نیو کونگ فو و کونگ فو چیست و انواع کونگ فو و فواید کونگ فو و تاریخچه کونگ فو و بهترین سبک کونگ فو و سبک های کونگ فو و لباس کونگ فو در نم نمک.

آشنایی با انواع ورزش کونگ فو و حرکات و سبک های آن

واژه ی کنگ فو مربوط به هنر رزمی چینی است. اصل کنگ فو به مکانی به نام معبد شائولین برمی گردد که در آن راهبان برای سلامتی یا دفاع شخصی کنگ فو کار می کردند.آشنایی با ورزش کونگ فو + قواعد و حرکاتآشنایی با ورزش کونگ فو + قواعد و حرکات

کونگ فو یک اصطلاح مشهور چینی است که به معنای مهارت است و برای ماهر بودن در یک کاری استفاده می شود ـ اما در حال حاضر به عنوان یک کلمه بین المللی تبدیل شده است که برای هنرهای رزمی چینی (ووشو) و کونگ فو ایرانی به کار میرود. از جمله مشهورترین نوع آن کونگ فوی چینی یا ووشو ـ یا انواع ایرانی آن کونگ فو توآ ، نیو کونگ فو کونگ فو توتایما ، کونگ فو گرات سان ، کونگ فو آزاد (فری کونگ فو) ، و ... به کار می رود. معنای اصلی کونگ فو در زبان چینی تا حدی از آنچه که این روزها از این لغت برداشت می شود ، متفاوت است. کونگ فو در اصل به معنای تخصص فرد در هر مهارتی - نه لزوماً رزمی- می باشد. تغییر معنایی این واژه احتمالاً به دلیل ترجمه نامناسب فیلم های چینی اتفاق افتاده

اولین معبد شائولین یک مکان بودایی بود که در سال 377 قبل از میلاد در استان هنان چین ساخته شد. در سال 527 قبل از میلاد ، یک شاهزاده بودایی به نام بودهیدهرما یا دا مو در چین برای تعلیم مذهبی به معبد سفر کرد و راهبان این مکان را ضعیف و بیمار یافت. دامو برای تقویت راهبان ، خود را در یک اتاق به مدت 9 سال برای تفکر محبوس کرد. وی در نهایت ، منجر به پیدایش یی جین جینگ یا یک سری تمرین تقویتی و انرژی زا یا هنر رزمی شائولین شد.

Pittsburgh Kung Fu Center

Pittsburgh Kung Fu Center

از نظر تاریخی ، کنگ فو در چین یک بخش اصلی در آموزش دانشمندان و رهبران دولتی است. مردم چین ارزش زیادی برای این ورزش قائل هستند چرا که حس می کنند کنگ فو به آنها احترام ، صبر ، تواضع و اخلاق می آموزد.

بسیاری از آمریکایی ها بر این باورند کنگ فو یک هنر رزمی مانند تکواندو ، جودو یا ایکودو است. اما در واقع ، کنگ فو شامل صدها سبک هنرهای رزمی چینی است که برخی از آنها عبارت است از مشت بزرگ ، چنگال عقاب و تایجی کوان.

نکته ی اشتباه دیگر این است که کنگ فو یک سبک ملایم در مقایسه با کاراته یا سایر سبک های سخت در نظر گرفته می شود.

اینطور نیست. هر سبک کنگ فو شامل تکنیک های ملایم و سخت است. بسیاری از مردم بر این باورند کنگ فو یک سبک خارجی و تایجی کوان یک سبک داخلی است. درحالیکه بیشتر سبک های کنگ فو روی پیشرفت خارجی تکیه دارند و تمامی سبک های کنگ فو شامل اجزای داخلی و خارجی هستند.

تاریخچه سبک چنگال عقاب

سبک چنگال عقاب کنگ فو یا اینگ جو پای در چینی یکی از قدیمی ترین ، کامل ترین و پیچیده ترین سبک های شائولین است و برای ضربات محکم و پرتابی و ضربات پرفشار خود شناخته می شود. سبک چنگال عقاب در سال 1130 وقتی مغول ها به چین حمله کردند و ژنرال یو فیی این سبک را از اسقف شائولین یاد گرفت روی کار آمد. این سیستم جنگاوری طی سال ها از طریق راهبان شائولین به شاگردان خود در معبد شائولین گسترش یافت.

eagle claw style

eagle claw style

در دهه ی 1800، سیستم چنگال عقاب توسط خانواده لاو یاد گرفته شد. در دهه ی 1920، دو نفر از مشهورترین اعضای این خانواده ، لاو فت و چن زی زنگ با همکاری جیگ وو جیمنزیوم توانستند سبک چنگال عقاب را به صدها نفر از دانش آموزان چین آموزش دهند. چن زی زنگ در جنوب چین مشهور شد و با تنها سه حرکت رقبای خود را شکست می داد.

برترین دانش آموز چن زی زنگ عبارت است از نگ وی نانگ که سیستم چنگال عقاب را در هنگ کنگ در دهه ی 1980 آموزش داد. دانش آموز برتر نگ وی نانگ شام لونگ بود که به تعلیم این سبک از دهه ی 1950 تا 1972 در آمریکا پرداخت.

تمامی تکنیک های این سبک امروز وجود دارند و از طریق شام لونگ به آمریکا برده شدند که وی از معلمین این سبک چنگال عقاب در دنیا تلقی می شود.

چگونه کنگ فو تعلیم داده می شود؟

شما در اولین کلاس خود با اطلاعات جدید زیادی روبرو می شوید. علاوه بر تمرینات کششی ، تقویت عضله و انرژی زایی ، حرکات خاصی برای این سبک وجود دارد. هر حرکت شامل اجزای فیزیکی : حرکت پاها ، ران ها ، بازوان ، دست ها ، چشمان و تنفس است. برای هر حرکت یک بخش ذهنی نیز وجود دارد. هر حرکت هدف خاصی دارد و این معلم است که درک دانش آموزان را از این اهداف بالا می برد تا بیشینه بازدهی به دست آید.

شما در اولین کلاس از شرایط بدن خود اطلاع پیدا می کنید. پس از یک ماه ، در قدرت بازوان و پاهای خود و تمرکز و سلامتی رشد چشمگیری احساس خواهید کرد.

سبک های مختلف کونگ فو

سبک های مختلف کونگ فو

پس از دوره ی شش ماهه ی اول ، حرکات اصلی کنگ فو را یاد می گیرید و انرژی شما به گونه ای غیرقبال باور افزایش پیدا می کند. پیشرفت بدون صدمه و آسیب نیز محتمل است زیرا همانند معلمان چینی کنگ فو ، ما به ماهیت حرکات ، اهداف آنها و آموزش درست آنها احاطه پیدا می کنیم.

تفاوت بین کنگ فو و سایر هنرهای رزمی

1- کنگ فو فلسفه را وارد تمرین می کند

فلسفه ی هنرهای رزمی چینی مربوط به جنگجویان قاتل نیست بلکه مربوط به بودایی هایی با هدف طول عمر بیشتر است. این فلسفه و تاریخچه باعث دیدگاه مختلف دانش آموزان هنرهای رزمی چینی می شود.

خشونت و جنگاوری باورنکردنی در برخی هنرهای رزمی دیده می شود. این رفتارها در کنگ فو دیده نمی شوند زیرا ماهیت این ورزش ایجاد آرامش ذاتی ، جلوگیری از خودخواهی و خشونت است.

مقایسه کنگ فو با کاراته

مقایسه کنگ فو با کاراته

2- کنگ فو یک سیستم ادراکی است

تکنیک های هنرهای رزمی به چهار بخش تقسیم می شوند : ضربه با مشت ، ضربخ با پا ، قلاب و پرتاب و گرفتن و قفل کردن مفاصل. هر نوع تکنیک کنگ فو از یکی از این بخش های گرفته می شود. این موضوع اهمیت زیادی دارد چرا که هر تکنیک اثربخشی خاصی دارد. یک هنر رزمی چینی با نوع خاصی حمله و دفاع سروکار دارد.

سایر هنرهای رزمی مانند کاراته ، جودو و تکواندو تنها در یک یا دو دسته از موارد فوق جای می گیرد. به دلیل ماهیت این هنرهای رزمی ، ورزشکاران این رشته ها نمی توانند پاسخگوی حملات خارج از این دسته ها باشند.

یک روش آماده سازی خود در مواقع نبرد یادگیری تمامی هنرهای رزمی است. اما راه حل بهتر یادگیری هنر رزمی چینی مشت بزرگ است که مزایای زیادی دارد.

مزایای هنرهای رزمی چینی

1- سلامتی و تندرستی

منظور از سلامتی عدم بیماری نیست بلکه توانایی خواب راحت ، کار پر انرژی ، تفکر درست و آرامش است. منظور از تندرستی سلامتی فیزیکی نیست بلکه توانایی واکنش سریع ، تحمل شرایط سخت و تمرکز بدون خستگی است.

در حال مبارزه خیابانی کونگ فو

در حال مبارزه خیابانی کونگ فو

کنگ فو بهتر از سایر هنرهای رزمی برای سلامتی و تندرستی است. در شنا ، دویدن و کاراته تندرستی با افزایش سن کم می شود ولی در کنگ فو ارتقا می یابد. بدین خاطر کنگ فو فراتر از فعالیت جسمی است و ساختارهای درونی و ذهنی را نیز بهبود می بخشد. یک کنگ فو کار انرژی و شادابی بیشتری در کار و آرامش و متانت بیشتری در شرایط تنش زا دارد.

2- ویژگی آموزشی

تعلیم کنگ فو روی پیشرفت اخلاقی و جسمی و ارزش هایی مانند وقار ، شجاعت ، صبر و شکیبایی تمرکز دارد. ماهیت اصلی این ورزش وابسته به فرایند طولانی شخصیت سازی است. ارزش هایی همچون صبر ، شکیبایی ، نظم ، وفاداری و آرامش از لوازم پیشرفت هستند که از طریق کنگ فو حاصل می شوند.

3- دفاع شخصی

دفاع شخصی از لوازم هنرهای رزمی چینی است. تعلیم درست کنگ فو در راستای آموزش صبر ، جلوگیری از نزاع و دفاع در برابر دیگران است. ما با اعتماد به نفس می توانیم دفاع از خود کنیم. دفاع شخصی در این مورد برای مواقع غیرجنگی و نزاعی مانند مصاحبه کاری یا امتحان مدرسه کارآیی پیدا می کند. در جامعه مدرن ، نیاز به دفاع شخصی روانشناسی مهم تر از نیاز به نزاع حقیقی است.

این مطلب مفید بود؟
(8 رای)
80%

نوشتن نظرات

توجه : نظرات حاوی الفاظ نامناسب ، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.


تصویر امنیتی

کاربران آنلاین : 25,477