ثبت بیوگرافی در گوگل
ثبت بیوگرافی در ویکی پدیا
تبلیغات

در این مطلب جدید در سال 1402 و سال 2023 ، حق دریا و حقوق دریاها و حق کشتیرانی در دریاها و حق ماهیگیری در دریاها و قانون حقوق دریاها و قوانین بین المللی حق دریا و حق دریای خزر و حق دریا برای ایران در نم نمک.

حق دریا و حقوق بین المللی دریاها چیست؟

حقوق دریاها شاخه ای از حقوق بین الملل عمومی است که به موضوعات مربوط به دریاها می پردازد. منبع اصلی این شاخه از حقوق کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها مصوب 1982 است. این قرارداد به «قانون اساسی دریاها» معروف است و تا فوریه 2009 بیش از 157 کشور به آن پیوسته اند.حق دریا و حقوق بین المللی دریاها چیست؟حق دریا و حقوق بین المللی دریاها چیست؟

حق دریا و حقوق بین المللی دریاها چیست؟

حقوق دریاها شامل تعریف آب های سرزمینی ، حق دولتها برای ماهیگیری و استخراج منابع از بستر اقیانوس ها و کنترل دریانوردی می گردد.

به طور کلی در خارج از منطقه ای که با نام آب های سرزمینی شناخته می شود ، اصل آزادی دریا حاکم است. این به معنای آزادی ماهیگیری ، ناوبری تجاری و مسافرتی چه با کشتی و چه با هواپیما است. همچنین شامل آزادی کشیدن خط لوله و کابل ، آزادی تحقیقات علمی ، آزادی احداث پایگاه های نظامی و حتی آزادی استفاده از اقیانوس به عنوان زباله دانی می شود.

حق دریا و حقوق بین المللی دریاها چیست؟

بیوگرافی

این مطلب مفید بود؟
(1 رای)
100%

نظر دادن