در ادامه جدیدترین متن تبریک روز جوان به فرزند و اس ام اس تبریک روز جوان به پسر و پیامک تبریک روز جوان به پسرم و پسر گلم روز جوان مبارک و عکس نوشته تبریک روز جوان به پسر و متن نوشته تبریک روز جوان به فرزندان و کارت تبریک روز جوان به پسر را در نم نمک ببینید.

اس ام اس و پیامک تبریک روز جوان به فرزند پسر با عکس نوشته

جوانی یادآور روزگار خوشی اسـت ، گشتن ها ، خنده ها ، شادی ها و… دورهمی هایی کـه هیچگاه بر نخواهند گشت پس بایستی بـه جوان فرصت لذت بردن از این زمان را داد ودر عین حال از گوهر وجودیش نیز استفاده کرد.متن تبریک روز جوان به فرزند پسر + اس ام اس و عکس نوشتهمتن تبریک روز جوان به فرزند پسر + اس ام اس و عکس نوشته

در جامعه جهانی روز 12 آگوست توسط سازمان جهانی یونسکو روز جهانی جوان نامگذاری شده اسـت ولی مبنای نام گذاری روز جوان در کشور عزیزمان متفاوت اسـت. روز 11 ماه شعبان میلاد حضرت علی اکبر (ع) فرزند امام سوم شیعیان بعنوان روز جوان در ایران انتخاب شده اسـت.

تبریک روز جوان به پسر برای تلگرام ، واتساپ و اینستاگرام :

اس ام اس و پیامک تبریک روز جوان به پسر

عکس نوشته تبریک روز جوان به فرزند پسر

آرزویم برایت این است

در میان مردمی که می دوند برای زنده بودن

آرام قدم برداری برای زندگی کردن

پسر عزیزم روز جوان مبارک

♣♣♣

اس ام اس و پیامک تبریک روز جوان به پسر

اس ام اس تبریک روز جوان به فرزند پسر

جوانی ، سرمایه بی بدیل هست ، بر شانه های من نشسته و مرا به آینده ای روشن می برد

جوانی ، با دست های توانمندش ، هیچ آرزویی را محال نمی داند

و چشم های خوش بین همیشه اش ، هیچ مقصدی را دور نمی انگارد

روز جوان مبارک

♣♣♣

اس ام اس و پیامک تبریک روز جوان به پسر

پیامک تبریک روز جوان به فرزند پسر

جوانى بانگ است و خروش نه آرام و خموش

تحرک شدید و فعال نه آرامش و انفعال

سرمستى و افراط‏کارى نه اعتدال و هوشیارى

خوش‏دل و سبک‏ روح نه درمانده و مجروح

روز جوان مبارک

♣♣♣

اس ام اس و پیامک تبریک روز جوان به پسر

عکس نوشته تبریک روز جوان به فرزند پسر

جوانی پلی میان کودکی و پیری است

خوشبخت آن کسی است که این پل را به سلامت بگذراند.

(کونان دوویل)

روز جوان مبارک پسر نازنینم

♣♣♣

جوانی ، بهترین فرصت آدمی

برای پس انداز تمام خوش بختی های جهان است

پسر خوبم روز جوان مبارک

♣♣♣

جوانان ، اراده ای سترگ دارند و دل هایی دریایی و بزرگ

که می توانند در آرامش سر سبز عشق ، نیکی ها و زیبایی ها را بسرایند

و دری به خانه خورشید بگشایند

روز جوان گرامی باد

♣♣♣

به پیری قدرِ شب‏های جوانی می‏شود ظاهر

سپیدی‏های کاغذ می‏کند روشن سیاهی را

امید که جوانی را دریابیم

روز جوان مبارک

♣♣♣

بهار عمر ، جوانى است مغتنم دارش

که این بهار ز پى ، محنت خزان دارد

روز جوان مبارک

♣♣♣

اس ام اس و پیامک تبریک روز جوان به پسر

sms تبریک روز جوان به فرزند پسر

امروز روز جوانه

مهم نیست چندسالته

اگه سرحالی و امیدواری

امروز روزِته...

روزت مبارک

♣♣♣

بارالها ، مخواه که شکوفه های جوانی ام ، پرپر شوند؛

پیش از آنکه از جبرئیل به تو نزدیک شده باشم!

♣♣♣

تا می توانی جوانی کن و جوان باش

اما یادت نرود که درگذشت زمان را چاره ای نیست

که درمان کند و این ناچاری به خاطر این است که قدر جوانی ات را بدانی

♣♣♣

ای جوان آرزویم تو

نور چشمان جستجویم تو

یک نفس گوش کن نوای مرا

گرمی ذوق گفتگویم تو

روزت مبارک پسر گلم

♣♣♣

اگر کسی بتواند بر این سختی عظیم فایق آید

و بر رودخانه پرخروش جوانی اش ، سد محکمی بزند

و اجازه طغیان ، بـه امیال و غرایز جوانی خود ندهد

خداوند وی را بیشتر از دیگران دوست می دارد

و آن چنان وی را زیر سایه لطف خود قرار میدهد

کـه تمام سختیهای متحمل شده دراین طریقت

جبران شود «روز جوان خجسته باد»

♣♣♣

افسوس که نامه جوانی طی شد

و ان تازه بهار زندگانی دی شد

آن مرغ طرب که نام او بود شباب

افسوس ندانم که کی امد و کی شد

♣♣♣

چهار چیز را پیش از چهار چیز غنیمت شمار

جوانی پیش از پیری

صحت پیش ازبیماری

توانگری پیش از فقر و زندگی پیش ازمرگ

روز جوان مبارک پسرم

♣♣♣

اس ام اس و پیامک تبریک روز جوان به پسر

متن نوشته تبریک روز جوان به فرزند پسر

روزهای جوانی دلنشین اند

دلنشین تر از نگاه لیلی

خوش آواتر از صدای تیشه فرهاد

و خواستنی ترند از عشق

جوانی روزگار ماندنی ترین خاطره هاست

روز جوان خجسته باد…

♣♣♣

چهار چیز را پیش از چهار چیز غنیمت شمار :

جوانی پیش از پیری

صحت پیش ازبیماری

توانگری پیش از فقر

و زندگی پیش ازمرگ

♣♣♣

اگر کسی بتواند بر این سختی عظیم فایق آید و بر رودخانه پرخروش جوانی اش ، سد محکمی بزند و اجازه طغیان ، به امیال و غرایز جوانی خود ندهد ، خداوند وی را بیشتر از دیگران دوست می دارد و آن چنان وی را زیر سایه لطف خود قرار می دهد که تمام سختیهای متحمل شده دراین طریقت ، جبران شود

روز جوان مبارک پسر عزیزم

♣♣♣

جوان ، دلی شاداب دارد و جانی بی قرار و بی تاب

جوان ، دلی بی کینه دارد و جانی همچون آیینه

روزت مبارک جوانم

♣♣♣

ز روزگار جوانى خبر چه می‏پرسى

چو برق آمد و چون ابر نو بهاران رفت

جوانی را غنیمت شمار

جوان روزت مبارک

♣♣♣

دانی که نو بهار جوانی چنان گذشت؟

زود آنچنان گذشت ، که تیر از کمان گذشت

نیمی به راه عشق و جوانی تمام شد

نیم دگر بغفلت و خواب گران شد

♣♣♣

اس ام اس و پیامک تبریک روز جوان به پسر

متن تبریک روز جوان به فرزند پسر

جوانی ، بهار زندگی اسـت

و هنگام رستن از بردگی و بندگی

جوانی دوران شکفتن اسـت

و گل گفتن و شنیدن

روز جوان خجسته باد…

♣♣♣

ای پسر هرچند تو جوانی ، پیرو عقل باش ، نگویم جوانی مکن ، لیکن جوانی خویشتن دار باش و از جوانان پژمرده مباش.چنانچه ارسطالیس میگوید جوانی نوعی از جنون است.

روز جوان مبارک

♣♣♣

جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی را

نجستم زندگانی را و گم کردم جوانی را

کنون با بار پیری آرزومندم که برگردم

به دنبال جوانی کوره راه زندگانی را

روزت مبارک جوون

♣♣♣

روزهای جوانی دلنشین اند

دلنشین تر از نگاه لیلی

خوش آواتر از صدای تیشه فرهاد

و خواستنی ترند از عشق

جوان روزگار ماندنی ترین خاطره هاست

روز جوان خجسته باد…

♣♣♣

خمیده پشت از آن دارند پیران جهانْ دیده

که اندر خاک می جویند ایام جوانی را

روز جوان گرامی باد

♣♣♣

اس ام اس و پیامک تبریک روز جوان به پسر

متن تبریک روز جوان به فرزند پسر برای تلگرام ، واتساپ و اینستاگرام

اگر دیدی جوانی بر درختی تکیه کرده

یعنی چه اتفاقی ممکنه افتاده باشه !؟

اگر دیدی جوانی بر درختی تکیه کرده

بزن توی سرش ، جوان باید روی پای خودش وایسه !

♣♣♣

جـوان دلی شاداب دارد

و جانی بی قرار و بی تاب

جوان دلی بی کینه دارد

و جـانی هم چون آیینه

روزت مبارک پسرم

♣♣♣

جوان زنگار دل آسوده تر می زداید

و عشق و مهربانی را می سراید

جوان ، بر بلندای قله اندیشه

و ایمان مینشیند و حقایق را نیکوتر می بیند

پسرم روز جوان مبارک

♣♣♣

جوانی بهار زندگی اسـت

و هنگام رستن از بردگی و بندگی

روز جوان خجسته باد…

این مطلب مفید بود؟
(1 رای)
100%
متن تبریک روز جوان به فرزند پسر + اس ام اس و عکس نوشته
5.0
out of
5
(
2
) votes

نوشتن نظرات

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی دور از فرهنگ ایرانی ما است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.


تصویر امنیتی

کاربران آنلاین : 6,230