ثبت بیوگرافی در گوگل
ثبت بیوگرافی در ویکی پدیا
تبلیغات

در این مطلب جدید در سال 1403 و سال 2024 ، متن تبریک عید فطر به زبان بلوچی و اس ام اس تبریک عید فطر به زبان بلوچی و عکس نوشته تبریک عید فطر به زبان بلوچی و متن تبریک عید فطر در سیستان و بلوچستان در نم نمک.

متن تبریک عید فطر به زبان بلوچی

در ادامه متن تبریک عید فطر به زبان بلوچی به همراه عکس نوشته را در سایت نم نمک ببینید.متن تبریک عید فطر به زبان بلوچی(1403) + عکس نوشتهمتن تبریک عید فطر به زبان بلوچی(1403) + عکس نوشته

متن تبریک عید فطر به زبان بلوچی

عید سعید فطر په کلیحن براس و گوهاران و رفیقان مبارک بیت

شعری به زبان بلوچی از استاد ایوبی به مناسبت عید سعید فطر

1. دۏشی شَپا اِستار وَتی سینگارکُتَنت!

جِن و مَلَک سَیل وتماشاها شُتَنت!

2. مَرچی گُشَئ ؛گُل شَنزَگَنت؛ بۏهان پَدا

مَئ جَمبَران ؛ مِهران پَدا رڃچَنت اِدا

3. وَشِڃن تِرَمپ ، گُۏن اَور و نۏد کایَنت مَرۏ

نازڃن پَری ، ساز و سُرۏد؛ کایَنت مَرۏ!

4. نَرمِڃن کَپُۏت ؛ چَمانی تیر ما را کُشَنت!

مَرچی پَدا بازڃن زَهیر؛ ما را کُشَنت!!

5.مَرچی پَدا باگِڃن گُلان پُلِڃ جَنَنت!

نۏکِڃن گُلان ؛ نۏکِڃن گُدِڃ جانا کَنَنت!

6. شَیران دِلَئ ، مَرچی گُشَئ مثل طلا

پُلِڃن وَطن ؛ مَرچی نَدا؟ عَیدی دِلا

7. بُلبُل بُوان ؛ مَرچی صَبا سازڃ پَدا

پادا بِرڃچ ؛ دردی دل و رازڃ پَدا

8. ای بُلبُلان مَرچی دلان ؛ وَژبۏ کَنِت

مَرچی پَدا هَمساهِگان یادڃ کَنِت

9. بِراس و گُهار؛ مَرچی کَنِت ظُلما پَهِل

مَرچی کَنِت : پِس و بِرات ، ؛ ماتا پَهِل

10. میرڃن بَلۏچ ؛ پادا دلا جَنَت بِکَن

زَهرڃن حَسد و کِڃنَگان آسِڃ بِجَن

11. پادا بلۏچ ؛ عَیدِن مَنی عَیدِن تَهی

رازڃ گُشُن : عَیدان ؛ دِلَئ دِل ؛ سَمبَهی!!

12.مَرچی شُتَگ رۏچَگ ! دِلَئ مهمان چِدا

دَبُۏج و سَحر ؛ یادَنت مَنا یادَنت تَرا

13. عَیدِن مَنی عَیدِن تَهی مَرچی پَدا دل؛ سَمبَهی

عَیدِن مَنی عَیدِن تَهی مَرچی پَدا دل؛ سَمبَهی

14. مَولا گُشیت : عَیدِن دلان ؛ عَیدِن گُلان

دل ، زانَگَین ؛ کَندَنت پَدا مَرچی دلان

متن تبریک عید فطر به زبان بلوچی

ابیاتی به مناسبت عید به زبان بلوچ خاشی

عید یهته سورنت په جهانا (عید آمده و جشن و شادی در جهان به پا شده است)

گل مستنت و شوکینن تماما (گل سرمست از این عید و تمام مردم خود را اماده میکنند)

بلبل ته مزار وانگه سورنا په دگارا (بلبل در باغ می خواند در همه جای زمین ساز و سرود است)

مرد و جن شاباش گوشن پیر زمانا (مردان و زنان به بزرگترهای فامیل عید را تبریک میگویند)

کینگ ز سرا دور کنن شودن دلانا (کینه و حسد را کنار گذاشته و و دلها را از این خصایل بد می شویند)

گندوک کنن همدگرا ته لوگ و دوارا (و تمام برای دیدن همدیگر به خانه های یکدیگر می روند)

شهد و شکرنت عید شیرین په زبانا (همانطور که عسل در زبان شیرین است عید هم برای مسلمان خوشایند است

عیدنت و تمام نوک کننت سلین پوچانا (عید است و تمام لباسهایشان رو تمیز میکنند)

ماه برکت رپته شه ایح ملک و حزانا (ماه رمضان از دیار ما رفت و من احساس ناراحتی میکنم)

عید رمضان یهتح په جاهه دلا شادا (عید رمضان آمد به جایش و من خوشحالم)

پهکیحن هنکا پر بوتن شه عطر اعیدا (تمام محیط خانه پر شده از عطر عید رمضان)

ایح عید په کلیحن مردما مبارک بادا (این عید بر تمام مسلمین جهان مبارک باد)

بیوگرافی

پیج اینستاگرام نم نمک

این مطلب مفید بود؟
(6 رای)
73.4%

نظر دادن