ضرب المثل آب زیر پوستش رفته است و داستان ضرب المثل آب زیر پوستش رفته است و حکایت ضرب المثل آب زیر پوستش رفته است و آب زیر پوستش رفته است کنایه از چیست و داستان واقعی ضرب المثل آب زیر پوستش رفته است و جریان ضرب المثل آب زیر پوستش رفته است چیست و کاربرد ضرب المثل آب زیر پوستش رفته است و ضرب المثل آب زیر پوستش رفته است کجا استفاده می شود و داستان پند آموز ضرب المثل آب زیر پوستش رفته است در نم نمک.

معنی و کاربرد ضرب المثل آب زیر پوستش رفته است

کمی چاق شده است ، وضع مالیش بهتر شده است.معنی ضرب المثل آب زیر پوستش رفته است + داستان و کاربردمعنی ضرب المثل آب زیر پوستش رفته است + داستان و کاربرد

معنی و کاربرد ضرب المثل آب زیر پوستش رفته است

این مطلب مفید بود؟
(9 رای)
46.6%

نظر دادن