ثبت بیوگرافی در گوگل
ثبت بیوگرافی در ویکی پدیا
تبلیغات

در این مطلب جدید در سال 1402 و سال 2023 ، در ادامه خواهیم گفت خورشید از لحاظ قطر و حجم و جرم چند برابر زمین است.

قطر خورشید چند برابر زمین است

قطر خورشید 109.19 برابر زمین استخورشید چند برابر زمین است؟خورشید چند برابر زمین است؟

 

حجم خورشید چند برابر زمین است

حجم خورشید 1،302،096 چند برابر زمین است

 

جرم خورشید چند برابر زمین است

جرم خورشید 333،054 برابر زمین است

 

چند تا زمین در خورشید جا میشود؟

پس در نتیجه بیش از 1،302،096 زمین در خوشید جا میشد.

خورشید بیش از یک ملیون و سیصد هزار بار بزرگتر از زمین است!

این مطلب مفید بود؟
(105 رای)
70.8%

نظر دادن