ثبت بیوگرافی در گوگل
ثبت بیوگرافی در ویکی پدیا
تبلیغات

در این مطلب جدید در سال 1402 و سال 2024 ، دلایل طلاق از طرف زن و انواع دلایل طلاق و قانون طلاق در ایران و 5 علت اصلی طلاق و قانون جدید طلاق از طرف زن و دلایل طلاق در ایران و دلایل طلاق از طرف خانم ها و علل طلاق pdf و طلاق به علت تنفر و معایب طلاق از طرف مرد و دلایل محکمه پسند برای طلاق از طرف زن در نم نمک.

انواع دلایل محکمه پسند برای طلاق از طرف زن

در این مقاله از نم نمک دلایل طلاق از طرف زن را برایتان شرح می دهیم.انواع دلایل محکمه پسند برای طلاق از طرف زنانواع دلایل محکمه پسند برای طلاق از طرف زن

مهم ترین موارد و دلایل طلاق به درخواست زن

1- زن مدعی عسر و حرج باشد

عسر و حرج معنی مشخص و دقیقی ندارد ولی در لغت ، به معنای سختی و مشقت است و در رویه قضایی به هر نوع سختی غیر قابل تحملی گفته می شود که ادامه زندگی با مرد را برای زن سخت و دشوار نماید البته به خوبی می توان درک کرد که تشخیص وقوع عسر و حرج با این نوع قانون گذاری و با این لحن قانونگذار در انحصار قاضی بوده و کاملا به سلیقه و میل شخص ایشان بستگی دارد!

2- زن مدعی کراهت و تنفر شدید از مرد باشد

کراهت و تنفر هم مانند عسر و حرج به عنوان دلیلی برای طلاق زوجه ، واژه ای غیر قابل تحدید است. احراز کراهت و تنفر هم مانند مورد قبلی به میل و سلیقه و تشخیص قاضی سپرده شده است. در این فرض طلاق خلع محصوب می شود به این معنی که زن باید از قسمتی یا تمام مهریه خود گذشت نموده و نیز مرد نمی تواند بدون رضایت زوجه به طلاق رجوع کند.

انواع دلایل محکمه پسند برای طلاق از طرف زن

3- مرد بیش از شش ماه نفقه زن را نداده باشد

طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه به دو روش انجام می شود یکی به استناد شروط ضمن عقد نکاح (شروط 12 گانه ای که در عقدنامه ازدواج آماده) و دیگر به استناد ماده 1129 قانون مدنی.

4- طلاق با استناد به شروط 12 گانه عقدنامه

توضیح اینکه ، در صورت تحقق هر یک از شروط عقدنامه و یا هر شرط دیگری غیر از آنچه که به صورت چاپی در عقدنامه نوشته شده(ماده 1119 قانون مدنی) و احراز تحقق آن شروط توسط دادگاه خانواده ، زن وکیل در طلاق خود است و می تواند به نیابت و وکالت از مرد صیغه طلاق را جاری کند و رسیدگی دادگاه خانواده در این فرض جهت احراز وقوع شرط و امکان اعمال وکالت است.از جمله شروط ضمن عقد می توان به ازدواج مجدد مرد بدون اطلاع و رضایت زن (اعم از ازدواج دایم یا ازدواج موقت) ، ترک منزل توسط مرد ، نپرداختن نفقه ، محکومیت به حبس و زندان ، اعتیاد مرد ، سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج ، ابتلای زوج به امراض صعب العلاج ، جنون زوج ، عقیم بودن زوج ، اشاره کرد.

5- وکالت و حق طلاق ضمن عقدنامه یا سند جداگانه

در صورتیکه زن وکالت در طلاق یا حق طلاق داشته باشد با انتخاب یک وکیل دادگستری متخصص طلاق برای شوهر و یک وکیل دادگستری برای خود پروسه طلاق توافقی خود را شروع نموده و چون از طرف شوهر هم اختیار و وکالت دارد به تشخیص و میل و براساس خواست خود و با شرایطی که خود مناسب می داند طلاق را انجام میدهد.

6- زن و شوهر برای مدت طولانی از هم جدا زندگی کنند

این مورد در واقع دلیل مستقلی برای طلاق نیست و ذیل دلیل عسر و حرج بررسی و طبقه بندی می شود ولی به جهت فراگیر بودن آن را به عنوان دلیل مستقل بیان کردیم.

7- توسل به شرایط فسخ نکاح

همانطور که در ماده 1121 به بعد قانون مدنی آماده است عیوب و امور و مسائلی که قانون گذار به آنها اشاره نموده می تواند دلیل فسخ نکاح باشد. البته فسخ ماهیتی متفاوت از طلاق دارد و احتیاج به جریان صیغه مخصوصی شبیه طلاق وجود ندارد.

8- توسل به شرایط بطلان نکاح

گاهی به دلایلی هر یک از زوجین می تواند با طرح دعوای بطلان عقد را از اول باطل و بی اعتبار نموده که طبیعتا در پی از احراز شرط بطلان بدون نیاز به جریان صیغه مخصوص و به صرف اعلام نکاح و اسناد آن باطل می شود مثل اینکه مشخص شود زن و شوهر بر هم حرام بوده اند.

9- دلیل نانوشته طلاق به درخواست زن !

در صورت فقدان همه شرایط بالا اگر وکیلی خوب و باتجربه و متخصص در زمینه دعاوی خانواده و خصوصاً طلاق داشته باشید ، وکیل طلاق شما خود برای شما راهی خواهد یافت و وکلای متخصص دعاوی خانواده در شرایط فقدان دلیل ، روش های مخصوص خود را برای دستیابی به نتیجه طلاق دارند.

انواع دلایل محکمه پسند برای طلاق از طرف زن

نمونه دادخواست طلاق به درخواست زن (زوجه)

خواهان : خانم .......................

 

خوانده : آقای .......................

تعیین خواسته و بهای آن :

1- صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق خلع)

دلایل و منضمات :

1- کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی

2- کپی مصدق وکالت نامه رسمی

3- کپی مصدق رونوشت سند نکاحیه

4- کپی مصدق ترجمه رسمی حکم طلاق خارجی

5- کپی مصدق حکم تاییدشده طلاق خارجی

شرح دادخواست طلاق به درخواست زن (زوجه)

ریاست محترم دادگاه

احتراما به استحضار می رساند زوجین در تاریخ 82/3/6 به موجب سند نکاحیه شماره ............ در دفترخانه رسمی شماره 468 تهران به زوجیت دائم یکدیگر درآمدند و پس از ازدواج به خارج از کشور رفته اند. بر اثر اختلافات مابین و عدم تمایل زوجه به ادامه زندگی مشترک ، زوج در دادگاه کالیفرنیا دادخواست طلاق می دهد و دادگاه مذکور به تاریخ 88/3/25 حکم طلاق زوجین را صادر می نماید. لذا از تاریخ طلاق (چهارسال) زوجین زندگی مشترک ندارند و جدا از یکدیگر زندگی می کنند با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه با وجود طلاق واقع شده در خارج ، زوجه همسر شرعی خوانده محسوب می گردد ولی عملا چهارسال است که مابین ایشان به موجب حکم طلاق ، مفارقت جسمانی و عاطفی وجود دارد. این وضع موجب عسر حرج شدیدی برای زوجه گردیده ، لذا بنا به مراتب فوق ، زوجه با بذل ده هزار تومان صدور گواهی عدم امکان سازش را استدعا دارد.

انواع دلایل محکمه پسند برای طلاق از طرف زن

نمونه رای دادگاه - طلاق به درخواسته زوجه

پرونده کلاسه : ..............

مرجع رسیدگی : شعبه 273 دادگاه خانواده تهران

دادنامه شماره : ..................

خواهان : خانم ..........

خوانده : آقای ............. به نشانی ....................

خواسته : صدور حکم طلاق به درخواست زوجه

گردشکار- خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده / مقرر دادگاه به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

متن رای دادگاه طلاق به درخواست زن :

در خصوص دعوی خانم .......... به طرفیت آقای ............ به خواسته صدور حکم طلاق ، بدین توضیح که وکیل خواهان اعلام کرده زوجین هردو در خارج از کشور زندگی می کنند و از سال 88 که بر اساس حکم دادگاه کالیفرنیا طلاق صادر شده است جدا از یکدیگر زندگی می کنند و ادامه این وضعیت برای زوجه غیرقابل تحمل است چراکه مفارقت جسمانی چندساله مشقات غیرقابل تحملی را ایجاد نموده و بدین لحاظ تقاضای صدور حکم طلاق نموده است. دادگاه با بررسی مجموع محتویات پرونده نظر به احراز رابطه زوجیت دائم بین خواهان و خوانده به دلالت سند ازدواج ........ مورخه 82/3/6 دفتر 468 تهران و توجها به اظهارات وکلای زوجه و موادی شهادت شهود خواهان که همگی موید مفارقت جسمانی چندساله بین زوجین می باشد و نیز عنایتا به اینکه زوجه حاضر به پرداخت مبلغ پانصد هزار تومان در قبال اجرای صیغه طلاق شده است عسر و حرج زوجه را محرز دانسته مستندا به ماده 1130 قانون مدنی و مواد 27 و 28 و 29 و 31 و 32 و 33 قانون حمایت خانواده و به لحاظ تحقق بند 8 از شروط عقدنامه حکم بر الزام زوج به مطلقه نمودن زوجه صادر و اعلام می نماید زوجه می تواند ظرف شش ماه پس از قطعیت دادنامه با مراجعه به یکی از دفاتر طلاق تقاضای ثبت طلاق از نوع خلع نوبت اول را بنماید. زوجه می بایست قبل از اجرای صیغه طلاق مبلغ پانصدهزارتومان در قبال اجرای صیغه طلاق به زوج بذل و به وکالت از زوج قبول بذل نماید. در صورت استنکاف زوج از حضور در دفترخانه از بابت قاعده الحاکم ولی الممتنع اقدام خواهد شد. احراز صحت اجرای صیغه طلاق برعهده مجری آن است. زوجه ادعایی دیگر در خصوص حقوق زوجیت ندارد و رای صادره غیابی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه پس از انقضاء این مهلت ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران و سپس قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

رئیس شعبه 273 دادگاه عمومی حقوقی تهران

انواع دلایل محکمه پسند برای طلاق از طرف زن

سوالات متداول طلاق به درخواست زن

1- همسرم رابطه نا مشروع داشته آیا می توانم از او طلاق بگیرم؟

صرف داشتن رابطه نامشروع (اعم از رابطه جنسی یا روابط اجتماعی خارج از عرف) حق طلاق برای زن ایجاد نمی نماید ولی می توان آن را در قالب عسر و حرج آورد.


2- برای درخواست طلاق به کجا باد مراجعه کرد؟

برای تقدیم هر نوع درخواست یا دادخواست حقوقی اول باید به دفتر خدمات قضایی مراجعه کرد و پس از آن با ارجاع پرونده به دادگاه صالح برای پیگیری میتوان به همان شعبه دادگاه مراجعه نمود


3- دادگاه صالح برای رسیدگی به طلاق؟

دادگاه صالح برای رسیدگی به طلاق دادگاه محل اقامت خوانده است ولی شما می توانید دادخواست طلاق را در شهر و منطقه محل سکونت خود هم به دفتر خدمات قضایی بدهید.خود سامانه هوشمند قوه قضاییه بر اساس آدرس خواننده دادگاه صالح را انتخاب می کند.مثلا اگر زنی در شهرستان زندگی می کند و شوهرش در تهران است می تواند در دفتر خدمات قضایی شهر محل اقامت خود دادخواست بدهد ولی دادگاه صالح دادگاه خانواده محل اقامت شوهر است.


4- آدرس شوهرم را ندارم و شوهر مجهول المکان است؟

برای تقدیم دادخواست طلاق به دفتر خدمات قضایی مراجعه کنید اگر شوهرتان در سامانه ثنا ثبت نام کرده باشد که مشکلی نیست و همان آدرس برای وی در دادخواست درج شده و اوراق و ابلاغ ها به پروفایل ایشان ارسال می شود.اگر هم آدرسی از ایشان پیدا نکردید می توانید او را مجهول المکان اعلام نموده و از دادگاه بخواهید ابلاغ ها در روزنامه آگهی شود.این طلاق غیابی محسوب می شود.


5- من می خواهم از شوهرم طلاق بگیرم باید چه دلایل محکمه پسندی داشته باشم؟

دلایل طلاق در بالا و صدر این مقاله مورد اشاره قرار گرفت و مهم ترین دلایل طلاق را گفتیم با این وجود توصیه می کنیم و بهتر است به یک وکیل مختصص دعاوی خانواده مراجعه نمایید.


6- اگر من درخواست طلاق بدهم آیا مهریه به من تعلق میگیره؟

در صورتی که برای طلاق دلیل داشته باشید(مثل ندادن نفقه یا اعتیاد زوج یا زندانی بودن زوج یا ترک منزل) می توانید مهریه خود را هم بگیرید ولی اگر دلایلی از این دست ندارید و مجبور هستید به عسر و حرج و کراهت و طلاق خلع متوسل شوید باید قسمتی یا تمام مهریه خود را ببخشید تا قاضی با طلاق شما موافقت کند.


7- میخوام طلاق بگیرم ولی حضانت بچه ام رو میخوام باید چیکار کنم؟

قانوناً حضانت تا 7 سالگی با مادر و پس از آن تا سن بلوغ با پدر است و فرقی نمی کند که زن و شوهر به چه دلیل از هم جدا زندگی کنند و فرقی نمی کند که طلاق واقع شده است یا خیر اگر فرزند شما 7 سال بیشتر دارد یا باید با شوهرتان در مورد حضانت توافق کنید و یا با حکم دادگاه حق حضانت را از ایشان سلب نمایید.(لغو حضانت)


8- طلاق به درخواست زن چقدر طول میکشه؟

مدت زمان و طول یک دادرسی را نه در مورد طلاق و نه در مورد سایر دعاوی نمی توان مشخص کرد اما با توجه به اینکه حکم طلاق علاوه بر دادگاه تجدید نظر قابل اعتراض در دیوان عالی کشور هم هست شاید بتوان گفت در بدبینانه ترین حالت ، بیشترین زمانی که ممکن است تا صدور حکم قطعی طلاق طول بکشد چیزی در حدود یکسال است.


9- شوهرم بداخلاق است و فحش می دهد آیا می توانم طلاق بگیرم؟

بداخلاقی و فحاشی می تواند از مصادیق عسر و حرج یا کراهت و تنفر باشد اما شما باید بتوانید این مساله را در دادگاه به قاضی اثبات کنید.متداول ترین راه اثبات فحاشی شهادت شهود و یا پیام های احتمالی از طریق اس ام اس یا شبکه های اجتماعی است.

بیوگرافی

پیج اینستاگرام نم نمک

این مطلب مفید بود؟
(0 رای)
0%

نظر دادن