خرافات لحظه تحویل سال و خرافاتی که در مورد تحویل سال شنیدید و خرافه های نوروزی مربوط به اولین روز آغاز سال نو و خرافات مردم در مورد خوش شانسی در زمان تحویل سال نو و خرافه های رایج در ایران و خرافات مردم کشورهای مختلف درباره سال نو و آداب تحویل سال نو در نم نمک.

خرافه های لحظه تحویل سال و نوروز

بیشتر ما هنگام تحویل سال آرزوهای بسیار زیادی برای 365 روز بعدی خود و عزیزانمان داریم. اما فارغ از جشن گرفتن و شادی کردن ، کارهایی هم می کنیم که تقریبا خرافات محسوب می شود.به طور مثال در ایران می گوییم لحظه سال تحویل هر کاری کنی ، تا آخر سال همان کار را خواهی کرد. یا اگر موقع تحویل سال پول در دستت بگیری ، یعنی تا آخر سال جیبت پرپول خواهد شد و ….خرافات لحظه تحویل سال نو و نوروزخرافات لحظه تحویل سال نو و نوروز

خرافه های لحظه تحویل سال و نوروز

برخی خرافات نوروزی در بین مردم
  • لحظه تحویل سال پول میزاریم توی کیفمون با یک تخم مرغ میزاریم روش تا مثلا پول خیر و برکت داشته باشه و خودمونم پول دستمون میگیریم لحظه تحویل سال خودم به شخصه امتحان کردم جواب داده
  • برای سکه داخل یک کاسه گندم یا برنج قرار بدید برای روزیتون
  • به جای ماهی گلی هم. یک نارنج داخل آب بذارید خیلی بهتر از ماهی هست.
  • اصلا از وسایل هفت سین مصنوعی استفاده نکنید

خرافه های لحظه تحویل سال و نوروز

خرافه های نوروزی مربوط به تهران قدیم

نوروز با همه آداب و رسومی که دارد ، در فرهنگ عامه پر از تبصره و قاعده و قانون است. این که سال از کدام روز هفته شروع شود ، مقارن با نام کدام حیوان باشد ، غذای لحظه سال تحویل چه باشد و رخت و لباسش چه ، همه در خرافه های عامیانه تهران قدیم تعریف و تفسیر دارند.

جعفر شهری در کتاب طهران قدیم خرافه های نوروزی را اینطور روایت می کند :

اگر روز اول آن شنبه باشد :

در آن سال حال مردم سخت باشد و رنج و غم و مشقت و دشواری بسیار باشد و گفت و گوی و زد و خورد و خصومت زیاد باشد و میان سلاطین و رعایا اختلاف و منازعه بسیار باشد. اما غله نیکو باشد و انگور نیکو بود و انجیر را آفت رسد و سیل و طغیان بسیار باشد سلطان بزرگی یاغی شود و پادشاهان و امیران و بزرگان زیاد تلف شوند و از جمله چهار پایان و دواب را سیل و طوفان از میان بردارد و فتنه و آشوب بالا گیرد و بر رعایا بدتر گذرد و در فصل بهار آشوب و ناامنی در عراق باشد. اما دیار ماوراء النهر ایمن باشد و در هندوستان بلای آسمانی رسد و در حدود عراق پارسایی به حکومت نشیند و مار و ملخ و مور و زنبور و کک و مگس بسیار شود و در بلاد طبرستان آشوب شود و از بهار تا فصل خزان هوا بی اعتبار باشد و در تابستان باران های بی هنگام ببارد و حال اهل صلاح میانه بود و سحر و جادو میان مردم رواج شود و نیشکر را اآفت رسد و در فارس مرگ و آبله بسیار باشد و در روم گوسفندان را آفت رسد و آخر سال نرخ ها گران گردد و میان مردان و زنان ناسازگاری افتد و عشق بازی و مهر و مودت اندک گردد و حال کوه نشینان و محصول پنبه نیکو بود.

اگر اول نوروز به یکشنبه افتد :

کار پادشان و بزرگان نیکو باشد و فراخی و نعمت و ارزانی بود اما سباع و دزد بسیار شود و باران و تگرگ بسیار بارد و غله و میوه فراوان باشد و مردمان را از یکدیگر خیر و منفعت رسد و تابستان آن گرم و زمستانش معتدل باشد و رغبت مردم به علم و دانش و تعلیم و تربیت زیاد گردد و حال معلمان و استادان خوش شد و روئیدنی ها به ثمر رسند و کار دیم و دیم کاران نیکو بود و بزرگان و دولتمردان را خوش گذرد و غرور و کبر و مناعت در میان فقرا زیاد گردد و کارهای بزرگ انجام شود امری غریب در عالم به ظهور رسد و طاغی و یاغی اندک باشند و حال سلطان و رعایا نیکو باشد.

خرافه های لحظه تحویل سال و نوروز

اگر اول نوروز به روز دوشنبه افتد :

حال زنان و ملوکان نیکو گردد و حال عامه میانه بود و مردمان را کارها با منفعت باشد و فراوانی آب و نعمت و سیل و طغیان رودخانه باشد و حرب و جدال و فتنه و آشوب آشفتگی باشد و تابستان سرد و پر نم و باران باشد و زمستان سخت شود و سرمای بی وقت در پاییز رسد و باد و طوفان زیاد باشد و درد و بیماری و امراض بلغمی و رنج سینه و شکم زیاد گردد و حشرات زیاد شوند و بیماری زنان و کودکان بسیار و پنبه نیکو و غرق سفاین و کشتی ها باشد.

اگر اول نوروز به روز سه شنبه افتد :

دلالت کند که حال سلاطین پریشان باشد و حرب و جدال و خونریزی و کشتار بسیار و بلکه همه جانبه گردد و کارهای پادشاهان بسته و غیرقابل حل افتد و دل های ایشان پر غم باشد و نرخ حیوانات گران گردد و مردم را دخل و منفعت اندک باشد و فتنه ها و آشوب ها و شورش ها و طغیان های زیاد باشد و گرما و مرگ و میر و بیماری و دروغ و خیانت و حیله و خدعه و جاسوسی و ستم زیاد گردد و کهتران با مهتران و زیردستان با زبردستان به خصومت و ناهمواری آیند و فرزندان با پدران و مادران جفا کنند و از جانب مشرق بزرگ صاحب نامی تلف شود و باران های موسمی ببارد و خرابی های زیاد به بار آید و کشت کار خشک و تباه گردد و حال فقها نیکو بود.

اگر اول نوروز چهارشنبه باشد :

دلالت کند که در آن سال فتنه و آشوب زیاد باشد و ارسال مراسلات خصمانه و اعزام رسول و رسل تهدید آمیز بسیار افتد و نرخ های گران ، اما جو و گندم و ارزن و ماش و باقلا و عدس و برنج و کنجد بسیار تحصیل شود و درد و اندیشه و وهم و بیماری زیاد باشد و درد سینه و گلو فراوان شود و بلاد طبرستان را آشوب و کودکان را بدحالی باشد و احتکار و قحطی و تنگی پدید آید و دل های مردم پرغم ، و تشویق و ترس و بیم طبقات زیاد باشد و قراردادهای بدعاقبت امضا شود و حال مردمان میانه نامطلوب گردد.

اگر اول نوروز پنجشنبه باشد :

دلیل بود بر آن که در آن سال احوال اشراف و سادات و قضات و علما و متفکران نیکوگذر و مردم رغبت به دین داشته باشند و حال زنان و زیردستان خوش باشد و از دانشمندان به مقامات رسند و احوال رنگ فروشان و جواهریان و طلاگران نیکو باشد و مذاکرات صلحانه و مفید شود و میل مردم به تجمل و زینت گری و ظاهر آرایی باشد و حال کوهسار نشینان نیکوی و پنبه و کتاب خوب و نرخ های ارزان و نعمت بسیار و حال سلاطین به قوت باشد و زمستان از برف و سرما و میانه و تابستان باران های بجا بارد.

خرافه های لحظه تحویل سال و نوروز

اگر اول نوروز جمعه باشد :

حال علما و عباد و قضات و فضلا نیکو بود و حال سلاطین میانه و احوال مطربان و خودجنبانان و خوانندگان و عطاران و بزاران و جاهلان و کودکان و فروشندگان اجناس زنانه جمله نیکو باشد و غله خوب و حال سلطان میانه و مردم راغب به سرور گردند و تابستان گرم و زمستان سرد کشنده و بیماری بسیار باشد و اوقات مردم به بطالت و بیهوده گذرد.

خرافات لحظه تحویل سال نو در کشورهای جهان

در ادامه مطلب با دیگر رسم های جالب مردم جهان در مورد خوش شانسی آشنا شوید.

_لباس زیر قرمز بپوشید تا عشق واقعی پیدا کنیدتقریبا می توان حدس زد این رسم برای کجای جهان است : مکزیک و آمریکای لاتین. مردم این منطقه از دنیا بسیار شاد ، خوشگذران و پرانرژی هستند و یکی از جالب ترین رسومشان که مربوط به سال نوست ، پوشیدن لباس زیر قرمز است.نزدیک سال نو که می شود در همه فروشگاه های پوشاک پر است از لباس های زیر به رنگ های قرمز ، سبز زرد.مردم لباس زیر قرمز را برای پیدا کردن عشق می پوشند. سبز یا طلایی را برای بدست آوردن ثروت و طلا و سفید را برای داشتن آرامش در سال جدید.

_چمدان خود را پر از لباس کنید و اطراف خانه و کوچه خود راه بروید!در کلمبیا و دیگر کشورهای اسپانیولی زبان ، مردم بر این باور هستند که اگر می خواهی در سال جدید زندگی دایم به سفر بروی و شاد باشی ، باید روز سال تحویل یک چمدان لباس را برداری و نیمه شب ، قبل از تحویل سال در گوشه وکنار خانه و کوچه و خیابان راه بروی.

_نیمه شب 12 حبه انگور بخورید در اسپانیا و پرتقال مردم رسم دارند 12 حبه انگور را نیمه شب می خورند تا به رسم 12 ماه سال ، برکت و شادابی بر زندگی آنها جاری شود.

خرافه های لحظه تحویل سال و نوروز

_جلوی در خانه دوستان خود تا می توانید ظرف بشکنیددانمارکی ها هم رسم عجیبی دارند. آنها سال نو خود را با شکستن بشقاب جلوی خانه دوستانشان آغاز می کنند. رسم اینگونه است که هر چه بشقاب های بیشتری در مقابل خانه شما شکسته شده باشد ، یعنی دوستان بیشتری دارید و در نتیحه خوش شانس تر هستید.البته مردم دانمارک رسم دیگری هم دارند. اینکه روی صندلی بایستید و نیمه شب پایین بپرید تا ارواح خبیثه و شیطانی را از خانه و زندگی خود دور کنید و با شانس بیشتری وارد سال جدید شوید.

_آرزوهای خود را روی کاغذ بنویسید ، بسوزانید و خاکسترش را بنوشید!مردم روسیه رسم دارند آرزوهای خود را روی کاغذ می نویسند. وقتی ساعت 12 نیمه شب شد ، کاغذ را با شمع می سوزانند و خاکستر آن را داخل لیوان شامپاین خود می ریزند و می نوشند. اعتقاد دارند با این کار آرزوهایشان برآورده خواهد شد.

_نیمه شب به دریا بروید و از روی 7 موج بپرید!در برزیل ، مردم پس از نیمه شب به دریا می روند و از روی 7 موج دریا می پرند و در هر پرش ، آرزوی خود برای سال جدید را بیان می کنند. اعتقاد دارند با این کار رویاهای آنها محقق خواهد شد.

_سوپ نودل سیاه بخورید تا عمرتان دراز و جیبتان پر پول باشدسوپ نودل سیاه را باید یک نفس بالا بروید زیرا اگر نودل ها را بجوید یا با دندان نصف کنید ، انگار که رشته ی شانس و اقبال خود را قطع کرده اید.در ژاپن مردم سال نوی خود را با خوردن سوپ نودل سوبا (نودلی که از آرد گندم سیاه تهیه می شود) آغاز می کنند. بلند بودن رشته ها نودل نمادی از بلندی زندگی و رونق و روزبهی است.

این مطلب مفید بود؟
(0 رای)
0%

نوشتن نظرات

توجه : نظرات حاوی الفاظ نامناسب ، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.