کرد.

بنابراین می توان گفت که در آیات قرآن کریم آیه ای که بتوانیم از آن حرمت موسیقی را و به طور کلی حتی حرمت لغو و حتی حرمت غنا را استفاده بکنیم ، موجود نیست. این درباره آیات اما درباره روایات هم درباره ساز زدن تنبور زدن و اینجور چیزها هست که به آنها آلات طرب و آلات لهو گفته می شود این روایات هم کم و بیش بر حرام بودن استفاده از این وسایل دلالت می کند و این روایات هم در میان کتب شیعه هست و هم در کتب اهل سنت. درباره این روایات باید اجمالا گفت که این روایات می خواهد بگوید غنا و همچنین استفاده از آلات طرب از قبیل ویولن ساز ، انواع دیگر سازها مانند تار ، تنبک ، حرام است.

مزایای موسیقی از دیدگاه اسلام

بعضی از فقها اینطور استنباط کرده اند که اینها نمی خواهد بگوید که موسیقی بطور کلی حرام است بلکه این روایات می خواهد بگوید این بساط مجالس لهو و لعب این بساط مجالس خوشگذرانی که در زمان امام ها(ع) و در زمان پیشوایان اسلامی در خانه های ثروتمندان ، حکام ، فرمانداران ، صاحبان ثروت و قدرت معمول بوده ، مجموعا حرام است. در حقیقت این روایات در صدد بیان حرمت آن سبک موسیقی و آن سبک مجالس عیاشی که در زمان پیشوایان دینی ما در خانه ها و در محل های زندگی بسیاری از اشراف و ثروتمندان معمول بوده و می باشد و این مجالس مجالسی بوده که در آن خوانندگی به عنوان نمک آش استفاده می شود؛ یعنی خوانندگی و نوازندگی برای تشویق شرکت کنندگان به گناهان دیگر بوده است. اصلا این نوع خوانندگی و نوازندگی به این معنا که در آن مجالس زنان با مردان شرکت می کردند و مجالس ، مجالس عیاشی ، هوسرانی ، هرزگی ، زنا ، فسق و فجور بوده و ترانه هایی بوده تشویق کننده به این کار ، حرام است.

بنابراین خلاصه مطلب چنین است : که هر آوازه خوانی حرام نیست ، هر نوازندگی حرام نیست آن نوع از آوازه خوانی و آن نوع ازنوازندگی که شنونده یا حاضران در یک مجلس را به گناه می کشاند و اهتمام آنها را به رعایت قوانین پاکی و تقوی ضعیف می کند اراده آنها را برای گناه نکردن و به گناه آلوده نشدن سست می کند و آنها را به شرکت در گناه تشویق می کند ، نوع موسیقی حرام است. اما اگر آوازه خوانی یا حتی موسیقی هست که این اثر را ندارد حرام نیست. این رأی برخی دیگر از دانشمندان و فقها است که این روایات را اینطور فهمیده اند. بنابراین درباره موسیقی در اسلام اینطور گفت که هر نوع آوازه خوانی و هر نوع موسیقی که شنونده را به شهوترانی مخصوصا به بی پروایی در گنه کاری می کشاند ، شنونده را برای ارتکاب فسق و فجور و کارهای خلاف عصمت و پاکی و تقوی بی پروا می کند ، انگیزه های شهوت در او چنان برمی انگیزد.

تا در ارتکاب گناه خدا ، قانون خدا ، تعالیم پیغمبران ، رعایت پاکی و تقوی را و رعایت ارزش های عالی انسانی را فراموش کند (ولو موقتا فراموش کند) در اسلام حرام است ، این قدر مسلم است اما آوازه خوانی های دیگر و موسیقی های دیگر را نمی شود گفت بطور مسلم در اسلام حرام شده است.

حالا توجه می کنید به اینکه حتی کلمه لهو و همچنین کلمه لغو هم چقدر با این موسیقی مناسب است. درکلمات فقها گفته می شود :

لهو آنی است که آدمی را از یاد خدا غافل می کند.

مزایای موسیقی از دیدگاه اسلام

در این از یاد خدا غافل کردن ، مرحله خاصی از غفلت از یاد خدا را می خواهد بیان کند و آن مرحله خاص این است که آدم با ایمان هر وقت با گناهی روبرو می شود و هر وقت با لغزشی روبرو می شود خودبه خود بیاد خدا می افتد. اینکه چون اینکار حرام است ، خدا گفته نکن پس نکنم. این حالت که برای یک انسان با ایمان در برخورد با گناه دست می دهد این یکی از ضامن های موثر در حفظ پاکی و فضیلت در مردم است.

اصلا یکی از مهم ترین ارزش های ایمان این است که ایمان پلیس باطن است. وقتی انسان تک و تنها هم نشسته با گناهی روبرو می شود. ایمان درونی و وجدان الهی بر او نهیب می زند که خدا ناظر اعمال توست! نکن! این توجه به خدا ، از مهمترین ارزشهای تربیتهای دینی است.

بنابراین خود به خود آن نوع از موسیقی و آن نوع از آوازه خوانی که در آدمی این توجه را ضعیف کند تا آن حد ضعیف کند که انسان وقتی با گناه روبرو می شود ، اصلا دیگر یادش نباشد که خدایی هست و بی پروا گناه بکند حتی با شوق و رغبت به گناه آلوده بشود البته حرام است ، من فکر می کنم که اگر هیچ آیه ای و هیچ روایتی هم در این باره نبود و فقط ما بودیم و تعالیم اسلام و بلکه تعالیم ادیان درباره ارزش ایمان استنباط می کردیم که این نوع موسیقی حرام است.

خلاصه کنم : آن نوع از آوازه خوانی و ترانه خوانی که می دانید بسیاری از ترانه هایی که مخصوصا زن های ترانه خوان می خوانند ، وقتی در مجلسی خوانده می شود عده ای را در ارتکاب گناه بی اختیار می کند ، حرام است. بنابراین آن نوع موسیقی ها ، آن نوع ترانه ها ، آن نوع نوازندگی ها ، آن نوع خوانندگی و نوازندگی که در شنونده این اثر را می گذارد که او را در ارتکاب گناه بی پروا می کند ، به طوری که در برخورد با گناه یا اصلا یاد خدا نیست یا دیگر یاد خدا برایش آنقدر ضعیف است که این اثر ندارد که او را از گناه باز بدارد و این ضعف و این تضعیف یاد خدا نتیجه این خوانندگی و نوازندگی باشد ، چنین خوانندگی و چنین نوازندگی که این اثر تضعیف کننده ایمان و پروای از گناه را داشته باشد حرام است.

این را می توان به عنوان نظر قطعی اسلام درباره موسیقی گفت ، هر نوع خواندن و هر نوع نواختی که این اثر را نداشته باشد را به صرف اینکه خوانندگی و نوازندگی است ، می شود گفت حرام است یا نه مورد تردید است. قدر مسلم این است که از مسلمات اسلام نیست و آن را به حساب رأی همه علمای اسلام و فقهای اسلام و حتی رأی همه فقهای شیعه هم نمی شود آن را گذاشت. این آن چیزی که فعلا تا این حد درباره موسیقی می توانم بگویم.

بیوگرافی

پیج اینستاگرام نم نمک

این مطلب مفید بود؟
(8 رای)
80%

نظر دادن