ثبت بیوگرافی در گوگل
ثبت بیوگرافی در ویکی پدیا
تبلیغات

در این مطلب جدید در سال 1402 و سال 2023 ، تست بیش فعالی کودک و تست بیش فعالی بچه و تست بیش فعالی کودک سه ساله و تست بیش فعالی کودک 4 ساله و علائم بیش فعالی کودک دو ساله نی نی سایت و نمونه تست بیش فعالی و بیش فعالی کودک سه ساله نی نی سایت و علائم بیش فعالی در کودکان 3 ساله و تست بیش فعالی کودکان 5 ساله و تست بیش فعالی کودکان 8 ساله و تست بیش فعالی کودکان 6 ساله در نم نمک.

تست بیش فعالی کودک و بچه

شیطنت و سر به هوایی از خصوصیات دوران کودکی است. کودکان اغلب پرتحرک اند و به سختی به نظم تن در می دهند. تصور کنید فرزندتان چنان بازیگوش باشد که قادر به کنترل وی نباشید و هر چه به او بیشتر آموزش می دهید کمتر یاد می گیرد. این کابوس را تحت عنوان «اختلال بیش فعالی - کم توجهی» نامگذاری کرده اند.تست بیش فعالی کودک (دختر و پسر)تست بیش فعالی کودک (دختر و پسر)

تست بیش فعالی کودک و بچه

بیش فعالی درکودکان

اختلال کم توجهی و بیش فعالی ، مشکل بسیاری از کودکان و البته نگرانی بسیاری از والدین است.

بعضی از والدین برعکس ، حتی شیطنت و خرابکاری مفرط کودکشان را جدی نمی گیرند و آن را به حساب تیزهوشی و کنجکاو بودن او می گذارند.

این آزمون به شما کمک می کند دریابید فرزندتان به مشکل بیش فعالی و کم توجهی دچار است یا نه.

هنگام جواب دادن به سوال های زیر ، این نکته ها را در نظر داشته باشید :
  • سن فرزندتان را در نظر بگیرید.
  • رفتار فرزندتان را در 6 ماه گذشته ملاک پاسخ دادن قرار دهید.
  • توجه کنید که این آزمون به تنهایی نباید ملاک تشخیص یا درمان یک کودک باشد.

گزاره های زیر را بخوانید و برای هریک ، یکی از گزینه های روبه رو را انتخاب کنید (امتیاز هریک از گزینه ها در مقابل آنها نوشته شده) و در نهایت ، مجموع امتیازهایتان را حساب کنید و تفسیر آزمون را بخوانید.

تست بیش فعالی کودک و بچه

قسمت اول :

1) فرزندتان به جزییات توجه نمی کند یا در انجام تکالیف مدرسه اش اشتباه های ناشی از بی دقتی دارد؟

2) به سختی می تواند توجهش را حین انجام یک کار و تا پایان آن حفظ کند؟

3) وقتی مستقیما با او صحبت می کنید ، به نظر می رسد گوش نمی دهد؟

4) باوجود داشتن میل باطنی به انجام کارها و فهمیدن دستوراتی که به او داده می شود ، به دستورات درست عمل نمی کند و نمی تواند کاری را به پایان برساند؟

5) به دشواری می تواند به وظایف و فعالیت هایش نظم دهد؟

6) کارهایی که به تلاش مداوم ذهنی نیاز دارند ، دوست ندارد و از انجام آنها طفره می رود؟

7) وسایل لازم برای انجام کارها یا تکالیفش را گم می کند؟ (مداد ، کتاب ، اسباب بازی و ...)

8) صداها یا محرک های دیگر به آسانی حواسش را پرت می کنند؟

9) در فعالیت های روزانه اش فراموشکار است؟

10) با دست هایش ور می رود یا پاهایش را تکان می دهد و وقتی نشسته ، سر جایش وول می خورد و می لولد؟

11) مواقعی که لازم است سر جایش بنشیند ، صندلی را ترک می کند؟

12) مواقعی که لازم است سر جایش بنشیند ، بیش از حد به دور و اطراف می دود و از صندلی ها بالا می رود؟

13) انجام بازی های بی سر و صدا برایش دشوار است؟

14) تمام روز در حال حرکت است ، انگار در بدنش موتور کار گذاشته اند؟

15) بیش از حد حرف می زند؟

16) وقتی از او سوال می پرسید ، قبل از اینکه سوال تمام شود ، با عجله جواب می دهد؟

17) رعایت نوبت برایش دشوار است؟

18) وسط حرف دیگران یا کار آنها می پرد؟

تست بیش فعالی کودک و بچه

بهتر است قبل از اینکه هرگونه برچسبی به فرزندتان بزنید ، برای ملاقات با یک روان پزشک یا روان شناس برنامه ریزی کنید. بدون مشورت با روان پزشک در مورد وضعیت فرزندتان تصمیم نگیرید و به خصوص در حضور کودک در مورد بیش فعالی حرفی نزنید

19) با بزرگسالان بحث می کند؟

20) از کوره در می رود؟

21) آگاهانه از خواسته ها و قوانین بزرگسالان سرپیچی می کند؟

22) عمدا دیگران را اذیت می کند؟

23) دیگران را مسوول خطاها یا بدرفتاری های خود می داند؟

24) حساس است و به سادگی از دیگران می رنجد؟

25) عصبانی یا بی میل است؟

26) کینه توز است و دوست دارد تلافی کند؟

27) قلدری می کند ، دیگران را تهدید می کند یا می ترساند؟

28) کتک کاری به راه می اندازد؟

29) برای فرار از کارهایی که باید انجام دهد ، یا خلاص شدن از دردسر ، دروغ می گوید و دیگران را گول می زند؟

30) از مدرسه فرار می کند؟

31) دیگران را آزار فیزیکی می دهد؟

32) اشیا ارزشمند دزدیده است؟

33) عمدا وسایل دیگران را خراب می کند؟

34) اشیایی را به کار برده که می توانند صدمه جدی ایجاد کنند. (چاقو ، چوب ، آجر ، اسلحه)

35) حیوانات را آزار می دهد؟

36) عمدا آتش روشن می کند که خرابی به بار بیاورد؟

37) بی اجازه وارد خانه یا محل کار یا ماشین کسی می شود؟

38) شب بدون اجازه از منزل بیرون می ماند؟

39) شبانه از منزل فرار کرده است؟

40) کسی را مورد سوءاستفاده جنسی قرار داده است؟

41) مضطرب ، هراسان یا نگران است؟

42) به خاطر احتمال خطا ، از امتحان چیزهای جدید می ترسد؟

43) احساس بی ارزشی یا حقارت می کند؟

44) به دلیل بروز مشکلات ، خودش را سرزنش و احساس تقصیر می کند؟

45) احساس تنهایی می کند و حس می کند کسی او را نمی خواهد و دوست ندارد. می گوید : «کسی من را دوست ندارد.»

46) ناراحت ، غصه دار یا افسرده است؟

47) نگران رفتار و ظاهر خود است و همیشه خجالت می کشد؟

تست بیش فعالی کودک و بچه

تفسیر آزمون

اگر شما هم فکر می کنید فرزندتان بیش فعال است ، این آزمون به شما کمک می کند تا این حدستان را ارزیابی کنید ، اما دقت داشته باشید که این آزمون به تنهایی نمی تواند و نباید ملاک تشخیص قرار گیرد. همچنین پاسخ مثبت به یک یا چند سوال نشانه وجود مشکل نیست. برای تفسیر نمره های آزمون به نکته های زیر توجه کنید :

الف) اگر بین سوال های 1 تا 9 حداقل به 6 سوال پاسخ «اغلب» یا «تقریبا همیشه» داده اید و در بین سوال های 48 تا 55 حداقل یک پاسخ «مشکل اندکی دارد» یا «مشکل جدی دارد» دارید ، احتمالا کودکتان با اختلال کم توجهی روبروست.

ب) اگر در بین سوال های 10 تا 18 حداقل به 6 سوال پاسخ «اغلب» یا «تقریبا همیشه» داده اید و در بین سوال های 48 تا 55 حداقل یک پاسخ « مشکل اندکی دارد» یا «مشکل جدی دارد» داشته اید ، احتمالا فرزندتان با اختلال بیش فعالی روبراست.

ج) اگر هر دو نتیجه «الف» و «ب» را از آزمون گرفته اید ، احتمالا کودکتان با اختلال بیش فعالی و کم توجهی (ADHD) روبراست.

قسمت دوم :

عملکرد کودک

48) عملکرد کلی فرزندتان در مدرسه چگونه است؟

49) خواندن فرزندتان چگونه است؟

50) نوشتن فرزندتان چگونه است؟

51) ریاضی فرزندتان چگونه است؟

52) ارتباط او با والدینش چطور است؟

53) ارتباط او با خواهر و برادرش چطور است؟

54) ارتباط او با همسالانش چطور است؟

55) مشارکت او در فعالیت های جمعی (مانند بازی های تیمی) چگونه است؟

چه می توان کرد؟

اگر نتایج الف ، ب ، یا ج گرفته اید ، حتما فرزندتان را نزد یک روان پزشک یا روان شناس ببرید. تشخیص اختلال کم توجهی و بیش فعالی (ADHD) به این سادگی ها نیست. حتی بعد از انجام این آزمون نیز نمی توان به تشخیص قطعی رسید ، بنابراین بهتر است قبل از اینکه هرگونه برچسبی به فرزندتان بزنید ، برای ملاقات با یک روان پزشک یا روان شناس برنامه ریزی کنید. بدون مشورت با روان پزشک در مورد وضعیت فرزندتان تصمیم نگیرید و به خصوص در حضور کودک در مورد بیش فعالی حرفی نزنید.

بیوگرافی

این مطلب مفید بود؟
(1 رای)
100%

نظر دادن