ابلاغ ثنا واقعی است یا قانونی و رای وحدت رویه ابلاغ الکترونیکی و ماده 13 قانون ابلاغ الکترونیکی و ورود به سامانه ثنا ابلاغ الکترونیکی و عدم مشاهده ابلاغ الکترونیکی و نظریه مشورتی در خصوص ابلاغ الکترونیکی و نحوه ابلاغ در سامانه ثنا و ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی چیست در نم نمک.

ابلاغ قانونی یا واقعی در سامانه ثنا

ابلاغ ثنا واقعی است یا قانونی برای پاسخ به این سوال حقوقی با نم نمک همراه باشید.ابلاغ ثنا واقعی است یا قانونی؟ابلاغ ثنا واقعی است یا قانونی؟

ماده 13 آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی :

« وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ ، ابلاغ محسوب می شود. رویت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ ، با ثبت زمان و سایر جزئیات ، ذخیره می شود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می گردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رویت اوراق از این طریق به منزله رسید است.

  • تبصره 1 در ابلاغ الکترونیکی ، مخاطب در صورتی می تواند اظهار بی اطلاعی کند که ثابت نماید بلحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه ای و سامانه مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است.
  • تبصره 2 خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ ، به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده 70 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب می گردد.
  • تبصره 3 در صورتی که دادخواست یا شکواییه به وسیله دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارسال نشده باشد ، مراجعان موظف اند نسخه الکترونیکی شکواییه یا دادخواست و پیوست های آن را به واحد قضایی مربوط تسلیم کنند.
  • تبصره 4 در صورتی که ارسال پیوست های ابلاغیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد ، امر ابلاغ به وسیله ابلاغنامه انجام می شود.»

ابلاغ قانونی یا واقعی در سامانه ثنا

بر اساس ماده مذکور در خصوص ابلاغ الکترونیک سه موضوع مهم اشاره شده است :

  1. اصل کلی - پذیرش ابلاغ الکترونیک : درج ابلاغ در سامانه الکترونیک به منزله ابلاغ محسوب می شود ؛ با این توضیح که صدر ماده 13 ، کلیت ابلاغ از طریق درج در سامانه را پذیرفته است (در صدر ماده مذکور ، کلیت ابلاغ الکترونیک پذیرفته شده و وارد بحث ابلاغ قانونی و واقعی نشد)
  2. ابلاغ قانونی : درج درسامانه ثنای مخاطب و خودداری او از ورود به سامانه ابلاغ (تبصره 2 ماده 13)
  3. ابلاغ واقعی : ورود مخاطب به سامانه ی ابلاغ از طریق کد ملی و رمز شخصی و رمز موقت یا رویت خطاریه در سامانه ابلاغ

بنابراین ، صرف درج اخطاریه در سامانه ثنا ، ابلاغ واقعی محسوب نمی شود و در مورد یک اخطاریه ، دو نوع ابلاغ قابل تصور نیست ، لذا اگر اخطاریه ای در سامانه ثنا درج گردید و روز بعد ، مخاطب وارد سامانه شد و یا بعد از ورود به سامانه اخطاریه را رویت کرد ، نمی توانیم ، روز درج در سامانه را ابلاغ قانونی و روزی که مشاهده کرده است را ابلاغ واقعی تلقی نماییم ، بلکه چون مخاطب از ورود به سامانه استنکاف نکرد و بر اساس سیر عادی امور روز بعد وارد سامانه شد ، ابلاغ به ایشان را باید تاریخ ورود به سامانه و از نوع ابلاغ واقعی قلمداد نماییم ، اما اگر وارد سامانه نشد ، بر اساس تبصره 2 ماده 13 آیین نامه مذکور ، می بایستی از تاریخ درج در سامانه ، ابلاغ به او را ابلاغ قانونی تلقی کرد .

این مطلب مفید بود؟
(0 رای)
0%

نوشتن نظرات

توجه : نظرات حاوی الفاظ نامناسب ، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.