ثبت بیوگرافی در گوگل
ثبت بیوگرافی در ویکی پدیا
تبلیغات

در این مطلب جدید در سال 1402 و سال 2023 ، حکم زنی که شوهرش را دوست ندارد و حکم شرعی زنی که شوهرش را دوست ندارد و حکم قانونی زنی که شوهرش را دوست ندارد و نشانه های زنی که شوهرش را دوست ندارد و زنی که از شوهرش دوری میکند و عاقبت زنی که به شوهرش خیانت میکند و نشانه های زنی که به شوهرش خیانت می کند و دعا برای مردی که زنش را دوست ندارد و عکس نوشته مردی که زنش را دوست ندارد و نشانه های مردی که همسرش را دوست ندارد و نشانه زن خراب در نم نمک.

حکم شرعی و قانونی زنی که همسرش را دوست ندارد

بر اساس قانون مدنی ، وقوع عقد نکاح میان زن و مرد ، آن ها را به زوجیت یکدیگر در می آورد. همچنین ، وقوع این عقد ، حقوقی را برای آن ها و تکالیف مختلفی را بر عهده آنان ، ایجاد می نماید.حکم زنی که شوهرش را دوست ندارد [شرعی و قانونی]حکم زنی که شوهرش را دوست ندارد [شرعی و قانونی]

شاید زنی پس از ازدواج متوجه شود که علاقه ای به شوهرش ندارد و پیامدهای آن می تواند ترک منزل و یا عدم رابطه زنانوشی با شوهرش باشد.

حکم شرعی و قانونی زنی که همسرش را دوست ندارد

عدم تمکین

زن و مرد تکالیفی قانونی و شرعی در قبال یکدیگر دارند که از جمله آن ها می توان به وظایف زناشویی اشاره کرد. قانون مدنی در ماده 1102 در همین زمینه می گوید : "همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار میشود." بنابراین زوجین موظفند با یکدیگر حسن معاشرت داشته باشند.

انواع تمکین شامل دو نوع تمکین عام و تمکین خاص است . در صورتی که زن در امور کلی زندگی مشترک و یا روابط زناشویی از همسر خود تمکین نکند ، در اصطلاح فقهی و حقوقی به وی زن ناشزه گفته می شود . مصادیق عدم تمکین در برابر شوهر عبارت است از عدم سکونت در محلی که شوهر آن را فراهم کرده است ، انتخاب شغل مغایر با شئون خانوادگی زوج ، خارج شدن از منزل بدون اجازه و اطلاع شوهر و از این قبیل. در این صورت ، عدم تمکین از جانب زن ، پیامدهای حقوقی می تواند به بار آورد که ذیلا به آنها اشاره می کنیم .

در فقه و در عرف تمکین مختص به زن است و در صورت عدم تمکین زن در برابر شوهرش ، مرد می تواند ضمانت اجراهایی که در قانون پیش بینی شده است را اجرا کند. به طور مثال می تواند زن را از نفقه محروم کند یا در صورتی که در عقدنامه شرط تنصیف آمده باشد ، اموال شوهر با او تقسیم نخواهد شد. با این حال در صورتی که مرد وظایف زناشویی خود را به خوبی اجرا نکند ، برای زن حق و حقوقی ایجاد می شود.

حکم شرعی و قانونی زنی که همسرش را دوست ندارد

مجازات عدم تمکین زن

در خصوص آثار عدم تمکین زن چیست ، برخی این سوال را می پرسند که مجازات عدم تمکین زن چیست . در پاسخ به این سوال باید بگوییم که مجازات قانونی ، تنها در صورتی در قبال اشخاص اجرا می شود که در قانون برای عمل آنها جرم تعیین نموده باشد .

اما عدم تمکین از سوی زن ، جرم نیست تا بتوان وی را مجازات کرد . بلکه بهتر است گفته شود که آثار حقوقی عدم تمکین از سوی زن چیست . یا به عبارت دیگر عدم تمکین از سوی زن چه پیامدهای حقوقی و قانونی به دنبال خواهد داشت . لذا در این قسمت سعی داریم تا به مهمترین آثار حقوقی عدم تمکین زن بپردازیم.

نحوه اجرای حکم تمکین دادگاه ، بدین صورت بوده که مرد ، از دادگاه ، تقاضای صدور اجراییه می کند . در صورت عدم اجرای حکم توسط زن ، ضمانت اجرای موضوع ، عدم پرداخت نفقه به زن و نیز ، امکان ازدواج مجدد شوهر با اجازه دادگاه می باشد .

 • در صورتی که زن بدون مانع مشروع از تمکین در برابر شوهر خودداری کند ، از حق دریافت نفقه محروم خواهد شد.
 • در صورت عدم تمکین ، زن از برخی از حقوق مالی بعد از طلاق همچون تنصیف اموال و دارایی های مرد پس از طلاق محروم می گردد.
 • مرد با گذشت مدت زمان عدم تمکین زن ، می تواند با مراجعه به دادگاه حکم ازدواج مجدد بگیرد.

بنابراین همانطور که ملاحضه می کنید ، در صورتی که زن از تمکین خودداری کند ، مجازات نخواهد شد و مجازات عدم تمکین زن ، همان عدم بهرمندی زن از حقوق مالی خود است و در صورتی که مرد حقوق مالی زن را ادا نکند ، زن نمی تواند به دادگاه مراجعه کند. نکته قابل توجه این است که مهریه در هر صورت به زن تعلق خواهد گرفت و مرد نمی تواند به بهانه عدم تمکین مهریه او را نپردازد.

حکم شرعی و قانونی زنی که همسرش را دوست ندارد

مدت زمان صدور حکم عدم تمکین

روند رسیدگی به دعوای عدم تمکین با تقدیم دادخواست الزام به تمکین زوجه توسط مرد به دادگاه خانواده آغاز می شود و پس از آن که دادگاه به آن ها نوبت رسیدگی داد ، اقدام بررسی شرایط و اوضاع و احوال پرونده می کند. در صورتی که شرایط عدم تمکین محرز باشد ، یعنی دادگاه به راحتی تشخیص بدهد که تمکین انجام نمی گیرد ، معمولا در پایان جلسه اول دادرسی رای عدم تمکین را صادر می کند.

در صورتی که در طول مدت دادرسی و صدور رای ، تمکین صورت نگرفت ، رای به اجرای احکام فرستاده می شود و در آن مرحله ، زن به تمکین دعوت می شود و مادامی که تمکین انجام نشود ، از نفقه محروم خواهد بود و در این میان مرد می تواند از دادگاه تقاضای اجازه ازدواج مجدد کند.

معمولا مدت زمان صدور حکم عدم تمکین از زمان تقدیم دادخواست تا صدور حکم حد الاقل 6 ماه است.

اقدامات بعد از رای تمکین

در صورتی که پس از صدور حکم عدم تمکین ، زن همچنان از تمکین سر باز زند ، در این صورت در راستای اجرای حکم ، دادگاه او را دعوت و الزام به تمکین می کند و تا زمانی که که تمکین نکند ، از نفقه برخوردار نخواهد بود و زوج می تواند از دادگاه صدور اجازه برای ازدواج مجدد را درخواست کند. طلاق در صورت عدم تمکین زن موجب از بین رفتن نفقه و موجبات شرط تنصیف اموال زوج می شود. با این حال دادگاه و مامورین قانون به هیچ وجه نمی توانند زن را مجبور به تمکین کنند.

به خاطر داشته باشید که زن ، حتی در صورتی که ناشزه هم باشد ، مستحق دریافت مهریه و اجرت المثل است.

ترک کردن خانه توسط زن

بر اساس قانون مدنی ، زن مکلف است تا در مقابل شوهر ، از وی تمکین نماید. البته ، به علت ارتباط تمکین با نفقه ، در قبال تمکین از شوهر ، زن ، استحقاق دریافت نفقه را داشته و بنابراین ، پرداخت نفقه ، از تکالیف مرد است. تمکین ، به دو صورت عام و خاص ، می باشد. تمکین عام از شوهر ، به معنای آن است که زن ، باید در امور کلی زندگی خانوادگی ، از شوهر خود ، تبعیت نموده و تمکین خاص نیز ، ناظر بر روابط زناشویی میان زوجین است.

با تعریف ارائه شده از تمکین عام و خاص ، یکی از مهم ترین مصادیق تمکین زن از شوهر را می توان تحت عنوان لزوم سکونت زن ، در محل اقامت زوج دانست. بر این اساس ، اصولا زن باید در همان منزلی که شوهر تدارک دیده است ، سکونت کند و بدون اجازه و رضایت وی ، یا بدون عذر موجه ، اقدام به ترک منزل ، ننماید. درغیر این صورت با حکم قانونی خروج زوجه بدون اجازه شوهر و حکم فرار زن شوهردار​ در قانون ، مواجه خواهد شد.

اما در مواردی زنان ، اقدام به ترک منزل همسر خود می نمایند. در مواردی که زن ، بدون توجه به وظیفه قانونی خود و بدون اینکه یکی از موارد موجه عدم تمکین زن وجود داشته باشد ، اقدام به ترک منزل و سکونت در محلی غیر از محل اقامت شوهرش کند ، می توان از ترک منزل توسط زن سخن گفت. در قانون ، حکم قانونی خروج زوجه بدون اجازه شوهر ، بیان شده است. حکم فرار زن شوهردار ، شامل مواردی نظیر عدم تعلق نفقه به او می باشد.

حکم شرعی و قانونی زنی که همسرش را دوست ندارد

ترک منزل ، در صورت داشتن عذر موجه و اثبات آن ، مسقط حق نفقه زن نمی باشد و در صورت وجود عذر موجه برای ترک منزل ، زن می تواند با ارایه دادخواست تقاضای مسکن علی حده و با رای دادگاه ، مرد را ملزم به تهیه مسکن جداگانه ، برای خود نماید و همچنان از او ، نفقه دریافت کند.

پیامدهای ترک منزل توسط زوجه چیست

در قسمت قبل ، اشاره شد ، ترک منزل توسط زن ، پیامدهای قانونی در پی خواهد داشت. حکم قانونی خروج زوجه بدون اجازه شوهر یا حکم فرار زن شوهردار ، در قانون مدنی مشخص شده است. در این قسمت ، قصد داریم ، با عنایت به قوانین مختلف ، از جمله قانون مدنی ، حکم قانونی خروج زوجه بدون اجازه شوهر را ، جز در مواردی که زن مجاز به عدم تمکین است ، مورد تحلیل قرار بدهیم. عواقب ترک منزل توسط زن ، به شرح زیر است :

اولین و مهم ترین عواقب ترک خانه توسط زن ، آن است که به سبب اتفاق افتادن عدم تمکین از سوی زن ، حق مطالبه نفقه ، توسط زن از بین می رود و مرد ، دیگر الزامی بابت پرداخت نفقه به زوجه ، نخواهد داشت. البته ، این در صورتی است که ترک خانه از سوی زوجه ، توسط زوج به اثبات برسد. ارسال اظهارنامه عدم تمکین ، برای ارایه به دادگاه در مراحل بعد ، در این خصوص ، کمک کننده خواهد بود.

دومین پیامد و عواقبی که ترک کردن منزل توسط زن ، برای او به همراه می آورد ، عدم اجرای شرط تنصیف اموال در هنگامی است که مرد ، اقدام به طلاق می کند. چنانچه ترک منزل توسط زن ، به اثبات رسیده باشد و حکم نشوز زن ، صادر شده باشد ، در هنگام طلاق ، مرد دیگر ملزم به اجرای شرط تنصیف اموال که در عقد نامه آمده است ، نخواهد بود.

حکم شرعی و قانونی زنی که همسرش را دوست ندارد

سومین پیامد از پیامدهای قانونی ترک منزل توسط زن ، در خصوص امکان ازدواج مجدد مرد می باشد. به این معنا که اگر ترک خانه توسط زوجه که مصداق بارزی از عدم تمکین محسوب می شود ، در دادگاه به اثبات برسد ، مرد می تواند به دلیل عسر و حرج ناشی از تجرد ، در دادگاه ، دادخواست اجازه ازدواج مجدد ارایه نماید. در این صورت ، دادگاه ممکن است که اجازه ازدواج مجدد بدهد و با این حکم ، مرد می تواند نسبت به ازدواج مجدد اقدام کند.

نکته مهم و قابل توجه ، این است که ترک منزل توسط زن ، حکم جزایی ، به همراه نخواهد داشت. به این معنا که ترک منزل توسط زن ، جرم نمی باشد و زن را نمی توان به جرم ترک نمودن منزل ، تحت تعقیب کیفری قرار داد. باید توجه داشت ، هیچ زنی را نمی توان به زور و حتی با رای دادگاه ، به اجبار ، ملزم به تمکین نمود.

لذا ، اگرچه در قانون ، حکم قانونی خروج زوجه بدون اجازه شوهر ، بیان شده است و ترک منزل توسط زن ، آثار حقوقی همچون نشوز زوجه و به تبع آن ، محرومیت از دریافت نفقه را به وجود می آورد و به مرد اجازه ازدواج مجدد می دهد ، اما مرد ، نمی تواند زن را به جرم ترک کردن منزل ، مجازات کند یا او را به زور ، به زندگی مشترک بازگرداند.

بیوگرافی

این مطلب مفید بود؟
(0 رای)
0%

نظر دادن

1 نظر

 • مجتبی اسیوند دوشنبه, 26 تیر 1402 07:12 توسط مجتبی اسیوند

  باسلام
  زنی که بیش از ۴ ماه از شوهرش جدا بخوابد
  و هر روز بهانه سرکشی از پدر و برادر و فرزندان خانه را ترک
  کند ، تامی ، غذایی آماده نکند برای کسی یا
  همه اش دوست داره با زنان فامیل و دوستان زن خود معاشرت داشته باشد . حتی با مادر و خواهر شوهر خوب برخورد کند یا
  برای رد گم کنی هست یا چیز دیگر نمی دان . خلاصه هر روز خدا یا باید صبح برود منزل فرزندان یا بعد از ظهر برود دیدن پدر و خاله ها و سایرین ،
  از شما خواهش میکنم جواب بنده را بدهید باید چکار کند طرف
  قضیه. با تشکر ج _ م .