ثبت بیوگرافی در گوگل
ثبت بیوگرافی در ویکی پدیا
تبلیغات

در این مطلب جدید در سال 1403 و سال 2024 ، آموزش تنیس روی میز و قوانین پینگ پنگ و فواید تنیس روی میز و آموزش تنیس روی میز pdf و اموزش تنیس روی میز و قوانین پینگ پنگ و قوانین داوری تنیس روی میزپی دی اف و نت در تنیس روی میز چیست و قوانین پینگ پنگ دوبل و امتیاز گیری در پینگ پونگ در نم نمک.

ورزش تنیس روی میز و آشنایی با قوانین و تجهیزات بازی پینگ پنگ

تنیس روی میز (پینگ پنگ) ورزش مفرح و شادی است که بر روی میز انجام میشود وپیشینه ای تاریخی دارد. ریشه این ورزش به انگلستان بر می گردد ، آن هنگام که شاهزادگان انگلیسی برای فراراز آفتاب سوزان وانجام فعالیت بدنی در خانه به فکر اختراع ورزشی افتادند که بتوانند آن را در فضای سر پوشیده یا خانه نیز انجام دهند ، بنابراین آنها پینگ پنگ را از روی تنیس راکتی اختراع کردند.آموزش کامل بازی پینگ پنگ(تنیس روی میز) + قوانینآموزش کامل بازی پینگ پنگ(تنیس روی میز) + قوانین

در این ورزش افراد می توانند با استفاده از راکت و یک توپ به صورت انفرادی ( تک به تک ) یا گروهی ( دو به دو ) به انجام آن بپردازند. با تهیه ابزارلازم و دانستن قوانین ساده این بازی که در ادامه این بخش از ورزش نم نمک توضیح خواهیم داد میتوانید به انجام آن بپردازید. در این بخش از نم نمک سعی داریم شما را با وسایل تنیس روی میز ، قوانین پینگ پنگ ، روش صحیح سرویس زدن در پینگ پنگ ، مدت زمان بازی و روشهای امتیازگیری آشنا کنیم.

تنیس روی میز (پینگ پنگ )

آشنایی بهتر با ورزش تنیس روی میز

ابزار مورد نیاز برای ورزش پینگ پنگ

میز

سطح روی میز که سطح بازی نامیده میشود ، باید به صورت مستطیل بوده طول آن 74/2 متر و عرض آن 525/1 متر باشد. این میز که در سطح افقی قرار میگیرد باید 76 سانتیمتر از زمین ارتفاع داشته باشد.

سطح موثر بازی کناره های عمودی میز را در بر نخواهد گرفت

سطح بازی میتواند از هر جنسی ساخته شود با این شرط که وقتی یک توپ استاندارد در هر قسمت میز از ارتفاع 30 سانتیمتری رها شود به اندازه 23 سانتیمتر به سمت بالا جهش داشته باشد

سطح بازی باید دارای رنگی یکنواخت به صورت تیره و مات و بدون و بازتاب نور باشد و خط سفید کناری به عرض 2 سانتیمتر در امتداد طول (لبه 47/2 متری) و خط سفید انتهایی به عرض 2 سانتیمتر در امتداد عرض (لبه 525/1 متری) کشیده

میشود

سطح بازی به وسیله یک تور عمودی به دو قسمت مساوی تقسیم میشود . این تور موازی با خطوط انتهایی و به طور یکنواخت از یک طرف میز به طرف دیگر آن کشیده میشود

در بازیهای دو نفره ٬ هر زمین به وسیله یک خط میانی سفید رنگ به عرض 3 میلیمتر به دو قسمت مساوی به نام «نیم زمین» تقسیم می شود. این خط میانی به موازات خطوط کناری کشیده خواهد شد و باید جزیی از نیم زمین سمت راست محسوب شود .

تنیس روی میز (پینگ پنگ )

میز تنیس روی میز (پینگ پنگ)

مجموعه تور

مجموعه تور شامل تور ٬ ضمایم آن ٬ پایه های مربوطه و گیره هایی است که مجموعه تور را به میز متصل میکند .

تور باید به وسیله طنابی که طرفین آن به دو پایه عمودی به ارتفاع 25/15 سانتیمتر بسه شده متصل شود و حد خارجی این دو پایه نیز باید 25/15 سانتیمتر خارج از خط کناری میز باشد .

قسمت بالای تور در سرتاسر طول آن باید به 25/15 سانتیمتر از سطح بازی ارتفاع داشته باشد .

قسمت پایین تور ٬ در سرتاسر طول آن باید تا حد امکان به سطح بازی نزدیک بوده و قسمتهای انتهایی دو طرف تور نیز تا حد امکان نزدیک و چسبیده به میله های نگهدارنده تور باشد .

توپ

توپ باید کروی شکل و قطر ان 40 میلیمتر باشد .

وزن توپ باید 7/2 گرم باشد.

جنس توپ باید از سلولویید با مواد پلاستیکی مکشابه و زنگ آن سفید مات یا نارنجی مات و بدون انعکاس نور باشد .

راکت

راکت میتواند به هر شکل ٬ اندازه و وزن مورد استفاده قرار گیرد اما تیغه (چوب) آن باید صاف و محکم باشد .

حداقل 85 % از ضخامت تیغه راکت (چوب راکت) باید از چوب طبیعی باشد . یک لایه چسبانک در میان تیغه راکت میتواند به کمک مواد الیافی مانند الیاف کربن ٬ الیاف شیشه ٬ یا کاغذ فشرده ٬ محکم و تقویت شود اما این لایه نباید ضخیم تر از 5/7 درصد کل ضخامت و یا 0/53 میلیمتر باشد (در این محاسبه هر کدام عدد کمتری باشد در نظر گرفته می شود) .

هر طرف تیغه یا چوب راکت که برای ضربه زدن به توپ مورد استفاده قرار میگیرد باید از جنس لاستیک معمولی عاجدار که عاج آنها به طرف بیرون است پوشیده شود که در این صورت ضخامت کل آن به انضمام چسب نباید از 2 میلیمتر تجاوز کند ٬ و یا از جنس لاستیک دو لایه با عاج های به طرف داخل یا خارح بوده که ضخامت کل آن به انضمام چسب نباید از 4 میلیمتر بیشتر باشد .

لاستیک عاجدار معمولی عبارت است از یک لاستیک بدون منفذ از نوع طبیعی یا مصنوعی که عاج های آن به طور یکنواخت قرار گرفته اند . تراکم این عاج ها نباید کمتر از 10 عاج و بیشتر از 30 عاج در هر سانتیمتر مربع باشد .

لاستیک دو لایه عبارت است از یک لایه اسفنج منفذدار که با یک لایه بیرونی لاستیک عاجدار معمولی با ضخامت حداکثر 2 میلیمتر پوشیده شده است .

تیغه راکت ٬ لایه بین ان ٬ لایه های پوشش و یا لایه های چسب بین آن که در قسمتی از راکت قرار داشته باشند که ضربه ها با آن زده میشود ٬ باید یکنواخت بوده و دارای ضخامت یکسانی باشند .

سطح رویه یک طرف راکت و یا سطح تیغه راکت که رویه نداشته باشد ٬ باید به رنگ قرمز روشن و مات و طرف دیگر آن سیاه باشد.

عدم یکنواختی در سطح رویه راکت حتی به صورت جزیی و یا عدم یکنواختی در رنگ ان که به دلیل ضربه خوردن یا ساییدگی رخ داده باشد مجاز است مشروط بر آنکه منجر به تغییر در کل خصوصیان سطح رویه راکت نشود .

در آغاز هر مسابقه و هر زمان که در طول مسابقه ٬ بازیکن راکتش را عوض کند باید راکتی که میخواهد از آن استفاده کند به خریف اش و داور نشان دهد و اجازه امتحان کردنش را نیز به آنان بدهد.

 تنیس روی میز (پینگ پنگ )

توپ و راکت تنیس روی میز (پینگ پنگ)

تعاریف

رالی عبارت است از مدت زمانی که توپ در جریان بازی در گردش است .

توپ از اخرین لحظه ای که به صورت ثابت در کف دست آزاد بازیکن قرار دارد ٬ پیش از پرتاب برای زدن سرویس ٬ رالی یک «لت» یا یک امتیاز محسوب می شود .

یک «لت» عبارت است از یک رالی که نتیجه آن در شمارش بازی منظور نمیشود .

یک «امتیاز» عبارت است از یک رالی که نتیجه آن در شمارش بازی منظور می شود .

«دست بازی» دستی است که راکت را میگیرد .

«دست آزاد» دستی است که راکت را نمیگیرد .

یک بازیکن زمانی به توپ ضربه وارد کرده است که با راکتی که در دست دارد و یا با قسمت زیر مچ دست بازی به توپ ضربه بزند .

یک بازیکن زمانی در مقایل توپ انسداد ایجاد میکند که لباس وی یا آنچه همراه خود دارد در هنگام بازی با توپی که هنوز از خط انتهایی خود عبور نکرده و یا از زمان آخرین ضربه از سوی حریف با زمین بازی برخورد نداشته تماس حاصل کند.

«زننده سرویس) بازیکنی است که اولین ضربه را در یک «رالی» به توپ وارد میکند .

«گیرنده سرویس» بازیکنی است که دومین ضربه را در یک «رالی» به توپ وارد میکند .

«داور» شخصی است که برای کنترل مسابقه منصوب میشود .

«کمک داور» شخصی است که در زمان تصمیم گیری های ویژه به داور کمک میکند .

هر آنچه بازیکن پوشیده با همراه خود داشته باشد به غیر از توپ شامل همه لوازم و اشیایی است که در هنگام اغاز رالی مورد استفاده وی بوده است .

زمانی که توپ از هر منطقه ای به جز از قسمت بین تور و پایه آن و یا از قسمت بین تور و سطح بازی عبور کند ٬ در واقع آن توپ از روی مجموعه تور یا دور تا دور ان «عبور کرده» تلقی خواهد شد .

«خط پایانی» خطی است که به صورت فرضی در هر دو جهت امتداد داشته باشد.

سرویس صحیح

در آغاز یک سرویس ٬ توپ باید بدون حرکت روی کف دست آزاد زننده سرویس در پشت خط پایانی و در بالای سطح بازی قرار داشه باشد .

سپس زننده سرویس توپ را تقریبا با حالت عمودی و به سمت بالا بدون چرخش پرتاب خواهد کرد به صوری که توپ ٬ پس از رها شدن از کف دست آزاد بازیکن حداقل 16 سانتیمتر به سمت بالا بیاید و سپس قبل از ضربه خوردن ٬ بدون تماس با چیزی پایین خواهد آمد .

در زمانی که توپ به سمت پایین در حال حرکت است ٬ زننده سرویس به آن ضربه وارد میکند به نحوی که توپ ابتدا با زمین خود و سپس بعد از عبور از روی مجموعه تور و یا از کنار آن ٬ مستقیما با زمین حریف تماس حاصل کند . در بازی های دو نفره ٬ توپ باید به ترتیب به نیمه سمت راست زمین زننده سرویس و گیرنده سرویس برخورد کند .

از شروع سرویس تا وقتیکه به توپ ضربه وارد میشود توپ باید بالاتر از سطح بازی و پشت خط پایانی زننده سرویس قرار داشته باشد و نباید توپ توسط قسمتی از بدن یا لباس زننده سرویس یا یار او از گیرنده سرویس پنهان گردد . ضمنا پس از انجام سرویس ٬ دست آزاد زننده سرویس نباید بین بدن او و تور قرار گیرد .

بازیکن مسیول است سرویس را بنحوی اجرا نماید که داور یا کمک او قادر به مشاهده رعایت مقررات اجراء سرویس صحیح از جانب او باشند

درصورتیکه داور نسبت به صحیح بودن سرویس شک داشته باشد (برای اولین بار) تنها با دادن اخطار به زننده سرویس اکتفا میکند(لت) اما امتیاز به دریافت کننده سرویس داده نمیشود.

در صورت تکرار بندبالا(تردید داور در ارتباط با صحیح بودن سرویس) خطا گرفته شده و برای دریافت کننده سرویس یک امتیاز در نظر گرفته خواهد شد .

در صورتیکه سرویس محققا بطور وضوح غلط باشد ٬ هیچ اخطاری داده نخواهد شد و به گیرنده سرویس یک امتیاز تعلق خواهد گرفت .

استثنایا ٬ در صورتیکه داور ٬ پیش از مسابقه از ناتوانی های جسمی یک بازیکن آگاهی داشته باشد میتواند برخی از موارد عدم اجرای صحیح سرویس را نادیده بگیرد .

تنیس روی میز (پینگ پنگ )

روش انجام ورزش تنیس روی میز (پینگ پنگ)

برگشت صحیح

به توپی که سرویس شده یا برگشت داده شده به نحوی ضربه وارد خواهد شد که یا مستقیما از بالا و یا از کنار مجموعه تور عبور کند و یا پس از اصابت به مجموعه تور به زمین حریف اصبت کند .

ترتیب بازی

در بازی های انفرادی ٬ زننده سرویس ابتدا باید یک سرویس صحیح را اجرا کند ٬ سپس گیرنده سرویس ٬ یک برگشت صحیح را اجرا کند و به همین ترتیب زننده سرویس و گیرنده سرویس هر یک به طور متناوب یک برگشت صحیح را انجام دهند .

در بازی های دو نفره ٬ ابتدا زننده سرویس ٬ باید یک سرویس صحیح را اجرا کند ٬ سپس گیرنده سرویس ٬ یک برگشت صحیح انجام داده ٬ بعد از آن همبازی زننده سرویس ٬ یک برگشت درست انجام میدهد و پس از آن هر بازیکن به نوبه خود به طور متوالی برگشت صحیح را انجام خواهد داد .

«لت»

یک رالی در موارد زیر یک «لت» محسوب میشود :

در صورتیکه توپ در سوریس در حین عبور از محموعه تور ٬ به آن برخورد کند ٬ مشروبط بر آنکه سرویس به درستی اجرا شده باشد و یا گیرنده توپ یا همبازی او در توپ انسداد ایجاد کند ؛

درصورتیکه سرویس زمانی اجرا شود که گیرنده سرویس با همبازی او آمادگی لازم را نداشته و هیچگونه اقدامی در جهت وارد کردن ضربه به توپ انجام ندهند ؛

در صورتیکه بنا به دلایلی که خارج از کنترل بازیکن است ٬ سرویس غیر صحیح یا برگشت غیر صحیح و یا عملی مغایر با قوانین بازی صورت گرفته باشد ؛

در صورتیکه بازی توصط داور یا کمک داور متوقف شود .

بازی را در موارد زیر میتوان متوقف ساخت :

به منظور تصحیح اشتباهی که در سرویس ٬ دریافت و یا زمین رخ داده است ؛

بمنطور اعلام سیستم تسریع ؛

بمنطور اخطار یا جریمه بازیکن ؛

اگر عواملی باعث اختلال در شرایط بازی شود به نحوی که در نتیجه رالی تاثیر بگذارد .

امتیاز

به غیر از مواردی که رالی ٬ یک لت محسوب میشود ٬ در موارد زیر بازیکن یک امتیاز کسب میکند :

 • اگر حریف او نتواند یک سرویس صحیح اجرا کند .
 • اگر حریف او نتواند یک برگشت صحیح اجرا کند .
 • اگر پس از آنکه یک سرویس صحیح با یک برگشت صحیح را انجام داد ٬ توپ پیش از آنکه توسط حریف زده شود به جایی غیر از مجموعه تور اصابت کند .
 • اگر توپ پس از آنکه توسط حریف زده شد ٬ بدون اصابت با زمین او از خط انتهایی عبور کند.
 • اگر حریف مانعی بر سر راه توپ ایجاد کند .
 • اگر حریف دو مرتبه متوالی به توپ ضربه وارد کند .
 • گر حریف با طرفی از راکت که سطح آن قانونی نباشد٬
 • اگر بازیکن مقابل و هر آنچه که پوشیده یا حمل میکند ٬ سطح بازی را حرکت دهد.
 • اگر بازیکن مقابل و هر انچه که پوشیده و یا حمل میکند ٬ به محموعه تور اصابت کند .
 • اگر دست آزاد بازیکن به سطح بازی برخورد کند .
 • اگر بازیکنان مقابل در مسابقات دو نفره خارج از نوبتی که توسط اولین زننده توپ و اولین گیرنده توپ تعیین شده است به توپ ضربه وارد کنند .

تنیس روی میز (پینگ پنگ )

روش تک نفره ورزش تنیس روی میز (پینگ پنگ)

گیم

هر بازیکنی یا زوجی که زودتر به امتیاز 11 دست یابد ٬ برنده گیم خواهد بود ٬ مگر انکه دو بازیکن و یا هر دو زوج به امتیاز مساوی 10دست یابند . در این صورت برنده ٬ بازیکن یا زوجی خواهد بود که دو امتیاز پی در پی بیشتر از حریف خود کسب کند .

در مورد مقررات تنیس روی میز سوء تفاهم ها و بد فهمی هایی وجود دارد .

مواردی که در زیر می آید مهمترین نکته هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد :

امتیاز بندی پینگ پنگ

1. هر گیم 11 امتیاز است

2. هر گیم باید با اختلاف 2 امتیاز برده شود

3. هر مسابقه با بردن 3 گیم از 5 گیم و در مسابقات بین المللی 4 گیم از 7 گیم به پایان رسد

4. سرویس ها پس از هر 2 امتیاز ، به نوبت زده می شود

5. هر گیم با امتیاز 7-0 یا هر امتیاز دیگری ، جز 11 به پایان نمی رسد

زدن سرویس

1. توپ باید با دستی که جمع نشده و انگشت شست آن آزاد و انگشتان دیگر کنار هم قرار دارند گرفته شود.

2. توپ باید حداقل 15/25 سانتیمتر یا همان 16 سانتیمتر(که ارتفاع تور تنیس روی میز است) به هوا پرتاب شود.

3. هنگامی که توپ در حال پایین آمدن است ، باید به آن ضربه زد.

ماده 1 زمین بازی انفرادی

زمین بازی مستطیلی است بطول 77/23 متر به عرض 23/8 متر. زمین توسط توری که از یک سیم با طناب به قطر حداکثر 0/8 سانتیمتر آویزان است ، به دو نیمه تقسیم می‏گردد. انتهای این سیم با طناب باید به بالای دو پایه در دو سوی تور متصل گردد یا از روی آن گردانیده شود. قطر مقطع پایه استوانه ‏ای یا اصلاح مقطع پایه مکعب مستطیل شکل نباید بیش از 15 سانتیمتر بیشتر باشد.

مرکز مقطع پایه ها می‏باید در فاصله 0/914 متری از زمین بازی واقع شود و ارتفاع پایه ها باید به گونه‏ای تنظیم گردد که قسمت بالای سیم نگهدارنده تور در ارتفاع 1/07 متری از سطح زمین واقع شود در صورتی که از زمین مشترک برای «دوبل» (به ماده 34 رجوع شود) وانفرادی استفاده شود باید تور را توسط دو پایه که پایه های بازی انفرادی نامیده می‏شوند ، در ارتفاع 1/07 متری نگاهداشت. مرکز مقطع این پایه ها که قطر و به اصلاح مقطع آنها نباید بیش از 5/7 سانتیمتر باشد در هر طرف در فاصله 0/914 متری از زمین انفرادی واقع می‏گردد.

تور بازی را باید چنان کشید که فضای مابین دو پایه را کاملا پر کند و شبکه‏ های تور به اندازه‏ای کوچکتر در نظر گرفته می‏شوند که مانع عبور توپ شود. ارتفاع تور در وسط پایه 0/914 متر باشد لذا تور در این قسمت توسط کمربندی کاملا سفید که عرض آن بیش از 5 سانتیمتر نباشد محکم در ارتفاع مورد نظر نگاه داشته می‏شود. نواری کاملا سفید که عرض آن بیش از 5 سانتیمتر و در فاصله مساوی در بین دو خط کناری و به موازات آنها کشیده می‏شود.

خط انتهایی در طرف داخلی زمین توسط علامت مرکزی به طول 10 سانتیمتر و عرض 5 سانتیمتر در امتداد فرضی خط مرکزی سرویس است و به دو بخش تقسیم می‏شود. علامت مرکزی در هر طرف زمین بر خطوط انتهایی عمود ومتصل است. از کلیه خطوط دیگر نباید از 5/2 سانتیمتر کمتر و از 5 سانتیمتر بیشتر باشد ، به استثناء خط انتهایی که نباید بیشتر از 10 سانتیمتر عرض داشته باشد. در تمام اندازه ‏گیری ها باید لبه خارجی خطوط را در نظر گرفت. رنگ تمام خطوط باید یکنواخت باشد.

استفاده از رنگهای سفید و یا زرد و نشانه‏ های تبلیغاتی یا هر چیز دیگری که در دو انتهای زمین قرار داده شده ، غیر مجاز است. استفاده از رنگهای روشن تنها در صورتی مجاز است که در این امر در دید بازیکنان اختلالی ایجاد نکند.

اگر نشانه‏ های تبلیغاتی بروی صندلی خط نگهدارنده دو انتهای زمین نشسته‏اند ، قرارداده شود ، این نشانه‏ها باید فاقد رنگهای سفید و زرد باشند. از رنگهای روشن در صورتی مجاز است که اختلال در دید بازیکنان ایجاد نکند.

1- basiline

2- Side- line

3- Service- line

4- Centerservice- line

5- Service courts

6- Center mark

تنیس روی میز (پینگ پنگ )

قوانین ورزش تنیس روی میز (پینگ پنگ)

تبصره :

در مسابقات «جام دیویس» و یا دیگر مسابقات رسمی قهرمانی فدراسیون بین المللی تنیس باید فاصله‏ای در پشت خطوط انتهایی در نظر گرفت که کمتر از 4/6 متر نباشد و در طرف خارجی خطوط کنار هم باید فاصله‏ای در نظر گرفت که کمتر از 66/3 متر نباشد. می‏توان صندلی خط نگهداران را در صورتیکه بیشتر از 0/914 متر بداخل این فضاها پیشروی نکرده باشند. در فاصله 4/6 متر از خطوط انتهایی در فاصله 66/4 متر از خطوط کناری قرار دارد.

ماده 2 اجزای ثابت زمین

اجزاء ثابت زمین نه تنها در برگیرنده تور ، پایه های زمین انفرادی طناب یا سیم نگهدارنده تور- نوار تور و کمربند نگهدارنده تور است ، بلکه در صورت وجود ، شامل موانع انتهایی و کناری جایگاهها ، صندلیهای ثابت یا قابل نقل و انتقال پیرامون زمین بازی ، افراد اشغال کننده صندلیها ، کلیه دیگر اجزاء ثابت در پیرامون و یا بالای زمین بازی ، داور ، داور تور ، داور خطای پا ، خط نگهداران توپ جمع کنها البته در هنگامی که جای مقر خود حضور دارند ، نیز می‏گردد.

تبصره :

در تأمین اهداف این ماده باید متذکر شد که مفهوم لغت داور در برگیرنده داور ، افرادی که به آنها در بین بازی مکان مشخص اعطاء شد و کلیه افرادی می‏شود که جهت همکاری با داور در جریان مسابقه برگزیده شده باشند.

ماده 3 توپ تنیس

سطح بیرونی توپ باید یکنواخت و برنگ سفید یا زرد باشد ، اگر روی توپ درزی وجود داشته باشد ، این محل نباید بصورت دوخته و به شکل بخیه باشد. قطر توپ باید بیش از 6/35 سانتیمتر و کمتر از 6/76 سانتیمتر باشد و وزن آن باید بیش از 7/56 گرم و کمتر از 5/58 گرم باشد و جهش توپ در صورت رها شدن از فاصله 254 سانتیمتر بر روی یک سطح بتونی باید بیش از 135 سانتیمتر و کمتر از 147 سانتیمتر باشد تحت فشار 8/165 کیلو گرم توپ باید دچار فرورفتگی بداخل به میزان بیش از 0/56 سانتیمتر و کمتر از 0/74 سانتیمتر در قسمت جلویی و فرورفتگی به میزان بیش از 0/89 سانتیمتر و کمتر از 1/08 سانتیمتر در قسمت پشتی شود. ارقام گفته شده در مورد این فرورفتگیها باید میانگین خواندن جدا از هم ارقام در هر یک از سه محور توپ باشد و در هر مورد اختلاف بین دو بار خواندن ارقام نباید بیش از 0/08 سانتیمتر گردد. برای بازی در ارتفاع بیش از 1219 متر از سطح دریا می‏توان از دو نوع دیگر توپ استفاده نمود. توپ اول تمام مشخصات پیش گفته را دارد جز آنکه جهش آن بیش از 121/93 سانتیمتر و کمتر از 135 سانتیمتر است و فشار داخلی آن بیش از فشار خارج آن است. این نوع توپ مرسوم است به «توپ پر فشار» توپ نوع دوم تمام مشخصات پیش گفته را دارد جز آنکه جهش آن بیش از 135 سانتیمتر و کمتر از 147 سانتیمتر است و فشار داخلی تقریبا برابر فشار خارجی است این توپ به منظور تطبیق باید برای مدت 60 روز یا بیشتر در همان ارتفاع مورد نظر جهت انجام مسابقه قرار گیرد. به این توپ معمولا واژه توپ فشار صفر و یا توپ بدون فشار اطلاق می‏گیرد.

تمام آزمایشات در مورد جهش توپ اندازه و میزان فرورفتگی باید مطابق قوانین و ترتیبهای معین شده در ضمیمه 1 صورت گیرد.

1- Pressurised Ball

2- Zero-Pressure

3-Non-Pressrised

ماده 4- راکت تنیس

راکتهایی که از مشخصات ذیل پیروی نکنند جهت بازی مطابق مقررات تنیس ، مورد تأیید نمی‏باشند.

الف) قسمتی از راکت که در انجام ضربه مورد استفاده قرار می‏گیرد باید تخت باشد و از یک شبکه زه درهم شده متصل به قاب راکت تشکیل می‏گردد. زه ها در محل تلاقی بازه های مجاور به تناوب از رو و زیر به یکدیگر می‏پیوندند و به هم تافته می‏شوند. در مجموع این شبکه زه باید یکدست باشد و بخصوص تراکم این شبکه در قسمت مرکز نباید کمتر از سایر قسمتها باشد. زه ها باید عاری از هر گونه اضافات و اتصالات جنبی باشند مگر آنچه که جهت پیشگیری و محدود کردن فرسودگی و پارگی و یا لرزش بکار رود که باید اندازه و محل معقول و مناسب جهت تأمین اهداف فوق را داشته باشد.

ب) طول راکت که دسته را نیز شامل می‏شود باید عاری از هر گونه اضافات و اتصالات جنبی باشد مگر آنچه که جهت پیشگیری به محدود کردن فرسودگی ، پارگی ، لرزش و آنچه که جهت تقسیم وزن بکار رود که در این صورت باید اندازه و محل معقول و مناسب جهت تأمین اهداف فوق را داشته باشد.

و) قاب راکت که شامل دسته نیز می‏شود و زه ها باید عاری از هر گونه وسیله ای باشند که توانایی انجام تغییر عمده و مشخص و یا تغییر در تقسیم وزن در راکت : در هنگامی که توپ در گردش است را امکان پذیر نماید. فدراسیون بین المللی تنیس در این مورد که آیا راکت نمونه و مدل اولیه راکت از شرایط فوق‏الذکر تبعیت می‏کند و آیا راکت مورد تأیید است یا خیر تصمیم‏گیرنده است. چنین تصمیم‏گیری ممکن است بنا به ابتکار خود فدراسیون بین المللی تنیس و یا بدرخواست افراد ذینفع ماننذ بازیکن ، کمپانی سازنده تجهیزات وسایل و یا سازمان ملی تنیس هر کشور و یا اعضای آنها صورت پذیرد. چنین تصمیم‏گیریها و درخواستها می‏بایست مطابق قواعد و ترتیبات مرسوم فدراسیون بین المللی تنیس برای بررسی درخواستها و جهت دادن پاسخ صورت پذیرد که نسخه‏هایی از روند اجرای کار را می‏توان از دفتر معاونت اداری دریافت نمود.

مورد اول- آیا می‏توان از بیش از یک شبکه زه در قسمت ضربه زننده راکت استفاده نمود؟

پاسخ : خیر- قانون به وضوح اشاره به یک شبکه می‏کند و نه شبکه‏هایی از رده‏های درهم تنیده.

مورد دوم- اگر زه ها در بیش از یک سطح قرار داشته باشد ، آیا می‏توان شبکه زه در کل تخت و یکدست دانست؟

پاسخ : خیر

مورد سوم- آیا می‏توان از وسایلی که موجب کاهش لرزش می‏شوند در روی راکت و کجا باید قرار داد؟

پاسخ : بلی- اما این وسایل را فقط می‏توان در خارج از شبکه بهم تافته زه قرار داد.

مورد چهارم- در هنگامیکه توپ در گردش است. بطور اتفاقی زه راکت بازیکنی پاره می‏شود آیا بازیکن مجاز به ادامه بازی با چنین راکتی است؟

پاسخ : بلی.

ماده 5- زننده سرویس و دریافت کننده سرویس

بازیکنان باید در دو سوی تور قرار بگیرند. بازیکنی که در ابتدا با ضربه خود توپ را به گردش در می‏آورد «زننده سرویس» و فرد دیگر «دریافت کننده سرویس» نامیده می‏شوند.

مورد اول- اگر بازیکنی در ضمن زدن ضربه از خط فرضی امتداد تور عبور کند ، امتیاز از دست می‏دهد؟

الف) قبل از ضربه زدن به توپ

ب) پس از ضربه زدن به توپ

پاسخ : در صورتی که بازیکنی وارد محدوده خطوط احاطه کننده زمین حریف شود ، در هیچیک از موارد فوق با عبور از خط فرضی امتیاز از دست خواهد داد (ماده بیست) در مورد مانع شدن از اجرای ضربه حریف می‏تواند خواستار تصمیم‏گیری داور مطابق ماده 21 و 25 شود.

مورد دوم- زننده سرویس ادعا می‏کند که دریافت کننده سرویس باید در محدوه خطوط زمین خود قرار بگیرد ، آیا چنین امری ضروری است؟

پاسخ : خیر- دریافت کننده سرویس می‏تواند در هر جای دلخواه در زمین مربوطه قرار گیرد

تنیس روی میز (پینگ پنگ )

ماده 6- انتخاب زمین و سرویس

در گیم اول حق انتخاب زمین و حق سرویس کننده یا دریافت کننده سرویس بودن به قید قرعه مشخص می‏گردد. برنده قرعه حق انتخاب را دارد و یا می‏تواند از حریف خود بخواهد یکی از موارد زیر را انتخاب کند.

الف) سرویس کننده و یا دریافت کننده سرویس بودن که در این صورت بازیکن دیگر باید زمین را انتخاب کند.

ماده 7- سرویس

اجرای ضربه سرویس باید تحت شرایط زیر صورت پذیرد. درست قبل از شروع ضربه سرویس کننده باید با پاهای متوقف در پشت خط انتهای (در لبه خارجی خط که نسبت به تور دور است) بایستد در محدوده‏ های بین امتداد فرضی علامت مرکزی تا خط کناری سپس سرویس در لحظه برخورد توپ و راکت پایان یافته تلقی می‏شود. بازیکنی که فقط یک دست داشته باشد ، می‏تواند توپ را با ضربه راکت به هوا پرتاب کند و سپس سرویس را انجام دهد.

مورد اول- آیا سرویس کننده در بازی انفرادی حق ایستادن در محدوده پشت خط انتهای زمین بین خط کناری بازی دوبل را دارد.

مورد دوم- اگر بازیکنی در هنگام زدن سرویس دو یا چند توپ را به جای یک توپ به هوا پرتاب کند ، آیا خطا کرده است؟

پاسخ : خیر- باید اعلام بجا شود اما چنانچه این عمل را عمدی تلقی کند می‏تواند مطابق قوانین ماده 21 عمل کند.

ماده 8 خطای پا

الف) سرویس کننده در حین اجرای ضربه :

الف-1) جای خود را با راه رفتن یا دویدن تغییر ندهد. حرکت اندک‏ پاها که عملا اثری بر محل اصلی سرویس کننده نگذارد به عنوان تغییر محل به وسیله راه رفتن یا دویدن تلقی نمی‏گردد.

الف-2) نباید با هیچیک از پاها ناحیه‏ای به جز محدوده پشت خط انتهای زمین در فاصله‏ای بین امتداد فرضی علامت مرکزی تا خط کناری را لمس کند.

ب) منظور از کلمه پا قسمتی از پا ، از قوزک به پایین است.

ماده 9- اجرای ضربه سرویس

الف) برای اجرای ضربه سرویس ، سرویس کننده باید به تناوب در پشت نیمه راست و چپ زمین خود قرار گیرد. در هر گیم ابتدا باید از نیمه راست ضربه سرویس اجرا شود. اگر سرویس از نیمه اشتباه مشخص نگردد ، تمام بازیهای انجام یافته با سرویس یا سرویس‏های زده شده از جهت اشتباه به قوت خود باقی می‏ماند ولی اشتباه در محل اجرای سرویس به محض تشخیص باید تصحیح شود.

ب) توپ سرویس شده باید پس از عبور از روی تور با زمین یا خطوط محدوه کار سرویس زمین حریف که بصورتی مورب در نیمه دیگر زمین نسبت به محل سرویس قرار دارد ، برخورد کرده و بعد توسط دریافت کننده سرویس برگشت داده شود.

تنیس روی میز (پینگ پنگ )

روش زدن سرویس در ورزش تنیس روی میز (پینگ پنگ)

ماده 10 خطای سرویس

سرویس ، خطا محسوب می‏گردد چنانچه :

الف) سرویس کننده از قوانین مواد 7-8 یا 9 (ب) تخطی نماید.

ب) اگر در زدن سرویس توپ به راکت برخورد نکند.

ج) اگر توپ سرویس شده قبل از اصابت به زمین به اجزاء دایمی زمین بجز(تور ، کمربند تور ، نوار تور) برخورد نماید.

مورد اول- بعد از پرتاب توپ بالا به عنوان مقدمه انجام ضربه سرویس ، سرویس کننده تصمیم به نزدن توپ می‏گردد و در عوض آن را با دست می‏گیرد ، آیا این کار خطا محسوب می‏گردد؟

پاسخ : خیر

مورد دوم- هنگام زدن سرویس در بازی انفرادی داخل یک زمین بازی دوبل که دارای پایه های زمین انفرادی است ، توپ به پایه زمین انفرادی برخورد می‏کند و بعد در کادر صحیح سرویس فرود می‏آید. آیا این خطا محسوب می‏گردد و یا باید اعلام بجا شود؟

پاسخ : در سرویس ، خطا محسوب می‏گردد زیرا پایه های بازی انفرادی ، پایه های زمین دوبل و بخشی از تور یا نوار تور مابین آنها جزء اجزاء دایمی زمین محسوب می‏گردند. (طبق ماده 2 و 10 و با توجه به تبصره ماده 24)

ب) انتخاب زمین که در اینصورت بازیکن دیگر حق انتخاب سرویس کننده یا دریافت کننده سرویس بودن را دارد

مورد اول- آیا بازیکنان در صورت با تأخیر افتادن یا بحالت تعلیق درآمدن بازی قبل از شروع آن حق انتخاب مجدد را دارند؟

پاسخ : بلی- نتیجه قرعه کشی به قوت خود باقی است اما حق انتخاب مجدد در رابطه با زمین یا سرویس وجود دارد.

ماده 11- سرویس دوم

بعد از اعلام «خطای سرویس» (چنانچه خطای اول باشد) بازیکن باید از همان زمین که سرویس خطا انجام داده اقدام به زدن سرویس کند مگر آنکه سرویس از نیمه اشتباه زده شده باید که در این صورت طبق ماده (9) سرویس کننده حق زدن تنها یک سرویس از پشت نیمه دیگر زمین را دارد.

مورد اول- بازیکن از نیمه زمین سرویس می‏کند. او امتیاز را از دست می‏دهد و سپس ادعا می‏کند که بخاطر اجرای سرویس از نیمه اشتباه زمین ، خطا صورت گرفته است.

پاسخ : امتیاز به قوت خود باقی است و سرویس بعدی باید با توجه به امتیازات از نیمه صحیح زمین زده شود.

مورد دوم- (امتیاز برابر 15 است) و سرویس کننده به اشتباه از طرف چپ زمین سرویس می‏کند. او برنده امتیاز می‏شود سپس از طرف راست سرویس می‏زنند و خطای سرویس می‏کند. در این موقع اشتباه در امکان (برای سرویس آشکار می‏شود) آیا امتیاز قبلی به قوت خود باقی می‏ماند؟ سرویس بعدی او از کدام نیمه زمین باید زده شود.

پاسخ : امتیاز قبلی به قوت خود باقی می‏مامند. سرویس بعدی باید از نیمه چپ زمین زده شود. حساب امتیازات (15/30) است و سرویس کننده یک سرویس خطا زده است.

ماده 12- زمان اجرای سرویس

سرویس کننده تا زمانی که دریافت کننده سرویس آماده نباشد نباید سرویس کند. اگر دریافت کننده سعی به بازگشت توپ نماید بعنوان آماده بودن تلقی می‏گردد. اگر چنانچه دریافت کننده سرویس فرود نیامده خطا اعلام کند.

ماده 13 قانون اعلام «بجا»

در تمام مواردی که با توجه به قوانین و یا بعلت هر گونه مداخله‏ای در بازی اعلام «بجا» ضروری می‏شود یکی از موارد زیر می‏باید مصداق یابد :

الف) هنگامیکه «بجا» در رابطه با سرویس اعلام می‏گردد فقط همان سرویس باید تکرار شود.

ب) اعلام «بجا» در هر شرایط دیگر موجب تکرار کامل آن امتیاز می‏گردد.

مورد ا- اختلال در انجام سرویس توسط عاملی خارج از قوانین مشروحه در ماده (14) صورت می‏گیرد. آیا تنها همان سرویس باید تکرار شود؟

پاسخ : خیر- کل آن امتیاز باید دوباره بازی شود.

مورد 2- اگر توپی در حین بازی پاره شود ، آیا باید اعلام «بجا» کرد؟

پاسخ : بله

ماده 14- قانون بجا در سرویس

در سرویس هنگامی اعلام بجا می‏شود که :

الف) توپ سرویس شده صحیحی به تور ، کمربند یا نوار تور برخورد کند و یا توپ بعد از برخورد با تور ، کمربند تور یا نوار تور به دریافت کننده یا به هر چیزی که پوشیده یا به همراه دارد ، قبل از برخورد با زمین اصابت کند.

ب) اگر زمانی که دریافت کننده سرویس آماده نباشد سرویس زده شود یا سرویس خطایی انجام شود.

(رجوع به ماده 12 شود). در صورت اعلام «بجا» سرویس زده شده به حساب نمی‏آید و باید مجددا سرویس کرد اما سرویس بجا موجب عدم احتساب سرویس خطای قبلی نخواهد شد و سرویس خطا به قوت خود باقی می‏ماند.

ماده 15- ترتیب اجرای سرویس

در پایان گیم اول دریافت کننده زننده سرویس سرویس بعدی می‏گردد و این ترتیب متناوبا در تمامی گیمهای بعدی بازی اجرا خواهد شد اگر بازیکنی خارج از نوبت سرویس کند. بازیکنی که نوبت سرویس او بود ، به محض مشخص شدن اشتباه باید سرویس کند اما تمامی امتیازات قبل از کشف اشتباه محسوب می‏گردد اگر قبل از مشخص شدن اشتباه ، گیم به پایان برسد ، ترتیب سرویس به صورت تغییر یافته ادامه خواهد یافت

ماده 16- زمان تعویض زمین

بازیکنان در پایان گیم‏های اول ، سوم و به همین ترتیب در تناوبهای بعدی و در پایان هر ست زمین را عوض می‏کنند مگر اینکه مجموع تعداد گیمها در آن ست زوج باشد که در این صورت تعویض زمین تا پایان گیم اول ست بعدی صورت نمی‏پذیرد و ترتیب صحیح دنبال نشود ، بازیکنان باید به محض کشف اشتباه ترتیب صحیح را دنبال کنند.

ماده 17- توپ در گردش

از لحظه‏ای که سرویس زده می‏شود توپ در گردش خواهد بود و به غیر از مواردی که خطا یا «بجا» اعلام گردد. توپ تا زمان اعلام امتیاز باید در گردش بماند.

مورد 1- بازیکن جواب سرویس را صحیح نمی‏دهد. اعلام خطا نمی‏شود و توپ در گردش می‏ماند. آیا حریف می‏تواند بعدا و پس از خاتمه تبادل توپ مدعی امتیاز مربوطه شود؟

پاسخ : خیر- اگر بازیکنان بعد از وقوع خطا به بازی ادامه دهند کسی نمی‏تواند مدعی امتیاز برای آن خطا گردد بشرط آنکه حریف از اینکار باز داشته نشده باشد.

ماده 18- ثبت امتیاز به نفع زننده سرویس

سرویس کننده زمانی امتیاز می‏گیرد که :

الف) توپ سرویس شده (به شرط آنکه طبق ماده 14 «بجا» نباشد) قبل از برخورد با زمین به دریافت کننده سرویس هر آنچه پوشیده یا به همراه دارد برخورد نماید.

ب)دریافت کننده سرویس مطابق ماده 20 امتیاز را از دست بدهد.

ماده 19- ثبت امتیاز به نفع دریافت کننده سرویس

دریافت کننده زمانی امتیاز می‏گیرد که :

الف) سرویس کننده دوبار پشت سر هم سرویس خطا بزند.

ماده 20- مواردی که سبب از دست دادن امتیازات می‏گردد.

بازیکنی امتیاز از دست میدهد که :

الف) قبل از اینکه توپ دو بار به زمین بخورد قادر به برگرداندن بدون واسطه توپ از روی تور نشود (مگر طبق ماده 24 الف یا ج)

ب) بازیکن توپ را به صورتی برگرداند که به زمین یکی از اجزاء ثابت زمین و یا هر چیز دیگر خارج از محدود خطوط در برگیرنده زمین حریف برخورد کند (بجز موارد ذکر شده در ماده 24 الف یا ج).

ج) بازیکن توپ را حتی اگر در خارج از محدوده خطوط زمین والی کند ولی موفق به بازگرداندن صحیح توپ نشود .

د) در برگشت دادن توپ عمدا توپ را با راکت می‏گیرد و یا حمل می‏کند و یا عمدا به توپ پیش از یکبار ضربه می‏زند .

ه) بازیکن یا راکت بازیکن (در دست بازیکن یا به هر صورت دیگر) یا هر چیزی که پوشیده یا به همراه دارد به تور ، پایه های زمین ، پایه های زمین انفرادی طناب یا سیم نگهدارنده تور ، کمربند تور ، نوار و یا زمین واقع در محدوده خطوط زمین حریف در زمان گردش توپ ، برخورد نماید.

و) بازیکن توپ را قبل از عبور از تور والی کند.

ز) توپ در گردش به بازیکن یا هر چیزی که پوشیده یا به همراه دارد بجز راکت که در دست یا دستهای بازیکن باشد برخورد نماید.

ح) بازیکن با پرتاب راکت به توپ ضربه بزند.

ط) بازیکن به عمد و به صورت مشخص شکل و حالت راکت را در حین آنکه توپ در گردش است تغییر دهد.

مورد1- در هنگام سرویس کردن راکت از دست سرویس کننده رها می‏شود و قبل از برخورد توپ به زمین به تور برخورد می‏کند آیا این حالت خطای سرویس محسوب می‏شود یا اینکه بازیکن امتیاز را از دست می‏دهد؟

پاسخ : سرویس کننده امتیاز را از دست می‏دهد زیرا راکت او در حالیکه توپ در گردش بوده به تور برخورد کرده است.

مورد2- در سرویس راکت از دست سرویس کننده رها می‏شود و بعد از اصابت توپ به خارج از کادر سرویس به تور برخورد می‏کند. آیا این خطاست یا منجر به از دست رفتن امتیاز بازیکن می‏شود؟

سرویس به تور برخورد می‏کند. آیا این خطاست یا منجر به از دست رفتن امتیاز بازیکن می‏شود؟

پاسخ : این عمل خطا محسوب می‏گردد زیرا هنگام برخورد راکت به تور ، توپ از گردش خارج شده بوده است.

×× والی : ضربه به توپ قبل از برخورد آن به زمین 1 - Volley

مورد3- فرد (الف) و (ب) در مقابل (ج) و (د) بازی می‏کند. (الف) به (د) سرویس می‏‏زند. (ج) قبل از برخورد توپ به زمین به تور برخورد می‏کند سپس به علت خارج بودن سرویس اعلام خطای سرویس می‏شود آیا (ج) و (د) امتیاز را از دست می‏دهند.

پاسخ : اعلام خطای سرویس اشتباه بوده است. (ج) و (د) امتیاز را قبل از آنکه بتوان اعلام خطا کرد ، از دست داده‏اند زیرا (ج) در حالی به تور برخورد کرده که توپ در گردش بوده است.

«رجوع شوده به ماده 20»

مورد 4- آیا بازیکن در حالی که توپ در گردش است می‏تواند از روی تور به داخل زمین حریف بپرد و هیچگونه تنبیهی شامل حال او نگردد؟

پاسخ : خیر- بازیکن امتیاز را از دست می‏دهد.

مورد 5- بازیکن (الف) به توپ در نزدیکی تور چرخش زیر می‏دهد به طوری که توپ به سمت (الف) باز می‏گردد. بازیکن (ب) ناتوان از رسیدن به توپ (در زمین خود) راکت خود را پرتاب می‏کند و توپ را به خارج از زمین (الف) می‏زند. آیا (ب) امتیاز این بازی را می‏گیرد یا خیر؟

پاسخ : (ب) امتیاز از دست می‏دهد.

مورد 6- بازیکنی که خارج از کادر سرویس ایستاده بوسیله توپ سرویس شده و قبل از برخورد آن با زمین مورد اصابت قرار می‏گیرد آیا امتیاز را می‏گیرد یا از دست می‏دهد؟

پاسخ : بازیکنی که موردی اصابت توپ قرار گرفته امتیاز را از دست می‏دهد. مگر طبق موارد ذکر شده در ماده 14 (الف)

مورد7- بازیکنی که خارج از محدوده خطوط زمین ایستاده ، توپ را والی می‏کند و یا آن را با دست می‏گیرد مدعی امتیاز می‏شود زیرا توپ بدون شک «خارج» بوده است.

پاسخ : او به هیچوجه نمی‏تواند مدعی امتیاز شود.

(A) چنانکه توپ را بگیرد امتیاز طبق ماده 20 (ز) از دست می‏دهد.

(B) اگر والی کند توپ را به صورتی ناصحیح بازگشت دهد. طبق ماده 20 (ج) امتیاز از دست می‏دهد.

(C) اگر والی کند و به صورتی صحیح توپ را برگشت دهد بازی ادامه می‏دهد.

قوانین و روش انجام بازی تنیس روی میز (پینگ پنگ)

ماده 21- بازیکن مانع حریف می‏شود

اگر بازیکن اقدام به هر عملی کند که مانع اجرای ضربه توسط حریف شود ، چنانچه این عمل عمدی باشد بازیکن امتیاز را از دست می‏دهد و اگر سهوا باشد ، باید اعلام «بجا» شود.

مورد 1- چنانچه بازیکن در حین زدن ضربه به حریف برخورد کند آیا تنبیهی شامل حال او خواهد شد؟

پاسخ : خیر- مگر اینکه داور اقدامی را ضروری بداند که در آن صورت طبق ماده 21 عمل خواهد کرد.

مورد2- اگر توپ از روی تور برگشت کند ، بازیکنی که باید به توپ ضربه بزند می‏تواند برای زدن ضربه بروی تور ، روی به داخل زمین حریف خم شود. در این موقع اگر بازیکن حریف مانع اجرای ضربه او شود ، چگونه باید عمل کند؟

پاسخ : مطابق ماده 21 داور می‏تواند امتیاز را به بازیکنی که برای او ایجاد مزاحمت شده است ، بدهند و یا اعلام «بجا» کند. (به ماده 25 رجوع شود).

مورد3- آیا می‏توان دوبار ضربه به توپ را که سهوا انجام می‏شود با توجه به ماده 21، عملی که مانع حریف می‏شود ، تلقی نمود؟

پاسخ : خیر- مگر اینکه داور اقدامی را ضروری بداند که در آن صورت طبق ماده 21 عمل خواهد کرد.

مورد 2- اگر توپ از روی تور برگشت کند ، بازیکنی که باید به توپ ضربه بزند می‏تواند برای زدن ضربه بروی تو روی به داخل زمین حریف خم شود. در این موقع اگر بازیکن حریف مانع اجرای ضربه او شود ، چگونه باید عمل کند؟

پاسخ : مطابق ماده 21 داور می‏تواند امتیاز را به بازیکنی که برای او ایجاد مزاحمت شده است ، بدهند و یا اعلام «بجا» کند. (به ماده 25 رجوع شود).

مورد 3- آیا می‏توان دوبار ضربه به توپ را که سهوا انجام شود با توجه به ماده 21، عملی که مانع حریف می‏شود ، تلقی نمود؟

پاسخ : خیر

ماده22- اصابت توپ به خط

توپی که به خط اصابت کند همانند توپیکه داخل محدوده خطوط زمین است به حساب می‏آید.

ماده 23-برخورد توپ به اجزاء ثابت زمین

اگر توپ در گردش بعد از برخورد با زمین و اجزاء ثابت زمین (بجز تور ، پایه هایزمین ، پایه های بازی انفرادی طناب یا سیم نگهدارنده تور ، کمربند تور یا نوار تور) برخورد نماید ، امتیاز به بازیکن زننده ضربه تعلق می‏گیرد چنانچه قبل از اصابت توپ به زمین آن توپ و اجزاء ثابت زمین برخورد نماید ، امتیاز به حریف زننده توپ تعلق می‏گیرد.

مورد 1- توپ برگشت داده شده به داور یا صندلی داور و یا جایگاه برخورد می‏نماید. بازیکن مدعی است که توپ در مسیر ورود به داخل زمین بوده است.

پاسخ : بازیکن امتیاز را از دست می‏دهد.

ماده 24-برگشت دادن صحیح توپ

توپی که به یکی از صور زیر برگشت داده شود ، صحیح است :

الف) اگر توپ به تور پایه های زمین انفرادی ، طناب یا سیم نگهدارنده تور ، کمربند یا نوار تور برخورد نماید ، به شرط آنکه از روی آنها گذشته و در داخل محدوده خطوط زمین حریف فرود آید.

ب) اگر توپ سرویس شده یا برگشت داده شده به صورت صحیح اصابت نماید ، سپس به کمک چرخش زیری که دارد و یا با جریان هوا جهش به عقب نماید و به زمینی که از طرف آن آماده بازگردد و بازیکنی که نوبت ضربه اوست با عبور از بالای تور به توپ ضربه بزند ، بشرط آنکه بازیکن موارد ماده 20 را نقض نکند.

ج) اگر توپ از سمت خارج پایه ها با پایه های زمین انفرادی در سطحی بالاتر یا پایین‏تر نسبت به لبه تور برگشت داده شود ، حتی در صورت تماس با پایه ها و پایه های زمین انفرادی مشروط برآنکه در داخل محدوده‏های خطوط زمین حریف فرود آید.

د) چنانچه راکت بازیکنی پس از زدن ضربه و برگشت ساده توپ ، از روی تور عبور کند به شرط آنکه ضربه به توپ پس از عبور توپ از روی تور (به داخل زمین بازیکن) صورت گرفته باشد و توپ هم صحیح برگشت داده شده باشد.

د) اگر بازیکنی بتواند توپ سرویس شده و پا در حال گردش را برگشت دهد و توپ او به توپی که در محدوده خطوط زمین حریف قرار دارد اصابت نماید.

تبصره :

در بازی انفرادی چنانچه جهت راستی بیشتر زمین دوبل را با پایه های زمین انفرادی تجهیز کرده و مورد استفاده قرار دهند ، پایه تور زمین دوبل بخشهایی از تور ، طناب یا سیم نگهدارنده تور و نوار تور که خارج از پایه های زمین انفرادی واقع می‏شود ، همیشه به عنوان اجزاء ثابت زمین محسوب شده و جزو پایه ها یا بخشهایی از زمین انفرادی به شمار نمی‏آید. توپی که از زیر سیم نگهدارنده تور در قسمت بین پایه های زمین انفرادی و پایهفای کنار آن برگشت داده شود در صورتی که با سیم نگهدارنده تور ، تور و پایه ها تماس نبابد در محدوده خطوط زمین حریف فرود آید ، صحیح است.

مورد1- توپی که در حال خارج شدن از محدوده زمین بازی است به پایه ه‏ای تور یا پایه های زمین انفردای برخورد می‏کند و درون محدوده خطوط زمین حریف فرود می‏آید آیا این ضربه صحیح است؟

پاسخ : چنانچه سرویس باشد ، خیر ، مطابق قانون 10 (چ) چنانچه به جز سرویس باشد ، بله ، مطابق قانون 24 (الف)

مورد 2- آیا ضربه بازیکنی که راکت را با دو دست نگه دارد و توپ را برگشت دهد صحیح است؟

پاسخ ، بله.

مورد3- توپ سرویس شده و در حال گردش به توپی واقع در محدوده خطوط زمین بازی برخورد می‏کند آیا در این جا نتیجه امتیاز مشخص می‏شود؟

پاسخ : خیر ، بازی باید اعلام (بجا) شود.

مورد4- آیا بازیکنی در زمان گردش توپ اجازه استفاده از بیش یک راکت را دارد؟

پاسخ : خیر- در تماس قوانین بصورت مفرد اشاره شده است.

مورد 5- آیا بازیکنی می‏تواند درخواست کند که توپ یا توپها واقع در محدوده خطوط زمین حریف برداشته شوند؟

پاسخ : بله- اما نه در هنگامی که توپ در گردش است.

ماده 25- زمانیکه بازیکن از بازی بازداشته شود

در صورتیکه بازیکن از زدن ضربه خود توسط هر عاملی که خارج از اختیار او باشد ، بجز اجزاء دایمی زمین و بجز موارد ذکر شده در ماده21، بازداشته شود و باید اعلام «بجا» شود.

مورد1- یکی از تماشاچیان سد راه بازیکن می‏شود و او نمی‏تواند توپ را برگشت دهد. آیا بازیکن می‏تواند مدعی اعلام «بجا» شود؟

پاسخ : بله- چنانچه به تشخیص داور غیر از اجزاء ثابت زمین با ترتیبات زمین بازی ، شرایطی خارج از اختیار بازیکن مانع او شده باشد.

مورد2- همانند مورد 1 اختلالی در بازیکن پیش می‏آید و داور اعلام «بجا» می‏نماید. اگر سرویس کننده در هنگام به گردش انداختن توپ یک سرویس خطا زده باشد ، آیا او محق به اجرای دو سرویس است؟

پاسخ : بله- از آنجاییکه توپ در گردش بوده است طبق مقررات ، «بازی» ونه فقط آن ضربه ، تکرار می‏شود.

مورد 3- آیا بازیکن مطابق ماده 25 می‏تواند به جهت آنکه تصور می‏کرده حریف او از بازی بازداشته شده و بنابراین انتظار پاسخ او نمی‏گرفته مدعی اعلام «بجا» شود؟

پاسخ : خیر

مورد4- آیا چنانچه توپ در گردش با توپ دیگری در هوا برخورد کند ، این ضربه صحیح محسوب می‏گردد؟

پاسخ : باید اعلام «بجا» شود مگر اینکه توپ دوم را یکی از بازیکنان به هوا زده باشد که در این صورت داور مطابق ماده 21 اتخاذ تصمیم می‏کند.

مورد5- اگر داور یا هر قضاوت کننده دیگری به اشتباه اعلام خطا یا خارج نماید و بعد اشتباه خود را تصحیح کند ، کدام نظر باید ملاک قرار گیرد؟

پاسخ : باید اعلام «بجا» شود مگر اینکه داور اختلالی در بازی هیچیک از بازیکنان روی نداده باشند که در اینصورت نظر تصحیح شده باید ملاک قرار گیرد.

مورد6- چنانچه توپ سرویس اول که خطا شده ، بازگشت کرده و در هنگام اجرای سرویس دوم اختلالی در پاسخ دریافت کننده سرویس ایجاد نماید ، آیا دریافت کننده سرویس می‏تواند مدعی اعلام بجا شود؟

پاسخ : بله- اگر او امکان خارج کردن این توپ را داشته و در این کار اعمال کرده باشد دیگر نمی‏تواند مدعی اعلام بجا شود.

مورد 7- اگر توپ به شی ساکنی و یا متحرک واقع در محدوده خطوط زمین برخورد نماید ، ضربه صحیح است؟

پاسخ : ضربه صحیح است مگر اینکه شی ساکن پس از به جریان درآمدن توپ به داخا امده باشد که در اینصورت باید اعلام بجا شود. اگر توپ در جریان بازی با شی‏ای باشد که در روی زمین و یا در بالای سطح زمین در حرکت است برخورد کند باید اعلام بجا شود.

مورد 8- سرویس اول خطا و سرویس دوم صحیح است اما طبق ماده 25 یا بعلت عدم توانایی داور در تصمیم‏گیری ، نیاز به اعلام بجا می‏شود قانون در این مورد چیست؟

پاسخ : باید خطای سرویس اول در نظر گرفته نشود و توپ از نو به گردش درآید.

ماده26-حساب امتیازات در یک گیم

هر گاه بازیکنی امتیاز اول را بگیرد امتیاز 15 برای آن بازیکن ثبت می‏شود. با گرفتن امتیاز دوم ، امتیاز 30 اعلام می‏شود. با گرفتن امتیاز سوم امتیاز آن بازیکن 40 اعلام می‏شود. هر گاه بازیکن امتیاز چهارم را نیز بگیرد ، امتیاز به صورت اعلام «گیم» مشخص می‏شود.

مگر اینکه : اگر هر یک از دو بازیکن سه امتیاز بگیرند ، حساب امتیاز «برابر» (دیویس) اعلام می‏شود و امتیاز گرفته شده توسط یک بازیکن به عنوان (آوانتاژ) «امتیاز» مثبت اعلام می‏شود. اگر همین بازیکن امتیاز دیگری بگیرد ، برنده «گیم» می‏شود. ولی اگر حریف امتیاز بعدی را بگیرد ، حساب امتیازات دوباره به صورت «برابر اعلام می‏شود. این کار به همین ترتیب ادامه می‏یابد تا آنکه یکی از بازیکنان پس از اعلام نتیجه برابر دوباره امتیاز بگیرد که نتیجه «گیم» به نفع آن بازیکن اعلام می‏شود.

1-Game

2-Deuce

3-Advatage

ماده 27- حساب امتیازات در «ست»

الف) بازیکنی که زودتر شش «گیم» را بگیرد برنده «ست» می‏شود. البته به شرطی که دو گیم از حریف جلوتر باشد. هر جا که لازم باشد باید ست را ادامه داد تا این در اختلاف حاصل گردد.

ب) روش امتیاز بندی دیگری که می‏تواند جایگزین روش فوق ‏الذکر (پاراگراف الف) باشد ، روش «تای-بریک» است به شرط آنکه تصمیم به استفاده از آن پیش از برگزاری مسابقه اعلام شده باشد. در این صورت قوانین زیر باید رعایت گردد :

این روش هنگامی به اجرا در می‏آید که نتیجه برابر «شش» از نظر گیمی حاصل شده باشد. از این روش نمی‏توان در ست سوم در بازی سه «سته» و در «ست» پنجم در بازی پنج «سته» استفاده نمود باید روش عادی یعنی برد و یا اختلاف دو گیم اجرا گردد مگر اینکه پیش از مسابقه به نحو دیگری اتخاذ تصمیم شده باشد. در یک گیم «تای-بریک» روش زیر اعمال می‏شود.

(I) بازیکنی که زودتر 7 امتیاز را بگیرد ، برنده گیم و ست می‏شود به شرط آنکه دو امتیاز از حریف جلوتر باشد. اگر امتیاز (برابر شش) شود ، گیم باید ادامه یابد تا این اختلاف حاصل شود. در روش «تای-بریک» امتیاز دهی باید از سیستم عددی انجام شود.

قوانین و روش انجام بازی تنیس روی میز (پینگ پنگ)

1- Set

2-Tic-Break

3-Numerical Scorint

(II) بازیکنی که نوبت سرویس او باشد برای تعیین امتیاز اول سرویس می‏کند. حریف او برای تعیین امتیازات دوم و سوم سرویس می‏کند و از آن به بعد هر بازیکن به تناوب برای دو امتیاز بعدی سرویس می‏کند تا برنده گیم مشخص شود.

(III)از امتیازات اول باید به تناوب از نیمه راست و چپ سرویس کرد ، که در ابتدا از نیمه راست شروع می‏شود. اگر سرویس از نیمه اشتباه زمین زده شود و معلوم نگردد تمام نتایج بازی که از آن سرویس یا سرویسهای اشتباه در محل سرویس به محض آشکار شدن باید تصحیح شود. (توضیح آنکه بجز برای امتیاز اول که سرویس از نیمه راست زده می‏شود ، برای هر دو امتیاز بعدی تا پایان «تای-بریک» هر بازیکن به ترتیب اول از نیمه چپ و سپس از نیمه راست سرویس می‏کند).

(IV)بازیکنان باید پس از هر شش امتیاز و در خاتمه گیم «تای-بریک» اقدام به تعویض زمین بنماید.

(V)از نظر تعویض توپ ، گیم «تای-بریک» بعنوان یک گیم محسوب می‏شود. البته اگر در شروع «تای-بریک» زمان تعویض توپ فرا برسد باید تعویض توپ را تا شروع گیم دوم «ست» بعدی به تعویق انداخت.

پاسخ : اگر بازیکن نوبت سرویس خود را کامل کرده ، ترتیب سرویس به صورت جدید عوض کرده ، ترتیب سرویس به صورت جدید عوض می‏شود اگر کشف اشتباه قبل از پایان نوبت سرویس بازیکن صورت گیرد ، ترتیب سرویس به محض مشخص شدن باید تصحیح شود و هر امتیاز بازی شده محسوب می‏گردد.

ماده 28- حداکثر تعداد «ست‏ها»

حداکثر تعداد ستها در بازی پنج ست برای آقایان و سه ست برای بانوان می‏باشد.

ماده29- شرح وظایف مسیولان

در مسابقاتی که داور تعیین می‏گردد و رأی او حکم نهایی است ، اما هنگامی که سرداور منسوب می‏گردد ، در صورتی که داور در موارد مربوط به تنیس «قوانین» اتخاز تصمیم نماید ، جهت رسیدگی مجدد می‏توان موارد مورد اختلاف را به سرداور ، حکم نهایی خواهد بود. در مسابقاتی که برای داور دستیارانی تعیین می‏گردند (خط نگهدار- داور تور- داور خطای پا) تصمیم این افراد در مواردی که باید سریعا اعلام رأی نمود ، قطعی خواهد بود ، مگر اینکه به نظر داور اشتباه واضحی روی داده باشد که در این صورت ، حق تغییر رأی دستیاران خود و یا اعلام بجا خواهد داشت. وقتی یکی از دستیاران قادر به تصمیم‏گیری نباشد باید فورا این مسیله را به داور اعلام کند تا داور اتخاذ تصمیم نماید. زمانی که داور اعلام تا داور اتخاذ تصمیم نماید. زمانی که اور قادر به تصمیم‏گیری در مواردی که باید سریعا اعلام رأی نمود ، نباشد باید اعلام بجا نماید. در مسابقات جام دیویس یا مسابقات تیمی دیگر که یک سر داور نیز در زمین حضور دارد ، سر داور می‏تواند هر تصمیم اتخاذ شده را تغییر دهد و یا می‏تواند از داور بخواهد اعلام بجا نماید. سر داور به صلاح دید خویش می‏تواند هر زمان مسابقه را به علت تاریکی یا شرایط زمین و شرایط جوی به تعویق اندازد. در صورت به تعویق افتادن بازی حساب امتیازات و چگونگی جاگیری در زمین باید به همان صورت قبلی باشد ، مگر اینکه سرداور و بازیکنان بالاتفاق به نحو دیگر به توافق برسند.

مورد1- داور اعلام بجا ولی بازیکن مدعی است که نباید اعلام بجا شود. آیا می‏توان از سرداور خواست که اتخاذ تصمیم نماید؟ روش پیش گفته در بازی انفرادی در بازی دوبل نیز صدق می‏کند. بازیکنی که نوبت سرویس اوست.

جهت تعیین اولین امتیاز سرویس می‏کند و از آن به بعد هر بازیکن به همان ترتیبی که در آن ست اقدام به زدن سرویس می‏کرد ، برای تعیین تکلیف در امتیاز ، سرویس می‏کند تا نتیجه گیم و ست معلوم گردد.

بازیکن (با دو بار بازی دوبل) که در گیم «تای-بریک» نوبت اول سرویس را داشته‏اند باید در اولین گیم ست بعدی دریافت کننده سرویس باشد.

مورد 1- در امتیاز (برابر شش) «تای-بریک» اعمال می‏شود در صورتیکه قبل از مسابقه ادامه بازی به روش عادی اعلام شده باشد ، آیا امتیازاتی که بازی شده‏اند به حساب می‏آیند؟

پاسخ؟ اگر مشخص شدن اشتباه قبل از به گردش آوردن توپ برای امتیاز دوم دوم کسر شود ، گیم به روش «تای-بریک» ادامه یابد.

مورد2- در امتیاز (برابر شش) بازی به روش عادی ادامه می‏یابد اگر به مطابق تصمیمات متخذه در قبل از مسابقه روش «تای-بریک» می‏یابد اجرا می‏شده است. آیا امتیازات بدست آمده محسوب می‏شوند؟

پاسخ : اگر اشتباه قبل از به گردش درآمدن توپ برای امتیاز دوم آشکار شود ، امتیاز اول محسوب می‏گردد ولی اشتباه بعد از به گردش درآمدن توپ برای امتیاز دوم صورت گیرد روش عادی باید ادامه یابد. اگر امتیاز (برابر هشت) یا اعداد زوج بالا برسد باید روش «تای-بریک اجرا شود.

مورد3- اگر در حین «تای-بریک» برای بازی انفرادی یا دوبل ، بازیکنی خارج از نوبت سرویس بزند ، آیا ترتیب سرویس بصورت جدید و تا پایان گیم ادامه می‏یابد؟

پاسخ : بله- سوالاتی که مربوط به تبیین قوانین است و موضوع آن اعمال شرایط ویژه می‏باشد باید توسط داور تصمیم‏گیری شود. با این وجود اگر داور و یا بازیکن نسبت به تصمیم‏گرفته شده اطمینان نداشته باشد ، می‏توان از سرداور تقاضای تصمیم‏گیری نمود که این نهایی است.

مورد4- اعلام «خارج» می‏شود اما بازیکن مدعی است که توپ صحیح بوده آیا سرداور می‏تواند در این مورد تصمیم‏گیری کند؟

پاسخ : خبر- از آنجا که این مورد یک رویداد لحظه‏ای است و این موضوع واقع مشخص که در یک لحظه زمانی مشخص به وقوع پیوسته و تمام شده می‏باشد ، لذا تصمیم مسیولان حاضر در زمین نهایی خواهد بود.

مورد5-آیا در صورتی که به نظر داور خطای واضحی در زمان گردش توپ صورت گرفته باشد ، می‏تواند پس از تبادل پایان توپ و تعیین نتیجه نظر خط نگهدار را تغییر دهد؟

پاسخ : خیر مگر اینکه بنا به اعتقاد داور «مانع حریف» شده باشند در غیر اینصورت داور تنها در صورتی می‏تواند نظر خط نگهدار راتغییر دهد که اینکار را بلافاصله پس از انجام خطا صورت دهد.

مورد 6- خط نگهدار اعلام «خارج» می‏کند. داور که به وضوح ندیده است ، گمان می‏برد که توپ صحیح بوده. آیا داور می‏تواند خلاف نظر نگهداری رأی دهد؟

پاسخ : خیر- داور تنها در صورتی می‏تواند نظر دستیاران خود را تغییر دهد که هیچ شک و شبهه‏ای نداشته باشد. او تنها در صورتی می‏تواند نظر خط نگهداری را که توپی را صحیح می‏داند تغییر دهد که بتواند فاصله‏ای بین توپ و خط را ببیند. داور تنها در صورتی می‏تواند توپ «خارج» اعلام شده و یا خطایی که توسط خط نگهدار اعلام شده را تغییر دهد که برخورد توپ و یا فرود توپ در محدوده داخل خطوط زمین را مشاهده کرده باشد.

مورد7- آیا خط نگهدار می‏تواند پس از اعلام امتیاز توسط داور نظر خود را تغییر دهد؟

پاسخ : بله- اگر خط نگهدار متوجه اشتباه خود شود می‏تواند آن را تصحیح کند بشرط آنکه بلافاصله چنین کند.

مورد8- بازیکن پس از اعلام «خارج» توسط خط نگهدار مدعی است که توپی را که برگشت داده ، صحیح بوده است. آیا داور می‏تواند خط نگهدار را تغییر دهد؟

پاسخ : خیر- داور هیچگاه نمی تواند در نتیجه اعتراض یا درخواست رسیدگی بازیکن ، آنچه را که اعلام شده تغییر دهد.

ماده30- حفظ تداوم بازی و زمانهای استراحت

از لحظه اجرای سرویس اول تا خاتمه مسابقه بازی باید بصورتی مستمر ادامه یاید و شرایط زیر نیز مراعات شود.

الف) اگر سرویس اول خطا باشد ، سرویس کنند. باید بدون تأخیر اقدام به زدن سرویس باید همگون با سرعت معقول زننده سرویس بازی کند و هنگامی که سرویس کننده آماده زدن سرویس است ، او نیز آماده دریافت سرویس باشد. هنگام تعویض زمین از لحظه‏ای که توپ از گردش خارج می‏شود تا زمانیکه توپ جهت امتیاز اول گیم بعدی به گردش افتد ، حداکثر فاصله زمانی یک دقیقه و سی‏ثانیه می‏باشد. داور باید در جاییکه مانع و تداخلی موجب عدم استمرار بازی می‏شود ، از اختیارات خود استفاده کند. سازمان دهندگان مسابقات بین المللی و مسابقات تیمی که به مورد تأیید ITF هستند می‏توانند فاصله زمانی مجاز بین دو امتیاز را خود تعیین نمایند که به هر حال نباید بیش از 25 ثانیه باشد.

ب) هیچگاه نباید جهت تجدید نیرو و یا نفس‏گیری و یا بخاطر وضعیت فیزیکی بازیکن ، بازی را به حال تعلیق درآورد ، در آن تأخیر بوجود آورد و یا مانعی در ادامه بازی ایجاد نمود. به هر حال در پیش آمدهای منجر به جراحت داور می‏تواند برای یکبار و به مدت سه دقیقه بازی را متوقف کند. سازمان دهندگان مسابقات بین‏ المللی و مسابقات تیمی مورد تأیید فدراسیون بین‏ المللی تنیس ITF می‏تواند این یک بار مهلت توقف بازی را از سه دقیقه به پنج دقیقه افزایش دهند.

ج) اگر تحت شرایطی خارج از اختیار بازیکن البسه ، کفش یا وسایل او (بغیر از راکت تنیس) دچار اشکال یا آسیب شوند به نحوی که ادامه بازی را ناممکن یا ناراحت کننده کند ، داور می‏تواند بازی را متوقف کند تا اشکال تصحیح شود.

د) داور می‏تواند هر زمان که ضروری باشند یا مناسب تشخیص دهد بازیکن را متوقف کند و یا به تأخیر اندازد.

ه) بعد از ست سوم یا در مورد بانوان پس از ست دوم هر کدام از بازیکنان می‏توانند حداکثر ده دقیقه استراحت کنند. در کشورهایی که در عرض جغرافی 15 شمالی و 15 جنوبی واقع شده‏اند مدت استراحت 45 دقیقه و یا بیشتر است. در صورت لزوم و در صورتیکه شرایط خارج از اختیار بازیکنان ایجاد کند ، داور می‏تواند بازی را تا مدتی که لازم می‏داند متوقف کند. اگر بازی متوقف شود و به روز دیگری موکول گردد. این استراحت پس از انجام سه «ست» ، (مورد بانوان پس از انجام دو ست بازی) انجام می‏شود. در این مورد یک ست ناتمام به عنوان یک ست کامل به حساب می‏آید. هر کشور و یا کمیته سازمان دهنده مسابقات جهانی و مسابقات سطوح پایین‏ تر ، بجز مسابقات حرفه‏ای بین المللی تنیس (جام دیویس و جام فدراسیون) مختار هستند که این شرایط را تعدیل یا از قوانین خود حذف نماید و به شرط آن که اعلام این امر قبل از شروع مسابقات صورت گیرد.

و) کمیته مسابقات اختیار تصمیم‏گیری در مورد میزان زمان مجاز برای گرم کردن پیش از شروع مسابقه را دارد. اما این زمان نباید بیش از 5 دقیقه شود و باید قبل از آغاز مسابقات اعلام شود.

ز) هنگامیکه اعمال سیستم تنبیه مرحله به مرحله و «تنبیه امتیاز» مورد تأیید باشد ، داور باید تصمیم خود را در محدوده قوانین این سیستم اتخاذ نماید (تنبیه مرحله به مرحله) تنبیهی است که مرور شدت مجازات با هر خطایی اضافی افزایش می‏یابد. مثلا اول اخطار داده می‏شود ، سپس امتیاز کسب می‏گردد ، بعد گیم به حریف واگذار می‏شود و در آخر بازیکن اخراج می‏شود اما در تنبیه با کسر امتیاز با هر خطای بازیکن یک امتیاز به حریف داده می‏شود.

ح) در صورت نقض قوانین مربوط به ادامه بازی به صورت مستمر ، داور می‏تواند پس از دادن اخطار لازم ، بازیکن خاطی را فاقد صلاحیت ادامه بازی اعلام کند.

قوانین و روش انجام بازی تنیس روی میز (پینگ پنگ)

1- Point Penalty

2-non-Accumulatue Point Penalty

ماده 31- راهنمایی بازیکن توسط مربی یا غیره

در حین انجام مسابقات تیمی ، بازیکن می‏تواند در مواقع تعویض زمین ، در خاتمه گیم ، توسط کاپیتان که در زمین بازی حضور دارد راهنمایی شود. اما این قانون شامل مواقعی که در ضمن اجرای «تای بریک» تعویض زمین صورت می‏گیرد ، نمی‏شود. در هیچ مسابقه دیگری بازیکن حق دریافت راهنمایی ندارد ، اعمال دقیق مفاد این قانون ضروری است. پس از دادن اخطار لازم می‏توان بازیکن خاطی را اخراج کرد. در تنبیه مرحله داور می‏باید مجازاتهایی منطبق بر این روش تنبیهی اعمال نماید.

مورد 1- اگر راهنمایی بازیکن بصورتی غیر آشکار و با علایم صورت گیرد ، آیا باید به او اخطار داد و یا بازیکن را اخراج کرد؟

پاسخ : داور باید به محض اطلاع از راهنمایی شدن بازیکن چه به صورت گفتاری و چه به صورت علایم ، اتخاذ تصمیم نماید. اگر داور متوجه راهنمایی بازیکن نشود ، حریف می‏تواند توجه او را به این مطلب جلب نماید.

مورد2- آیا بازیکن می‏تواند در زمان استراحت قانونی ، مطابق ماده 30 (ه) و یا هنگامی که بازی متوقف شده و او زمین را ترک کرده ، (راهنمایی شود؟)

پاسخ : بله- در این شرایط بازیکن در زمین بازی حضور ندارد ، هیچ محدودیتی برای دریافت «راهنمایی» وجود ندارد.

تبصره :

کلمه «راهنمایی» شامل هر نوع تعلیم یا راهنمایی می‏گردد.

1- coaching

ماده 32- تعویض توپ

در مواردی که باید توپها را پس از تعداد گیمهای مشخص تعویض کرد ، اگر توپها در موعد مقرر تعویض نشوند این اشتباه باید طوری تصحیح شود که بازیکنی (و دو یار در بازی دوبل) که در صورت تعویض به موقع توپها نوبت سرویس او بوده است مجددا نوبت سرویس او فرا رسد. از آن به بعد باید تعویض توپها طوری قرار گیرد که فاصله تعداد گیمهای مشخص شده برای تعویض توپها رعایت شود.

ماده33- بازی دوبل

بجز موارد ذیل قوانین فوق‏الذکر در بازی دوبل نیز صدق می‏کنند.

ماده 34- زمین بازی دوبل

در بازی دوبل ، عرض زمین باید 97/10 متر باشد ، یعنی در هر نیمه 37/1 متر عریض‏تر از زمین بازی انفرادی و آن بخشهایی از خطوط کناری زمین بازی انفرادی که بین دو خط سرویس واقع می‏شوند به نام «خطوط سرویس کناری» نامیده می‏شوند. در موارد دیگر زمین بازی ، همان است که در ماده یک شرح داده شده است اما قسمتهایی از خطوط کناری زمین انفرادی که بین خط انتهایی و خط سرویس در هر ست تور واقع شده را می‏توان حذف نمود.

ماده 35- ترتیب سرویس در بازی دوبل

ترتیب زدن سرویس در ابتدای هر ست به شرح زیر انجام می‏گیرد :

دو یاری که نوبت سرویس دارند ، در گیم اول هر ست باید تصمیم بگیرند که کدامیک سرویس نمایند و دو یار طرف دیگر باید به همین ترتیب برای زدن سرویس گیم دوم تصمیم بگیرند و یا بازیکنی که در گیم اول سرویس کرده باید در گیم سوم سرویس کند و یار بازیکنی که در گیم دوم سرویس کرده باید در گیم چهارم سرویس کند و به همین ترتیب در گیمهای بعدی «ست» باید عمل شود.

مورد 1- در بازی «دوبل» یکی از بازیکنان در موعد مقرر حاضر نمی‏شود و یار او مدعی است که اجازه دارد به تنهایی مقابل حریفان بازی کند. آیا ادعای او صحیح است؟

پاسخ : خیر

ماده 36- ترتیب دریافت سرویس در بازی دوبل

ترتیب دریافت سرویس باید در ابتدای هر ست به شرح ذیل مشخص گردد :

دو یاری که در گیم اول دریافت کننده سرویس هستند باید تصمیم بگیرند که کدامیک دریافت کننده اولین سرویس باشد. دو یار طرف دیگر نیز باید به همین ترتیب تصمیم بگیرند که کدامیک دریافت کننده اولین سرویس در گیم دوم باشند که در این فرد که در هر دو طرف که برای دریافت سرویس مشخص شده‏اند ، همچنان در کلیه گیمهای زوج آن ست دریافت کننده اولین سرویس باشد. دو یار باید در هر گیم به تناوب دریافت کننده سرویس باشند.

مورد 1- آیا در بازی دوبل فرد سرویس کننده با یار دریافت کننده سرویس مجاز است در حالی قرار گیرد که مانع دید دریافت کننده سرویس شود؟

پاسخ : بله- یار فرد سرویس کننده با یار فرد دریافت کننده سرویس می‏تواند در هر حالتی و محلی از زمین خود که بخواهد چه در داخل و چه در خارج محدوده خطوط زمین قرار بگیرد.

ماده 37- سرویس خارج از نوبت در بازی دوبل

اگر یکی از دو یار ، خارج از نوبت سرویس کند ، یار او می‏باید سرویس می‏کرده و به محض آشکار شدن اشتباه باید اقدام به زدن سرویس کند ، اما تمام امتیازات قبلی محسوب می‏گردد و سرویس خطای زده شده قبل از آشکار شدن اشتباه نیز به قوت خود باقی است. اگر قبل از آشکار شدن اشتباه و گیم شود ترتیب زدن سرویس به صورت تغییر یافته ادامه یابد.

ماده 38- دریافت سرویس خارج از نوبت در بازی دوبل

اگر در یک گیم ترتیب دریافت سرویس توسط دریافت کنندگان سرویس تغییر یابد ، این ترتیب تغییر یافته باید تا پایان گیم مراعات شود اما دو یار باید ترتیب اولیه را در دریافت سرویس در گیم بعدی آن است که دریافت کننده سرویس می‏شوند. مراعات نمایند.

ماده 39- خطای سرویس در بازی دوبل

سرویس در صورتی که از مفاد ماده 10 پیروی کند خطا محسوب می‏گردد و چنانچه توپ با یار فرد سرویس کننده یا آنچه او پوشیده یا به همراه دارد برخورد نماید آن نیز خطا محسوب می‏شود اما اگر توپ سرویس شده قبل از برخورد با زمین به یار دریافت کننده یا هر آنچه پوشیده یا به همراه دارد ، اصابت نماید و این توپ مطابق ماده 14 (الف) بجا نباشد ، سرویس کننده برنده امتیاز می‏باشد.

ماده 40-گردش توپ در بازی دوبل

توپ باید به تناوب و هر بار توسط یکی از دو یار که در دو طرف قرار گرفته‏اند زده شود واگر توپ با یکی از بازیکنان در تناقض با مفاد این ماده برخورد نماید ، حریفان برنده امتیاز می‏شوند.

تبصره : مگر در مواردی که بصورتی دیگر ذکر شده است هر گونه اشاره‏ای در این موارد به آقایان ، بانوان را شامل می‏گردد.

ضمیمه1: ترتیبات و مقررات لازم جهت انجام آزمایشات ماده 3

1- مگر در مواقعی که بصورتی دیگر مشخص شود ، تمام آن آزمایشات باید در حرارت 20 و رطوبت نسبی 60 صورت گیرد. تمام توپها باید از جعبه خود خارج شده و به مدت 24 ساعت قبل از شروع آزمایشات در حرارت و رطوبت مورد نظر قرار گیرند و در همین درجه حرارت و رطوبت هم مورد آزمایش واقع شوند.

2- مگر در مواردی که به صورتی دیگر مشخص گردیده ، میزان فشار اتمسفر در آزمایش باید نهان باشد که دستگاه «بارومتر» فشار 76 سانتیمتر را نشان دهد.

3- می‏توان این استانداردها را مطابق با شرایط مکانی نقاط برگزاری مسابقاتیکه میانیگین حرارت و رطوبت و فشار بارومتری آن به طور مشخص با میزان 20 و 60 و 76 سانتیمتر اختلاف دارد ، تنظیم نمود. چنین استانداردهای تطابق یافته را می‏توان از طریق سازمان تنیس کشوری و بوسیله درخواستنامه به فدراسیون بین المللی تنیس ارجاع کرد تا در صورت تأیید برای آن شرایط مکانی مورد استفاده قرار می‏گیرد.

4- در تمام آزمایشات اندازه‏گیری قطر ، از دهانه‏ ای حلقوی که متشکل از یک ورقه فلزی و ترجیحا مقاوم در مقابل فرسایش با ضخامت یکنواخت 0/32 سانتیمتر استفاده می‏شود که دارای دو دهانه گرد به قطرهای 54/6 و 86/6 سانتیمتر است. سطح داخلی دهانه حلقوی دارای قسمتی محدود به شعاع 0/16 سانتیمتر است. توپ نباید با وزن خودش بدرون دهانه کوچکتر بیافتد و باید وزن خودش بدرون دهانه بزرگتر بیافتد.

5- در اجرای کلیه آزمایشات تغییر شکل توپ در ماده 3، دستگاه طراحی شده بوسیله آقای «پرسی هر برت استیونس» که در کشور انگلیس تحت شماره 230250 به ثبت رسیده با اضافات و اصلاحات صورت گرفته بعدی که جهت اندازه‏گیری میزان فرورفتگی پشتی توپ ضروری می‏باشد. باید استفاده نمود و یا دستگاهی که توسط سازمان تنیس کشور مورد تأیید باشد واعداد وارقام مشابه دستگاه استیونس ارایه دهد

6-1 مرحله پیش فشردگی ، قبل از آزمایشات توپ باید آن را بمیزان 54/2 بصورت پشت سرهم و در امتداد هر یک از سه محور قایم برهم فشرد و این عمل را سه بار تکرار کرد که جمعا 9 بار توپ تحت فشار قرارداده می‏شود. تمام آزمایشات باید در مدت دو ساعت از این مرحله پیش فشردگی خاتمه یابند.

6-2-آزمایش جهش توپ مطابق ماده 3: اندازه ‏گیری ها نسبت به کف سیمانی و انتهای زیرین توپ صورت می‏گیرد.

6-3- آزمایش اندازه های کمی توپ (مطابق بخش 4 بالا)

6-4- توپ را طوری در دستگاه اصلاح شده استیونس قرار دهیم که هیچیک از ورقه‏های دستگاه در تماس با درزهای توپ نباشد. وزن حاصل از تماس توپ اعمال می‏شود و عقربه و علامت را در یک سطر قرار می‏دهیم و شماره‏‏ها را در حد صفر تنظیم می‏کنیم. وزنه آزمایش 165/8 کیلوگرمی را روی نوار مربوطه قرار داده می‏شود و به این نحو فشار اعمال می‏گردد که با گرداندن چرخ با سرعتی یکنواخت بنحوی که 5 ثانیه بین لحظه‏ای که نوار از تکیه کاهش خارج می‏شود تا زمانی که عقربه با علامت همسطح شود فاصله بیافتد. هنگامیکه گرداندن متوقف شود عدد دستگاه که همان «فرورفتگی جلویی» می‏باشد باید ثبت گردد. چرخ دوباره گردانده می‏شود تا رقم 10 مشخص گردد (بمیزان 54/2 سانتیمتر فرورفتگی) سپس چرخ در جهت عکس باسرعتی ثابت گردانده می‏شود (که به مرور فشار آزاد می‏شود) تا عقربه نوار دوباره با علامت تنظیم می‏شود. سپس ارقام ثبت می‏شود (فرورفتگی پشتی). این عملیات در امتداد دو قطر عمود بر قطر اندازه‏گیری شده اولیه (برروی آن توپ) که عمود بر یکدیگر نیز می‏باشند ، باید تکرار شود.

قوانین و روش انجام بازی تنیس روی میز (پینگ پنگ)

1-Pre-Compression

ضمیمه2: قوانین بازی با صندلی چرخدار

بجز موارد استثنا ذکر شده در زیر ، کلیه قوانین تنیس در هر باری با صندلی چرخدار صدق می‏کند.

1- دوبار برخورد توپ به زمین مجاز است

2- برخورد اول توپ با زمین باید در محدوده خطوط زمین صورت گیرد.

3- ضربه سرویس باید در حالی انجام پذیرد که چرخهای عقبی در پشت خط انتهایی قرار گرفته‏اند.

4- صندلی چرخدار جزیی از بدن بازیکن محسوب می‏شود. تمام قوانین مربوطه در این مورد صدق می‏کند.

الف) بازیکن در صورت برخورد توپ سرویس شده به بدن صندلی چرخدار آنچه که پوشیده یا به همراه دارد بجز راکتی که در دست یا دستهایش قرار دارد ، امتیاز را از دست می‏دهد اگر توپ سرویس کننده به یار بازیکن اصابت کند ، خطا محسوب می‏شود.

ب) خطای چرخ زمانی صورت می‏گیرد که هنگام اجرای ضربه سرویس هر یک از چرخهای عقب یا ناحیه‏ ای بجز پشت خط انتهایی در محدوده بین ادامه فرضی علامت مرکزی تا خط کناری تماس یابد. چرخهای جلو را می‏توان روی خط انتهایی و یا خطوط مرکزی گذاشت.

بیوگرافی

پیج اینستاگرام نم نمک

این مطلب مفید بود؟
(6 رای)
100%

نظر دادن