بیت کـوین Bitcoin یک ارز دیجیتال است که بدون داشتن بانک مرکزی یا مدیریت واحد ، به صورت غیرمتمرکز اداره می­شود. بیت کـوین بدون این که به واسطه نیاز داشته باشد ، از یک کاربر به کاربر دیگر و از طریق شبکه همتا به همتا منتقل می­شود.

شیخ بهایی در زمان کدام پادشاه بود و شیخ بهایی از طرف شاه عباس به یکی از کشورهای اروپایی رفت و زندگینامه شیخ بهایی به طور خلاصه و کارهایی که شیخ بهایی کرد و شیخ بهایی کیست و اثار شیخ بهایی و تحقیق در مورد شیخ بهایی و اختراعش و سفر شیخ بهایی به اروپا و شیخ بهایی و امام زمان در نم نمک.